KEK CIRKUSZ 2012 >

Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży romskiej zostały zorganizowane przez Fundację Strefa WolnoSłowa w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”, ich zwieńczeniem był spektakl w Domu Kultury „Arsus” 20 listopada 2012 roku.

W warsztatach uczestniczyła 12-osobowa grupa dzieci i młodzieży polskiej i romskiej w wieku od 10 do 14 lat zamieszkujących dzielnicę Ursus. Zajęcia miały za zadanie pobudzić kreatywność uczestników, rozwinąć ich wyobraźnię, zainteresować teatrem i sztuką, a także stać się lekcją tolerancji i akceptacji.

Pierwsza część warsztatów składała się z gier i zabaw teatralnych rozwijających ekspresję i otwierających na drugiego człowieka oraz rozwijających poczucie rytmu, skupienie i refleks. Uczyliśmy też dzieci i młodzież podstawowych zadań aktorskich, pracy z rekwizytem i ciałem.

Druga część warsztatu poświęcona była przygotowaniu spektaklu. Uczestnicy otrzymali scenariusz opracowany przez dramaturga fundacji na podstawie włoskiej książki Il circo capovolto Mileny Magnani. Rozdzieliśmy rolę pomiędzy uczestników i rozpoczęliśmy próby, najpierw czytane, potem z kostiumami, rekwizytami i scenografią.

Spektakl poruszał tematy tolerancji i uprzedzeń, tragicznych konsekwencji agresji wobec innych oraz wartości przyjaźni i siły oddziaływania sztuki. Premiera spektaklu Kek Cirkusz w Domu Kultury „Arsus” odbyła się przy obecności społeczności romskiej mieszkającej w Ursusie, a także władz dzielnicy.