INSTYTUT OTWARTY >

INSTYTUT OTWARTY
To kilka miesięcy wspólnej pracy artystycznej, edukacji w działaniu, wymiany technik, narzędzi, historii.
To program artystyczno-społeczny skierowany do młodych twórczyń i twórców o różnym pochodzeniu kulturowym.
To wspólne doświadczenie artystyczne skoncentrowane na pracy w grupie międzykulturowej.
To refleksja nad społeczną odpowiedzialnością za bycie razem.

W ramach Instytutu Otwartego proponujemy proces szkoleniowy oraz wspólne działanie artystyczne przewidujące warsztaty otwarte dla społeczności migranckich. Osią projektu staje się doświadczenie sztuki ukierunkowanej na zniwelowanie podziałów na “my” i “oni” w odniesieniu do społeczności cudzoziemskich oraz na budowaniu wspólnej tożsamości społecznej w ramach przygotowywanego działania artystycznego.

Pracę Instytutu Otwartego zwieńczymy instalacją performatywną w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, na przełomie listopada i grudnia 2019 roku. Będzie to doświadczenie złożone z autorskich, często pierwszych prac z pogranicza sztuk performatywnych i wizualnych wszystkich uczestniczek i uczestników Instytutu

————————————————————————–

W tym roku Instytut Otwarty realizowany jest w ramach Ogrodu Powszechnego (Festiwalu Sztuki i Społeczności. Miasto Szczęśliwe) oraz otrzymał wsparcie od Ambasady Niderlandów. Warsztaty Instytutu realizowane są również dzięki projektowi Atlas of Transitions. New geographies for a cross-cultural Europe.

————————————————————————–

KALENDARIUM INSTYTUTU 2019

21-22 września – WOKÓŁ SZTUKI PARTYCYPACYJNEJ, Agnieszka Różyńska i Alicja Borkowska

5-6 października – ATLAS SUBIEKTYWNY, Annelys de Vet, we współpracy z Polsko-Japońską Szkołą Technik Komputerowych / wieczorem: spektakl “Uchodź! Kurs uciekania dla początkujących” Strefy WolnoSłowej

19-20 października – SZTUKA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ, Jaśmina Wójcik i Igor Stokfiszewski

21-22-23 października – warsztat PAMIĘTAM, ŻE… w Centrum Sztuki Współczesnej, Zamku Ujazdowskim / Łukasz Wójcicki i Alicja Borkowska

26-27 października – warsztat OD LITERATURY DO RZECZYWISTOŚCI I Z POWROTEM / Pietro Floridia i Sara Pour
—> Atlas of Transition Festival: 30 lub 31 października – spektakl “Włącz bojler. Niech czeka na mnie chociaż ciepła woda” Strefy WolnoSłowej

9-10 listopada – PRACA ZESPOŁOWA W DZIAŁANIU TWÓRCZYM / Kris Łukomski

16-17 listopada – PRACOWNIA. PROJEKT ARTYSTYCZNO-SPOŁECZNY OD PODSTAW / Agnieszka Różyńska i Alicja Borkowska

23 listopada – 24 listopada – PRACA NAD INSTALACJĄ/FINAŁEM

29 listopada – WERNISAŻ

30 listopada – INSTALACJA / Forum Przyszłości Kultury

Przez cały okres trwania Instytutu uczestnicy i uczestniczki będą też konsultować swoje projekty w ramach indywidualnych spotkań tutoringowych z Agnieszką Różyńską, Alicją Borkowską i Igorem Stokfiszewskim.

