14264075_10154514855857486_9150447422328544967_n

PRASKA PRACOWNIA TWÓRCZA >

„Praska Pracownia Twórcz” to projekt realizowany w ramach planu rewitalizacji Pragi. Ma na celu wyłonienie lokalnych aktywistów i organizacji (fundacji, stowarzyszeń), które działają w różnych częściach Pragi Północ i będą mogły kontynuować swoje działania dla praskiej społeczności w przyszłości. Projekt ma za zadanie aktywizację lokalnej społeczności, a także zarówno jej integrację wewnętrzną, jak i usprawnienie jej kontaktów z okolicznymi organizacjami.

organizacje biorące udział w projekcie: Fundacja Strefa Wolnosłowa, Stowarzyszenie Komuna Warszawa, Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru – projekt  „Praska Pracownia Twórcza”

obszar: Kamionek, Szmulowizna, część Grochowa i ul. Kinowej, „podwórko” przed Ośrodkiem dla Cudzoziemców na Targówku i jego okolice

Projekt jest podzielony na cztery części:
- Pracownia małego teatru – to inicjatywy kulturalno-edukacyjne prowadzone na podwórkach, badające potrzeby i zainteresowania mieszkańców,
Muzeum społeczne i Przejęcia/Przyjęcia – to działania artystyczno-społeczne, które czerpią z biografii i zainteresowań mieszkańców konkretnych obszarów oraz warsztaty artystyczne (rzeźbiarskie, z fotografii otworkowej, performatywne), które mają wyłonić lokalnych liderów,
- Azyl Warszawa/Podaj dalej – to warsztaty teatralne, pisarskie, scenograficzno-konstrukcyjne, muzyczne, wideo, graficzne, ruchowo-teatralne, warsztaty „Podaj Dalej” dla młodzieży skierowane do grup międzypokoleniowych, które zostaną podsumowane interaktywnym spektaklem teatralnym,
Warsztaty dla liderów –rozwijające umiejętności zarządzania projektami dla osób wyłonionych w czasie projektu.

więcej informacji na temat projektu na stronie przyjecia.org

—————————
Projekt organizowany w ramach projektu „PRASKA PRACOWNIA TWÓRCZA” współfinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy
ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01

fLogo

The exchange of artists is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

UE
Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej – Programu Kreatywna Europa w ramach projektu “Beyond Theater”. Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

PATRONI MEDIALNI:
loga patronow