38047737_1777281909024397_1507983693598162944_n

SĄSIEDZTWO – granice bliskości >

„SĄSIEDZTWO – granice bliskości”
to projekt, który zakłada integrację mieszkańców Warszawy różnych narodowości przy realizacji co najmniej trzech prac artystycznych z zakresu teatru, performancu i nowych mediów, a także wykwalifikowanie – w ramach trzymiesięcznej Akademii Sąsiedztwa – młodych twórców do skutecznego projektowania działań kulturalnych i artystycznych realizowanych ze społecznościami migranckimi. Hasłem problemowym cyklu, do którego odniosą się artyści i animatorzy w swoich pracach, będzie „Sąsiedztwo – granice Bliskości‟. Zwrócenie się w stronę sąsiedztwa wielu kultur, które żyją obok siebie na terenie Warszawy oraz nawiązanie do historii ich wzajemnych relacji kształtujących tożsamość Warszawy odbędzie się poprzez realizację przez 10 artystów i animatorów – uczestników Akademii Sąsiedztwa, projektów artystycznych włączających w proces twórczy mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych i wyznaniowych. Zainteresowanie projektu wynika z zauważalnego w ostatnich latach wzrostu zachowań ksenofobicznych, niechęci czy często słownej i fizycznej agresji względem nowych mieszkańców o odmiennym pochodzeniu kulturowym czy innych wyznań.

Uczestnicy Akademii wezmą udział w procesie edukacyjnym, pod okiem specjalistów zaproszonych do współpracy przez Strefę WolnoSłową i będą wytwarzać swoje (często pierwsze) prace o charakterze społecznym. Podstawą pracy akademii będzie nabywanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do świadomej pracy w nurcie sztuki partycypacyjnej, dzięki włączeniu swoich umiejętności i znanych praktyk twórczych tj. malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, sztuka dźwięku, filmu, rzemiosło artystyczne w przygotowanie akcji społeczno-artystycznych angażujących do wspólnej twórczości mieszkańców Warszawy. Odpowiednie przygotowanie do takich prac będzie możliwe dzięki warsztatom z ekspertami, którzy podzielą się swoją wiedzą oraz zaprogramują doświadczenia, pozwalające twórcom nauczyć się: w jaki sposób zdiagnozować potrzeby danej społeczności; jakie narzędzia potrzebne są do pracy w wielokulturowych i wielopokoleniowych grupach; jak przekroczyć pozycję artysty, jako tego, który wypowiada się w imieniu wspólnoty, z którą pracuje; w jaki sposób zaprojektować proces twórczy, by każdy jego element był tak samo ważny, jak wyprodukowany efekt.

————————————————————-

Partnerzy: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza
Patroni medialni: Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl Warszawa, Cojestgrane24, Aktivist, Przegląd

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy
ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01