21-22 września
godz. 11.00-18.00, Stół Powszechny
WOKÓŁ SZTUKI PARTYCYPACYJNEJ
Agnieszka Różyńska i Alicja Borkowska

Warsztat poświęcony będzie sztuce tworzonej przez artystów we współpracy ze społecznościami lokalnymi, grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym czy mniejszościami narodowymi i etnicznymi, jak również twórczości angażującej do działań pojedyncze osoby niezwiązane do tej pory ze światem artystycznym. Spotkanie będzie aktywną refleksją (w działaniu) o tym, co to znaczy czerpać z ludzkich historii i biografii w celu stworzenia dzieła artystycznego, jakie działania te przynoszą możliwości, inspiracje oraz jakie zagrożenia. Z jednej strony przyjrzymy się artystom i artystkom, którzy zajmują się sztuką dokumentalną, z drugiej tym tworzącym sztukę partycypacyjną. Poprzez dyskusje oraz aktywne działania warsztatowe zastanowimy się, jak sztuka buduje wspólnotę oraz jak wpływa na ludzi czynnie zaangażowanych w działania artystyczne w swojej społeczności.

Prowadzenie:

ALICJA BORKOWSKA Założycielka fundacji Strefa WolnoSłowa, koordynatorka projektów, reżyserka, animatorka kultury. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Polskiej Szkoły Reportażu. Studiowała na wydziale DAMS na Uniwersytecie w Bolonii, gdzie skończyła również podyplomowy kurs z organizacji wydarzeń wielokulturowych organizowany przez ATER Formazione. Pracowała przy wielu festiwalach teatralnych w Polsce i za granicą. Przez wiele lat związana z Teatro dell’Argine w Bolonii, gdzie koordynowała projekty wielokulturowe teatru, asystowała przy spektaklach, prowadziła warsztaty teatralne dla migrantów i uchodźców, była współkuratorką i koordynatorką festiwalu „La Scena dell’Incontro. Od wielu lat prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szkołach i w teatrach, w Polsce i za granicą. Prowadziła autorskie warsztaty teatralne i reżyserowała spektakle m.in. w Szwecji, Belgii, Francji, Boliwii, Palestynie, Iranie i w Urugwaju. Od 2015 roku jest współodpowiedzialna za program kulturalny i artystyczny w tworzonym przez fundację Strefa WolnoSłowa we współpracy z Teatrem Powszechnym Stole Powszechnym. Reżyseruje wielokulturowe spektakle Strefy WolnoSłowej i koordynuje projekty lokalne i międzynarodowe fundacji, m.in. Azyl Warszawa, Migrating Theater, The City Ghettos of Today, History Atlas Under Construction, Beyond Theater.

AGNIESZKA RÓŻYŃSKA – managerka kultury. Od czasu ukończenia polsko-angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych (2012) programuje i prowadzi projekty artystyczno-społeczne oraz buduje przestrzenie edukacyjne w nurcie gestalt. Kuratorka działań artystycznych angażujących społeczność lokalną, m.in. Generator Malta w ramach Malta Festival Poznań (2016- 2019), akademii dla młodych twórców Sąsiedztwo – granice bliskości (2016-2019), Eksperyment: DIALOG (2017); edukatorka kulturowa w ramach projektów Struktury Kultury (Ogólnopolski Program Bardzo Młoda Kultura, 2016, 2017), Centrum Praktyk Edukacyjnych (2016, 2015), Koalicja Kulturotwórców (FIO, 2016, 2018); animatorka i koordynatorka działań młodzieżowych i społecznych w ramach: Ogród Łazarz (2015), Otwarta Strefa Kultury Łazarz (2015, 2016), Instytut Edukacji Społecznej (2013, 2014); producentka Teatru Polskiego w Poznaniu (2016–2017), PR managerka programu performatywnego Art Stations Foundation (2015–2016); koordynatorka działu edukacji i PR managerka Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA w Poznaniu (2017); W latach 2017-2018 pracująca w Teatrze Ósmego Dnia, jako konsultantka ds. programowych.

