161957972_524991105156731_2439283157655124785_n

Strefa / BY project >

luty – wrzesień 2021
Strefa / BY project to interdyscyplinarne działanie artystyczne zainicjowane przez performerów i performerki Strefy WolnoSłowej pochodzenia białoruskiego. Inspiracją do stworzenia grupy stały się trwające od sierpnia 2020 w Białorusi wydarzenia skierowane przeciw panującemu w kraju reżimowi. Twórcy i twórczynie w ramach działania dzielą się doświadczeniami, jak przeżywają rewolucję w swoim kraju, będąc na emigracji, odwołując się jednocześnie do historii swoich bliskich i przyjaciół zaangażowanych bezpośrednio w protesty ostatnich miesięcy.

Grupa tworzy krótkie formy literackie, dźwiękowe i interwencje w przestrzeni miejskiej.

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy w ramach projektu „Dramaturgie społeczne” Teatru Powszechnego i Strefy WolnoSłowej.