USŁYSZ – REAGUJ >

grudzień 2020 – marzec 2022
Skąd bierze się przemoc wobec mniejszości kulturowych, narodowościowych, religijnych? Jak się objawia w przestrzeni i debacie publicznej, a jak w naszym codziennym życiu? Jak wykazać się czujnością i wrażliwością na jej przejawy werbalne i pozawerbalne, jak reagować, kiedy ktoś w naszej obecności zostanie zaatakowany? Jak pokonywać własny strach i ograniczenia, aby przeciwstawiać się agresji wobec osób w naszym otoczeniu? To tematy, nad którymi pochylą się przez najbliższe miesiące cztery wielokulturowe grupy w ramach warsztatów Azyl Warszawa 2021. Wykorzystując narzędzia artystyczne i teksty kultury pracować będziemy nad refleksją, jak mobilizować nas samych i innych świadków agresji i dyskryminacji na tle narodowościowym do reagowania i przeciwdziałania takim aktom. Grupy twórcze powstałe w ramach projektu przygotują wspólnie wydarzenie teatralne na Światowy Dzień Uchodźcy 2021 z oprawą muzyczną Sound in Space Orchestra. Materiały zebrane w fazie researchu, powstałe teksty i dźwięki wykorzystane zostaną przez nas w drugiej połowie roku, kiedy to, razem z Tok Fm, przygotujemy na ich podstawie podcast radiowy.

Równolegle do warsztatów i wydarzeń artystycznych, we współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej od marca 2021 organizujemy regularne konsultacje dla osób nowo przybyłych do Polski. Możecie zgłaszać się do nas, jeśli potrzebujecie pomocy prawnej w kwestiach pobytowych bądź konsultacji na temat pracy w kulturze i sektorze pozarządowym w Polsce.

Inicjatywom artystycznym w ramach projektu towarzyszy seria działań wspierających zespół Strefy WolnoSłowej w dalszym rozwoju organizacji: kursy doszkalające oraz kampania fundraisingowa.

Active-citizens-fund@4x