THE CITY GHETTOS OF TODAY >

„The City Ghettos of Today”
Eksploracja pamięci i teraźniejszości społeczności migranckich zamieszkujących europejskie miasta

1 września 2013 – 28 lutego 2015

„The City Ghettos of Today” to wyjątkowa inicjatywa badawczo-artystyczna organizowana przez 24 organizacje z 7 europejskich miast: z Paryża, Warszawy, Helsinek, Berlina, Bolonii, Mediolanu i Antwerpii. W projekt zaangażowały się zarówno organizacje non-profit, jak i teatry, instytucje publiczne czy instytuty naukowe i uniwersytety. Głównym tematem przedsięwzięcia były współczesne migranckie „getta” – ich obecność i specyfika w europejskich miastach.

„The City Ghettos of Today” rozpoczął się we wrześniu 2013 i trwał do lutego 2015 r – oficjalna inauguracja projektu odbyła się w Bolonii w październiku 2013 r. W każdym z miast projektu miały miejsce warsztaty twórcze (teatralne, wideo, literackie i dźwiękowe) skierowane do społeczności migranckiej, prowadzone przez zagranicznych artystów z Włoch, Finlandii i Polski. Finałem pracy warsztatowej były  instalacje multimedialne stworzone wspólnie z uczestnikami warsztatów.

“The City Ghettos of Today” zaangażował do wspólnej pracy artystycznej migrantów i społeczności lokalne zamieszkujące dane miasta. Celem projektu było nawiązanie dialogu z mieszkańcami zamkniętych migranckich dzielnic i zaangażowanie ich w aktywność społeczną, kulturalną i artystyczną w ich miejscach zamieszkania. Efekty wspólnej pracy zostały przedstawione szerokiej publiczności w największych muzeach w każdym z partnerskich miast. Oprócz aktywności artystycznych odbyły się debaty i seminaria wokół tematów projektu współorganizowane przez wiodące europejskie uczelnie oraz instytuty naukowe.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zainteresowanie projektu leży w redefinicji i przeanalizowaniu koncepcji getta w kontekście dzisiejszych dzielnic imigrantów w europejskich miastach Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni do debaty na temat dzisiejszych miejskich gett w europejskich miastach zaangażowanych w projekt. “The City Ghettos of Today” łączy metodologię pracy badawczej oraz artystycznej mając na celu eksplorację dzielnic i społeczności cudzoziemskich (migrantów, uchodźców, migrantów drugiego pokolenia) w siedmiu miastach projektu. Czy możemy dziś mówić o gettach imigrantów? Czy istnieją one w europejskich miastach? Jeśli tak, to jaki jest ich charakter? Jak w poszczególnych miastach teraźniejszość migranckich gett wiąże się z historią pojęcia w danym kontekście społecznym i kulturowym? Kim są wykluczeni, zamieszkujący dzisiejsze getta? Jak można zredefiniować pojęcie getta w świetle procesów migracyjnych dotykających poszczególne miasta projektu? Jaką rolę ma istnienie getta w budowaniu tożsamości europejskiej? Jakie są przyczyny tego zjawiska we współczesnej Europie? Jakie cechy definiują zamknięte dzielnice imigrantów w Europie dziś oraz czy i w jaki sposób łączą się one ze zbiorową pamięcią europejską?

Getto, według włoskiego badacza Franka La Cecli, to miejsce wyznaczające granicę pomiędzy dwoma światami, granicę powodującą poczucie straty, ale również umożliwiającą przyglądanie się sobie jak w lustrze, pozwalającą tym samym na udoskonalenie i określenie własnej tożsamości, na odróżnienie od innych. Definicja ta kreśli linie wspólne procesowi twórczemu, aktowi twórczości artystycznej i kulturowej, który pomaga w określeniu własnej tożsamości oraz w odróżnieniu od innych. Stąd zainteresowanie projektu, aby połączyć metody pracy badawczej, socjologicznej oraz antropologicznej z poszukiwaniem artystycznym, które wyrazi się w realizacji warsztatów twórczych z grupami mieszanymi oraz interaktywnej instalacji artystycznej we wszystkich miastach projektu.

„The City Ghettos of Today” w Paryżu 10-22 marca 2014

poster_online_en

Spotkanie w Paryżu, którego lokalnymi organizatorami byli m.in. Stowarzyszenie Check Points i Muzeum Historii Imigracji, otworzyło artystyczną część projektu. Kadra projektu przez pierwsze dni pobytu w stolicy Francji spotykała się i nagrywała wywiady z mieszkańcami Quartier du Parc w Nanterre. Zebrany materiał filmowo-dźwiękowo stał się, obok „Burzy” Szekspira, inspiracją do stworzenia dramaturgii finałowego performansu. W ramach projektu odbyły się także warsztaty artystyczne (teatralne, wideo, dźwiękowe) ze społecznością migrancką oraz uchodźcami. Zwieńczeniem działań warsztatowych była multimedialna instalacja „The Caliban’s Voices” wyreżyserowana przez włoskiego artystę Pietra Floridię, którą zaprezentowaliśmy  w Muzeum Historii Imigracji.
Po pokazie instalacji odbyła się debata „In Search of Ghetto Inlets”, w której udział wzięła kadra projektu oraz publiczność.

