(NIE)WIDZIALNE MIASTA 2013 >

Projekt polegał na zorganizowaniu wielokulturowych warsztatów teatralnych otwartych dla społeczności lokalnej Targówka oraz zrealizowaniu dużego wielokulturowego święta teatralnego angażującego mieszkańców dzielnicy.

W czerwcu-lipcu 2013 roku odbyły się warsztaty teatralne w Domu Kultury „Zacisze” oraz próby „w terenie” – w przestrzeni wydarzenia końcowego warsztatów. Interaktywne wydarzenie artystyczne “Rozgubieni” odbyło się 27 lipca 2013 roku w okolicach Skweru Wiecha i na pobliskich blokowiskach.

Do wspólnej pracy twórczej zaangażowani zostali zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy mieszkający w dzielnicy – imigranci i uchodźcy, młodzi oraz seniorzy.

Warsztatom teatralnym w Domu Kultury „Zacisze” otwartym dla około 30-osobowej grupy wielokulturowej towarzyszyły spotkania z seniorami z Targówka oraz warsztat dziennikarski dla młodzieży, która, pod okiem Joanny Szyndler, stworzyła swoistą dokumentację literacką i fotograficzną wydarzenia zaprezentowaną w finale przedstawienia.

Koordynacja projektu: Alicja Borkowska a.borkowska@strefawolnoslowa.pl