5-6 października
11.00-18.00, Stół Powszechny
ATLAS SUBIEKTYWNY
Annelys de Vet

Co sprawia, że życie w Warszawie ma szczególny wymiar? Jakie problemy są ważne dla mieszkańców z punktu widzenia indywidualnego i politycznego? Uchwycimy to wspólnie w postaci map graficznych, infografik i innych przedstawień kartograficznych. Pod kierunkiem holendersko-belgijskiej graficzki Annelys de Vet i jej dwójki asystentów z Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych uczestnicy i uczestniczki podzielą się swoimi obserwacjami na temat miasta. Stworzone prace będą stanowić zaczątek subiektywnego atlasu Warszawy, realizowanego przez najbliższy rok z różnymi organizacjami kulturalnymi i zainteresowanymi mieszkańcami.

Wydania subiektywne
Subiektywne wydania atlasów to inicjatywa wydawnicza, w ramach której opracowywane i rozpowszechniane są subiektywne atlasy tworzone wspólnie z miejscowymi społecznościami. W publikacjach tych sami mieszkańcy i mieszkanki przedstawiają swój kraj, region lub jednostkę geopolityczną. W trakcie warsztatów mają możliwość przedstawienia swojego kraju, otoczenia, codziennego życia lub bolączek społecznych. Ich zaangażowanie to pierwszy krok do stworzenia osobistych, niekonwencjonalnych i rzetelnych obrazów. Mapy, grafy, spisy, flagi i rysunki uwydatniają konsekwencje zmian politycznych w sposób dyskretny i niedosłowny. Publikacje  przedstawiają przede wszystkim złożoną rzeczywistość, którą w mediach często pokazuje się w uproszczony sposób. Te zapadające w pamięć serie alternatywnych i darmowych materiałów mogą posłużyć jako pełne inspiracji i powszechnie dostępne narzędzie do skonfrontowania tego, co wydaje się obiektywne. Więcej na www.subjectiveeditions.info

Prowadzenie:
Annelys de Vet – urodzona w 1974 r. w Holandii graficzka, kuratorka i inicjatorka, która swoją działalność obecnie prowadzi w Belgii. W swojej twórczości De Vet odkrywa rolę projektowania w dyskursie publiczno-politycznym. W latach 2009–2019 prowadziła studia drugiego stopnia z projektowania pod nazwą „Think Tank for Visual Strategies” w Sandberg Instituut, a obecnie opracowuje tymczasowy plan studiów magisterskich z projektowania w obszarach objętych konfliktami, głównie w Palestynie. Ponadto robi doktorat z tej samej dziedziny na Uniwersytecie w Antwerpii. Założycielka i dyrektorka artystyczna wzoru Disarming Design from Palestine, z którym sprzedawane są przydatne produkty z Palestyny głoszące alternatywne opowieści z życia w okupacji. Od 2003 roku przewodzi inicjatywie Subjective Editions (Wydania Subiektywne), w ramach której opracowywane są mapy z punktu widzenia mieszkańców danego obszaru, w tym Subiektywny Atlas Palestyny (2007), Subiektywny Atlas Kolumbii (2015), Subiektywny Atlas Brukseli (2018) oraz Subiektywny Atlas Pakistanu (2018). Współkuratorka wystawy „Unmapping the World” (2014) poświęconej krytycznemu spojrzeniu na współczesne praktyki kartograficzne na ExperimentaDesign Biennale w Lizbonie oraz na międzynarodowym Graphic Design Festival w Chaumont (2015). Więcej na www.bureaudevet.be, www.disarmingdesign.com

19-20 października
godz. 11.00-18.00, Stół Powszechny
Sztuka ze społecznością
Jaśmina Wójcik i Igor Stokfiszewski

Jak podejść do długotrwałego procesu współpracy z lokalną społecznością, by nagłośnić jej oczekiwania, oddziałać wspólnotowo na funkcjonujące w niej relacje i wesprzeć jej transformację z uwzględnieniem specyfiki samej społeczności i otoczenia, w którym żyje? To pytania, które sytuują się w centrum refleksji nad współcześnie pojmowaną community arts.

