TRANSEUROPA FESTIWAL >

Transeuropa Festiwal to pierwszy transnarodowy festiwal, odbywający się jednocześnie w czternastu miastach europejskich: To nie 14 różnych festiwali, ale jeden festiwal europejski, ponad granicami narodowymi, którego program dotyczy zagadnień równości, demokracji, kultury, sztuki i zaangażowania społecznego. Transeuropa tworzy ponadnarodową przestrzeń przeznaczoną do wymiany kulturalnej, debaty, działania i twórczości. Festiwal promuje uczestnictwo społeczne, udział w kulturze, dialog wielokulturowy, prawa mniejszości, mobilność. Ideą festiwalu jest łączenie działań lokalnych koncentrujących się wokół tych tematyk z ich wymiarem europejskim oraz tworzenie działań i dobrych praktyk transnarodowych.

www.transeuropafestival.eu

 

TRANSEUROPA FESTIWAL 2012

Transeuropa Festiwal 2012 to 20 dni festiwalu, po 3-4 dni w każdym z miast europejskich zaangażowanych w projekt. Odbył się on w Warszawie, Lublinie, Berlinie, Barcelonie, Bolonii, Rzymie, Londynie, Paryżu, Belgradzie, Kluź-Napoka, Amsterdamie, Bratysławie, Pradze, Sofii. Podczas dni festiwalowych w miastach tych odbywały się warsztaty, debaty, konferencje, instalacje artystyczne, przedstawienia i projekcje filmowe.

W 2012 roku wydarzenia festiwalowe we wszystkich miastach koncentrowały się wokół trzech głównych zagadnień: problematyki migracji, nowych form aktywności politycznej oraz alternatywnych form ekonomii. W każdym z festiwalowych miast tematy poruszane były poprzez rozmaite inicjatywy, angażujące profesjonalistów i specjalistów w danych dziedzinach. Ideą festiwalu jest również umożliwienie artystom, intelektualistom i działaczom przemieszczanie się między krajami festiwalu, a co za tym idzie udział w inicjatywach różnych miast.

Festiwal Transeuropa 2012 to ponad 80 wydarzeń, otwartych dla publiczności. Wszystkie wydarzenia zostały przygotowane przez grupę ponad stu osób: artystów i intelektualistów z całej Europy, którzy od lata 2011 do wiosny 2012  pracowali nad programem festiwalu. Wszystkie te osoby są członkami międzynarodowej sieci, pracującej na rzecz kultury i polityki. W festiwalu wzięło udział ponad 400 uczestników, 150 artystów oraz 25 tysięcy mieszkańców z 14 miast europejskich.

9 maja Transeuropa Festiwal zainaugurowany został przez spacer po wielokulturowej Europie – artystyczne wydarzenie odbywające się jednocześnie w 14 miastach festiwalowych. W dniach 9-13 maja 2012 w Warszawie miała miejsce pierwsza edycja festiwalu, która przewidywała osiem wydarzeń artystycznych, kulturalnych i politycznych.

Strefa WolnoSłowa koordynowała organizację warszawskiego programu festiwalu – działając jako warszawska grupa lokalna European Alternatives. Transeuropa w Warszawie stawia sobie za cel zachęcenie mieszkańców stolicy do dyskusji nad problemami poruszanymi podczas festiwalu oraz do czynnego udziału w wydarzeniach festiwalowych – w warsztatach, interaktywnych wydarzeniach artystycznych czy debatach. Program całego festiwalu we wszystkich miastach dostępny jest na stronie www.transeuropafestival.eu

Partnerzy festiwalu Transeuropa Warszawa 2012: Krytyka Polityczna, Nowy Wspaniały Świat, Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic“, Fundacja „Ocalenie“, Duży Pokój, Loesje, Dom Spotkań z Historią, Solec 44, Instytut Reportażu, Instytut Francuski,

Patroni medialni Transeuropa Warszawa 2012: Kontynent Warszawa, Teatr, e-teatr.pl, TVP Kultura, Purpose, Poka-poka, Radio Kampus, Podróże.

Koordynacja warszawskiej edycji Transeuropa 2013: Alicja Borkowska

TRANSEUROPA FESTIWAL 2013

Przy tej edycji festiwalu European Alternatives Warsaw działało już jako niezależna grupa.

Rok 2013 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Obywateli i to właśnie mieszkańców Europy Transeuropa Festiwal stawiał w centrum uwagi.

Piętnaście europejskich miast przygotowało wspólne wydarzenia, zachowując jednak ich lokalny charakter. Tegoroczny Festiwal Transeuropa przebiegał pod hasłem:
IMAGINE-DEMAND-ENACT! Wydarzenie inaugurujące stanowił artystyczny projekt SHAREs, który przebiegał w 12 miastach europejskich w tym samym czasie.

W czasie trwania warszawskiej edycji festiwalu odbyły się m.in. pokazy filmowe we współpracy z Muzeum Etnograficznym i Scottish Documentary Institute, warsztaty z Design Thinking, wydarzenie w przestrzeni publicznej Transnational Walk. Ponadto duży nacisk został położony na kwestie z zakresu aktywnego obywatelstwa związanego z  definiowaniem przyszłości Europy, m.in. dyskusje dotyczące projektu realizowanego przez European Alternatives: Citizens Pact (http://www.citizenspact.eu).

Koordynacja warszawskiej edycji Transeuropa Festiwal 2013: Natalia Szelachowska

 

Więcej informacji o festiwalu i grupie European Alternatives Warsaw na www.europeanalternativeswarsaw.blogspot.com