Międzypokoleniowy projekt „Cudowne lata” >

10 grudnia 2015 roku w Stole Powszechnym odbyły się dwa pokazu efektów projektu „Cudowne lata”, który łączył w sobie metody teatralne, techniki opowieści, edukację muzyczną oraz sztuki wizualne.

W jaki sposób indywidualne historie przeplatają się z historią miejsca, w którym się żyje i jak kształtują się nasze wspomnienia? 
Nasze wyobrażenie o przeszłości? 
Z czego wynika zapamiętanie młodości jako idylli niezależnie od kontekstu historycznego i społecznego, w jakim się żyje? 
Co charakteryzuje nasze najcudowniejsze lata? 
Jak indywidualne historie dotyczące zdarzeń i miejsc przeplatają się z wielką Historią?

W ramach projektu „Cudowne lata” zaprosiliśmy  mieszkańców stolicy – starszych, młodych, warszawiaków od dziada pradziada i tych, którzy z Warszawą identyfikują się od niedawna – do wspólnego wspominania – poprzez udział w warsztatach twórczych: teatralnych, filmowych, tanecznych i muzycznych. Punktem wyjścia do opowieści i podstawowych ćwiczeń z kreatywnego pisania oraz teatralnych były fakty historyczne związane z naszym miastem, zdjęcia, materiały wizualne, dźwięki, fragmenty literatury pięknej i poezji. Projekt „Cudowne lata” stał okazją do spotkania młodych ze starszymi, nowoprzybyłych z rdzennymi warszawiakami, do wspólnego wspominania i wymiany doświadczeń.

Projekt „Cudowne lata” realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st Warszawy. 

LOGO 1