Osią dwudniowego spotkania będzie doświadczenie ośmioletniej współpracy Jaśminy Wójcik, Igora Stokfiszewskiego i towarzyszących im artystów, aktywistek i animatorów kultury z lokalną społecznością warszawskiej dzielnicy Ursus, ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników i pracownic mieszczącej się tam do niedawna fabryki ciągników. Sięgając po przykłady mikrodziałań artystyczno-społecznych takich jak Spacer akustyczny po dawnych ZPC Ursus, wydarzeń takich jak Zakłady. Ursus 2014, kampanii takich jak Ratujmy unikatową kolekcję fabryki Ursus! (2015) i prac artystycznych takich jak pełnometrażowy dokument kreacyjny Symfonia fabryki Ursus (2018) zbadamy przenikanie się sztuki i aktywizmu, porozmawiamy na temat różnych mediów artystycznych jako narzędzi społecznego oddziaływania, zbadamy, jak kreować wspólnotę na bazie „historii mówionej”, pracy z pamięcią ciała, przyjrzymy się funkcji, jaką w sztuce ze społecznością pełnią niematerialne wartości i materialne ślady społecznego oddziaływania pozostawiane na terenie dzielnicy.
Prowadzenie:

Jaśmina Wójcik – artywistka, artystka wizualna, reżyserka, pedagożka akademicka i przedszkolna. Autorka i inicjatorka realizowanego od 2011 r. wielodyscyplinarnego przedsięwzięcia z pogranicza sztuki i aktywizmu społecznego z byłymi pracownikami i pracownicami fabryki ciągników Ursus, na które składają się m.in. działania site-specific w przestrzeni publicznej, akcje społeczno-artystyczne, performance, happeningi, filmy niezależne oraz pełnometrażowy dokument kreacyjny Symfonia Fabryki Ursus(2018). Zaprasza mieszkańców Ursusa i innych warszawiaków na tereny zakładowe, integruje ich wokół historii dzielnicy oraz tematu przyszłości obszaru pofabrycznego. Wierzy, że sztuka w aktywny sposób zmienia miasto, może także uruchamiać pamięć o miejscu i wspierać budowanie jego tożsamości. Niezwykle ważna jest dla niej odpowiedzialność artysty za swoje otoczenie. Zajmuje się włączaniem i oddawaniem podmiotowości społecznościom pozbawionym widzialności i możliwości wypowiedzi. Zaangażowana w edukację alternatywną poprzez opracowywanie autorskich praktyk kreacji artystycznej wypowiedzi dzieci. Jednocześnie w swojej praktyce artystycznej stara się otwierać instytucje kultury i sztuki na interakcje z odwiedzającymi (traktując ich jako współtwórców i rozmówców w dialogu). Doświadczenia pracy z byłymi pracownikami i pracownicami fabryki w Ursusie Jaśmina Wójcik podsumowała w zredagowanej wspólnie z Izabelą Jasińską i Igorem Stokfiszewskim książce Sztuka ze społecznością (2018).

Igor Stokfiszewski – badacz, uczestnik i inicjator działań z zakresu teatru społecznego, teatru wspólnoty i sztuki zaangażowanej, aktywista. Od 2013 roku współpracuje z Jaśminą Wójcik przy działaniach artystyczno-społecznych realizowanych w Ursusie. Był członkiem zespołu 7. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie (2012). Autor książek Zwrot polityczny (2009) i Prawo do kultury (2018), redaktor e-booka Culture and Development: Beyond Neoliberal Reason (2017), współredaktor m.in. tomów Sztuka ze społecznością (2018) Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków (2016), Built the City: Perspectives on Commons and Culture (2015) oraz Jerzy Grotowski. Teksty zebrane (2012). Członek zespołu Krytyki Politycznej, rady organizacji European Alternatives, działacz związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza.

