Dramaturgie Społeczne >

marzec – grudzień 2020

Dramaturgie społeczne to kontynuacja czteroletniej współpracy Teatru Powszechnego i Fundacji Strefa WolnoSłowa. Ideą projektu jest tworzenie wydarzeń artystycznych, które są wynikiem wspólnej pracy artystów i artystek ze społecznością lokalną – osobami niezwiązanymi profesjonalnie ze sztuką, w różnym wieku i o różnym pochodzeniu kulturowym.

W kwietniu swoją działalność zainauguruje Szkoła Dramaturgów Społecznych – grupa twórczo-szkoleniowa dla osób już piszących i zainteresowanych pisaniem dla teatru zaangażowanego, skupiona wokół idei tworzenia społecznościowego, czerpania z prawdziwych historii uczestników projektu.

O część muzyczną projektu zadba Sound in Space Orchestra, czyli oddolna przestrzeń dla początkujących, ale i profesjonalnych muzyków, jak również miejsce dla wszystkich zainteresowanych eksperymentami z dźwiękiem, improwizacją muzyczną i nauką słuchania. Otwarta grupa stworzona pod batutą Raya Dickaty’ego będzie koncertować oraz zapraszać innych muzyków, jak również pracować nad wytwarzaniem własnych instrumentów.

W ramach projektu Dramaturgie społeczne można przyłączyć się także do Międzypokoleniowego Chóru Ruchowego – działania adresowanego do osób
50 +/-, które łączy pokolenia przez ruch, gimnastykę, choreografię i taniec. Program Chóru budowany jest na zadaniach ruchowych i ćwiczeniach choreograficznych, które rozwijane będą w trakcie kilkumiesięcznego warsztatu zakończonego otwartym pokazem dla publiczności. W pracy nad ruchem i choreografią MCR wykorzystywane są moduły taneczno-gimnastyczne dostosowywane do aktualnych fizycznych możliwości uczestniczek i uczestników chóru.

Wszystkim wydarzeniom projektu od marca do grudnia 2020 towarzyszyć będzie program spotkań i warsztatów o tematyce ekologiczno-społecznej
Ogród Powszechny, w ramach którego powstanie również oferta dla najmłodszych.

Zwieńczeniem Dramaturgii społecznych będzie wspólne wydarzenie teatralne przygotowane przez zespoły Teatru Powszechnego i Strefy WolnoSłowej, którego premiera przewidziana jest na jesień 2020 roku.

Ze względu na obowiązujące w czasie pandemii ograniczenia, część działań zaplanowanych na początek projektu będzie odbywała się w formule online.

 

tp-miasto
CMYK_BLACK_white_on_black
3]
loga patronow

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy.
ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01