Więcej o projekcie na stronie: www.cityghettos.com

Organizator:
Fundacja Strefa WolnoSłowa / Warszawa

Partnerzy:
Evens Foundation
Warszawa: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Fundacja Rozwoju “Oprócz Granic”, Fundacja “Ocalenie”, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,
Bolonia: Scuola Superiore di Studi Umanistici, University of Bologna, Teatro dell’Argine, Youth for the Development Alchemy YODA, Sopra i Ponti Association ,Department of Sociology and Business Law, University of Bologna, Centro Interculturale Zonarelli
Mediolan: Teatro degli Incontri, Olinda Association ONLUS,
Berlin: European Alternatives Berlin, Onelf Theater Company
Helsinki: Helinä Rautavaara Ethnographic Museum, Ptarmigan rekisteröity yhdisty, ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND – TAITEEN EDISTÄMISKESKUS, HUMAK University of Applied Sciences, Cultural Centre Stoa, Pacunet, TEAK
Paryż: University of Paris 8, Check Points Association, La Veilleuse de Belleville, Centre Social et Culturel “La maison”, Museum of Immigration, Centquatre, Mairie du 18ème, Atouts Cours, Nanterre Town Hall, P’Arc-en-ciel social and cultural centre in Nanterre, Instytut Adama Mickiewicza

 

Dyrektor artystyczny warsztatów i instalacji wieńczącej projekt: Pietro Floridia
Koordynator projektu Strefa WolnoSłowa z Warszawy, organizacja i koordynacja artystyczna: Alicja Borkowska a.borkowska@strefawolnoslowa.pl / +48 602 256 775

„The City Ghettos of Today” w Warszawie 6-17 maja 2014

Plakat "Miranda patrzy na morze"

 

W ramach projektu w Warszawie odbyły się zajęcia teatralne, muzyczne, dźwiękowe i wideo – uczestnicy spotkań twórczych w Państwowym Muzeum Etnograficznym oraz w Ośrodku dla Uchodźców na Targówku wzięli udział w zbieraniu i artystycznym przetwarzaniu materiałów i wywiadów związanych z obecnością migrantów i uchodźców w stolicy. Poprzez wywiady oraz artystyczne działanie w grupach wielokulturowych projekt stworzył przestrzeń do refleksji nad obecnością mniejszości migranckich w naszym mieście oraz do zastanowienia się, czy grupy migrantów tworzą zamknięte społeczności, czy wręcz przeciwnie – łatwo wchodzą w relacje z Polakami. Zastanowiliśmy się również nad stosunkiem do cudzoziemców, jaki mają sami Polacy, jak zachowują się w kontaktach z Innym, jak reagują na mniejszości narodowe obecne w przestrzeni Warszawy. W ramach projektu odbyły się spotkania i wywiady z mniejszościami narodowymi oraz ze społecznościami cudzoziemskimi mieszkającymi w Warszawie, m.in. ze społecznością ukraińską i wietnamską oraz z uchodźcami, którzy zostali zaproszeni do wspólnej debaty poprzez środki artystycznego wyrazu.

Dodatkowo w ramach projektu artyści z organizacji partnerskich spotkali się z dziennikarzem i aktywistą Janem Gebertem, który poruszył wątki społeczności żydowskiej żyjącej we współczesnej i przedwojennej Warszawie.

Artyści przeprowadzili również zajęcia twórcze z grupą teatralną zorganizowaną przez Strefę WolnoSłową w Areszcie Śledczym na Służewcu. Spotkanie z osadzonymi  były inspiracją do dyskusji na tematy odizolowania, zamknięcia i radzenia sobie z sytuacją życia w odosobnieniu, odnajdywania kreatywnych sposobów na przetrwanie, oddolnych inicjatyw i inspiracji do przekształcania przestrzeni, w jakiej się żyje.

17 maja  w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbyły się dwa pokazy instalacji i performansu „Miranda patrzy na morze”  - finał dziesięciodniowych warsztatów twórczych.

Warszawska część projektu organizowana jest we współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacją Rozwoju “Oprócz Granic”, Fundacją “Ocalenie”, Aresztem Śledczym w Warszawie-Służewcu oraz Fundacją im. Heinricha Bölla, współfinansowana jest przez Komisję Europejską w ramach programu Europa dla Obywateli oraz przez Evens Foundation.

Partnerzy Międzynarodowi: Cie Check Points, Paris’s Musée de l’histoire de l’immigration, Centquatre, Université Paris 8, Mairie du 18ème, Atouts Cours, Mairie de Nanterre, Centre social Nanterre, Compagnia dei Rifugiati/Cantieri Meticci (Bologna, Italy), Teatro dell’Argine Società Cooperativa Sociale (San Lazzaro di Savena, Bologna, Italy), European Alternatives Berlin (Berlin, Germany), Onelf Theater Company (Berlin, Germany), Youth for the Development Alchemy YODA (Bologna, Italy), Helinä Rautavaara Ethnographic Museum (City of Espoo, Finland), Ptarmigan rekisteröity yhdistys (Helsinki, Finland), Sopra i Ponti Association (Bologna, Italy), Teatro degli Incontri (Milan, Italy), Scuola Superiore di Studi Umanistici, University of Bologna (Bologna, Italy), ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND – TAITEEN EDISTÄMISKESKUS (Helsinki, Finland), HUMAK University of Applied Sciences (Kauniainen, Finland), Olinda Association ONLUS (Milan, Italy) Centre Social et Culturel “La maison du bas Belleville”, La Veilleuse de Belleville, L’Accademia di Belle Arti di Bologna, National Theater (Helsinki), Department of Sociology and Business Law, University of Bologna (Bologna, Italy), Centro Interculturale Zonarelli (Bologna, Italy), Adam Mickiewicz Institute (Warsaw, Poland), Pacunet (Helsinki, Finland), TEAK (Helsinki, Finland), Cultural Centre Stoa (Helsinki, Finland)

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej – Programu Europa dla Obywateli oraz dzięki wsparciu Evens Foundation.

Patroni medialni: TVP Kultura, Culture.pl, Radio dla Ciebie, Kulturalniewaw.pl

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Europa dla obywateli_logo

Evens Foundation