21-22-23 października
godz. 18.00-21.00, Centrum Sztuki Współczesnej
PAMIĘTAM, ŻE…
Alicja Borkowska i Łukasz Wójcicki

Warsztat będzie okazją do bezpośredniego doświadczenia pracy twórczej w grupie wielokulturowej. Zajęcia bazować będą na metodach pracy z ciałem oraz na improwizacjach słownych i ruchowych umożliwiających twórcze przekształcenia prawdziwych historii i skrawków biografii na materiały ciekawe performatywnie. Stworzymy chór głosów i ciał korzystając z takich narzędzi jak animal flow, natural movement czy z elementów choreografii eksperymentalnej. Będziemy zadawać pytania o nasze miejsce w przestrzeni i w świecie, sięgając do wspomnień, pamięci zdarzeń, ruchów i działań. Warsztat wykorzystywać będzie metody pracy warsztatowej z grupami wielokulturowymi Strefy WolnoSłowej oraz czerpać z doświadczeń choreograficznych Grupy Ruchomej.

Prowadzenie:

Łukasz Wójcicki – Performer, tancerz, aktor, choreograf. Absolwent i stażysta Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (2001-2003). Współpracowałem z licznymi artyst(k)ami z kraju i z zagranicy na polu działań tanecznych i performatywnych, m.in.: Teatr „Chorea” z Łodzi, Kan Katsura z Japonii, Arad Emamgholi z Kurdystanu, Roza Sarkizian z Ukrainy, Irad Maziliah z Izraela, Olga Mysłowska, Weronika Pelczyńska, Aleksandra Osowicz, Negar Farajiani z Iranu, Teatr Albatros ze Szwecji, Het Veem Theatre z Holandii, Zeitraumexit z Niemiec, Cantieri Mettici z Włoch i wiele innych. W latach 2013 – 2016 byłem związany z teatrem chórowym Marty Górnickiej, jako performer, tancerz i asystent reżyserki. Od 2008 roku na stałe związany jestem z teatrem Komuna/Warszawa jako performer i aktor. Jako zaproszony artysta uczestniczyłem w wielu festiwalach (m.in. „PraPremier” w Bydgoszczy, „Malta” w Poznaniu, „Underground Zero” w Nowym Jorku, „Fadjr” w Teheranie, „Chantiers d’Europe” w Paryżu czy „Tmu-Na” w Telavivie). Od 2016 związany jestem z działaniami teatralnymi i performatywnymi fundacji Strefa WolnoSłowa z siedzibą w Teatrze Powszechnym w Warszawie, jako aktor, tancerz i choreograf, prowadząc również warsztaty taneczno-choreograficzno-ruchowe w Warszawie, Teheranie, Montevideo, Paryżu, Antwerpii, Amsterdamie, Goeteborgu, Bratysławie, Bolonii. Od 2015 roku jestem związany z międzynarodową społecznością tańca kontaktu improwizacji Radical Contact jako uczestnik i nauczyciel. Na początku 2019 roku powołałem do życia nieformalną grupę performatywno-taneczną „Grupa Ruchoma”, z którą do tej pory zrealizowaliśmy m.in. performance na zaproszenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie „Performance Not War” i „Droga bez wEjsćia”, performance na zaproszenie austriackiego kolektywu „Althgrund” Academy of Fine Arts Vienna i TU Spatial Planning w Wiedniu. Jestem absolwentem rocznego (2018-19) kursu choreografii eksperymentalnej „Choreografii w Centrum”  pod okiem Marii Stokłosy, Magdy Ptasznik i Renaty Piotrowskiej-Auffret (kolektyw Centrum w Ruchu i Fundacja Burdąg). Prowadzę w Warszawie, w Stole Powszechnym w Teatrze Powszechnym zajęcia choreograficzne dla osób 60+. Jestem artystą sztuk walki, certyfikowanym instruktorem samoobrony, trenerem sportów walki K1/Muay Thai, posiadaczem czerwonego pasa w Taekwon Do ITF. Jestem instruktorem II stopnia gimnastyczno-tanecznego systemu Animal Flow łączącego jogę, capoiere, stretching, parkour, kalistenikę i taniec w oparciu o ruchy zwierząt. Jestem fascynatem ruchu naturalnego, organicznej siły i freerunningu. Stale się szkolę i uczę na licznych kursach i warsztatach choreograficzno-ruchowych  oraz sam prowadzę zajęcia oraz warsztaty z ruchu, sztuk walki, tańca i choreografii.

