14264075_10154514855857486_9150447422328544967_n

PRZYJĘCIA >

„Przyjęcia” to projekt realizowany w ramach planu rewitalizacji Pragi. Ma na celu wyłonienie lokalnych aktywistów i organizacji (fundacji, stowarzyszeń), które działają w różnych częściach Pragi Północ i będą mogły kontynuować swoje działania dla praskiej społeczności w przyszłości. Projekt ma za zadanie aktywizację lokalnej społeczności, a także zarówno jej integrację wewnętrzną, jak i usprawnienie jej kontaktów z okolicznymi organizacjami.

organizacje biorące udział w projekcie: Fundacja Strefa Wolnosłowa, Stowarzyszenie Komuna Warszawa, Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru – projekt „Przyjęcia”  (wcześniejsza nazwa „Praska Pracownia Twórcza”)

obszar: Kamionek, Szmulowizna, część Grochowa i ul. Kinowej, „podwórko” przed Ośrodkiem dla Cudzoziemców na Targówku i jego okolice

Projekt jest podzielony na cztery części:
- Pracownia małego teatru – to inicjatywy kulturalno-edukacyjne prowadzone na podwórkach, badające potrzeby i zainteresowania mieszkańców,
Muzeum społeczne i Przejęcia/Przyjęcia – to działania artystyczno-społeczne, które czerpią z biografii i zainteresowań mieszkańców konkretnych obszarów oraz warsztaty artystyczne (rzeźbiarskie, z fotografii otworkowej, performatywne), które mają wyłonić lokalnych liderów,
- Azyl Warszawa/Podaj dalej – to warsztaty teatralne, scenograficzno-konstrukcyjne, muzyczne, wideo, graficzne, ruchowo-teatralne, warsztaty „Podaj Dalej” dla młodzieży skierowane do grup międzypokoleniowych, które zostaną podsumowane interaktywnym spektaklem teatralnym,
Warsztaty dla liderów –rozwijające umiejętności zarządzania projektami dla osób wyłonionych w czasie projektu.

więcej informacji na temat projektu na stronie przyjecia.org

—————————
Projekt „Przyjęcia! Działania dla ludzi”, w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, współfinansowany jest przez Urząd m.st. Warszawy.
ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01

fLogo

The exchange of artists is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

UE
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.