Festiwal Dni Migracji w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu >

Pod koniec października 2014 roku kadra Strefy WolnoSłowej wzięła udział w pierwszej edycji Festiwalu Dni Migracji w poznańskim Centrum Kultury Zamek.  Finałem pięciodniowych, wielokulturowych warsztatów teatralnych był spektakl „Uczta”.

Punktem wyjścia do pracy warsztatowej stała się  książka „Uczta Babette” Karen Blixen oraz  historie, wywiady, materiały wideo zebrane przez fundację Strefa WolnoSłowa na Lampedusie. Dramaturgia finałowego spektaklu oparta została na opowieści literackiej przeplatającej się z historiami i biografiami migrantów przybywających do granic Europy oraz samych uczestników warsztatów w Poznaniu pochodzących z Niemiec, Hiszpanii, Panamy, Peru, Wenezueli, Korei Południowej, Białorusi i Polski.

Postać Babette, artystki-kucharki, która zmuszona do ucieczki z Francji znajduje pracę u mieszkających w Norwegii sióstr oraz jej owiana tajemnicą historia, jak również historie i materiały wizualne zebrane od mieszkańców Lampedusy były inspiracją do ćwiczeń teatralnych, opowieści, improwizacji słownych i ruchowych, ćwiczeń z kreatywnego pisania i dyskusji scenicznej. Poprzez działania teatralne zastanawialiśmy się nad możnością opowiedzenia i przekazania historii migranckich i uchodźczych mieszkańcom państwa goszczącego przybywających do niego cudzoziemców. Warsztat i pokaz dla publiczności skłonił do refleksji nad umiejętnością zrozumienia kogoś, kto zmuszony jest do zostawienia swojego dotychczasowego życia, podjęcia wielkiego ryzyka związanego z podróżą do Europy i odnalezienia się w nowej rzeczywistości.

Finał warsztatów odbył się 28 października w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

PROGRAM FESTIWALU