26 i 27 października
godz. 11.00-18.00, Stół Powszechny
Od literatury do rzeczywistości i z powrotem
Pietro Floridia, Sara Pour

Jak łączyć motywy, wydarzenia i doświadczenia naszej codzienności z literaturą? Warsztat eksplorować będzie metody montażu literackiego istniejących tekstów z aktualnymi wydarzeniami i bezpośrednimi doświadczeniami uczestników i uczestniczek artystycznych działań ze społecznością. W czasie ćwiczeń przyglądać się będziemy połączeniom o charakterze tematycznym i morfologicznym tworząc teksty oraz mapy konceptualne i emocjonalne oparte nie tylko na literaturze, ale też na innych materiałach artystycznych, wizualnych, reportażowych, czy tekstach filozoficznych. Wykorzystamy narzędzia wzbogacające teksty kultury o analogie, a także te, które pozwolą nam je zdekonstruować, przekształcić czy przepisać na nasze doświadczenia. Warsztat przybliży metodę wieloletniej pracy Pietra Floridii nad scenariuszami wydarzeń performatywnych z udziałem społeczności, tworzonych m.in. we Włoszech, Maroku, Palestynie, Iranie czy Brazylii.

Prowadzenie:

Pietro Floridia – aktor, reżyser, pisarz. W 1994 roku założył Teatro dell’Argine w Bolonii, którego przez wiele lat był dyrektorem artystycznym. Kilkanaście lat później, razem z 30 performerkami i performerami z 14 krajów świata mieszkającymi obecnie w Bolonii stworzył zespół Cantieri Meticci oraz teatr i centrum kultury MET. Od lat pracuje z grupami wielokulturowymi, migrantami, uchodźcami i osobami starającymi się o azyl we Włoszech. Realizuje spektakle i interaktywne wydarzenia teatralne włączające mieszkańców miejsc, gdzie tworzy. Pracował m.in. w Niemczech, Francji, Szwecji, Maroku, Palestynie, Brazylii, Boliwii, Iranie.

Sara Pour – artystka wizualna, ilustratorka, graficzka. Pochodzi z Iranu, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Bolonii. Współpracuje z Cantieri Meticci tworząc scenografię i rekwizyty do spektakli oraz oprawę graficzną projektów. Prowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży, pracowała w ośrodkach dla uchodźców. Realizuje projekty ilustratorskie oraz tworzy wielkoformatowe lalki, często w ramach warsztatów ze społecznościami.

9-10 listopada
godz. 11.00-18.00, Stół Powszechny
PRACA ZESPOŁOWA W DZIAŁANIU TWÓRCZYM
Kris Łukomski

Podczas warsztatów omówione zostaną zagadnienia związane z TEAM.WORKiem jako metodologią pracy artystycznej na przykładzie wybranych działań społeczności artystycznych z całego świata oraz rezultaty pracy kuratorskiej prowadzącego w Indonezji, w Polsce i w Nepalu (omówienie i dyskusja nt). Warsztat zakończy się wspólną pracą nad konkretną sytuacją wynikającą z potrzeby miejsca i grupy ludzi.

Metody/założenia/narzędzia:
- nadrzędnym założeniem warsztatów jest skupienie się wokół konkretnego problemu, wynikającego z potrzeby (miejsca, społeczności) i twórcze rozwiązanie go;
- stworzenie falansteru, dyskusja w zespole, podział na role i określenie współodpowiedzialności za poszczególne części procesu;
- praktyka zamieszkania i zagospodarowania jakiegoś miejsca/sytuacji;
- rozumienie powstającego dzieła (o charakterze publicznym lub społecznym) jako integralnej części z kontekstem, a nie przedstawiane tylko jako „rezultat działań w kontekście” (np. miejsca, grupy społecznej),
- artyści-twórcy wraz z uczestnikami procesu powstawania dzieła/sytuacji uczestniczą na równych prawach w jego prezentacji i omówieniu;
- rezultat nie ma mieć charakteru efemerycznego i tymczasowego z założenia i nie ma służyć samozadowoleniu twórców, ale jedynie być etapem w procesie dalszej pracy nad podobnymi rozwiązaniami.
Narzędziami wykorzystywanymi podczas pracy będą:
- narracja, story-telling
- kolekcjonowanie (przedmiotów i znaczeń) jako narzędzia twórcze;
- wspólne przygotowanie jedzenia;
- reżyserowana spacerologia.

Prowadzenie:

Krzysztof Łukomski – Studiował na ASP w Poznaniu w latach 1999-2005. W roku 2004 otrzymał stypendium naukowe w ENBA Lyon, Francja. Guest student: UDK Berlin, Slade School of Art, Londyn. Obronił dyplom w ASP w Poznaniu w zakresach: Krytyki i Promocji Sztuki oraz Intermediów. Obecnie wykładowca, adiunkt w Pracowni Działań Intermedialnych i Fotografii w Katedrze Intermediów UAP oraz wykładowca międzynarodowej szkoły wzornictwa School of Form w Poznaniu. Współpracownik CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Propagator idei interdyscyplinarności w sztukach i naukach o sztuce. Doktor w zakresie sztuki projektowe. Promotor sztuki, kurator i organizator kilkudziesięciu wystaw, programów edukacyjnych, warsztatów i wydarzeń artystycznych w Polsce, Francji, Czechach, na Litwie, w Niemczech, USA, na Bałkanach, współtwórca wciąż rozwijającej się wymiany kulturalnej między Polską i Indonezją w latach 2014-2016, a także autor tekstów o sztuce. Dyrektor artystyczny SHORT WAVES FESTIVAL w latach 2014-2016; twórca fotografii i wideo, projektant wydawnictw z dziedziny kultury i sztuki, autor wideoklipów. Pracuje w zespołach kuratorskich, fundacjach oraz w wielu projektach interdyscyplinarnych, jako kurator i konsultant. Obecnie współtworzy strategię wieloletnich interdyscyplinarnych programów edukacji i sztuki, w Poznaniu, w Szczecinie, Warszawie, Berlinie, a także w Azji, w Nepalu i w Indonezji. Interesuje się metodologiami edukacji artystycznej, projektowaniem komunikacji i psychologią odbioru sztuki.

17 listopada
godz. 11.00-18.00, Stół Powszechny
PRACOWNIA. PROJEKT ARTYSTYCZNO-SPOŁECZNY OD PODSTAW

Celem zajęć jest rozwój artystów/artystek i animatorów/animatorek poprzez dostarczanie im niezbędnych umiejętności i wiedzy z zakresu zarządzania projektem społeczno – artystycznym. Zakres zajęć będzie składać się m.in. z następujących tematów:

- diagnoza potrzeb społecznych;
- komunikacja interpersonalna według metody „Porozumienia bez przemocy” Marshalla Rosenberga;
- zarządzanie projektem społeczno – kulturalnym;
- pozyskiwanie środków na wydarzenia kulturalne;
- ewaluacja procesu twórczego i pracy projektowej;

Warsztaty będą realizowane w oparciu o metody pracy grupowej: symulacje, psychodramę, analizy przypadków, miniwykłady, pracę w grupach, dyskusję, informacje zwrotne, ćwiczenia, a więc zajęcia prowadzone będą w oparciu o metodę uczenia przez doświadczenie, z silną orientacją na praktykę, zmianę i nabywanie umiejętności.

Prowadzenie:

Alicja Borkowska i Agnieszka Różyńska

tp-miastoZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01atlas_of_transitions___logo_jpgogrod-powszechny-logo maleKN_Logo_online_ex_pos_en

———————————————————————————————————————