ATLAS >

ATLAS – międzypokoleniowy projekt Strefy WolnoSłowej
European History Atlas Under Construction

Projekt ma na celu międzynarodowe pogłębienie refleksji związanej z pamięcią i dziejami Europy z punktu widzenia Polaków oraz migrantów pierwszego, drugiego i trzeciego pokolenia. Angażuje do wspólnych działań organizacje artystyczne, kulturalne i akademickie, zajmujące się historią, migracją, sztuką i edukacją. Jego podstawę stanowi współpraca młodzieży i seniorów pochodzenia europejskiego oraz pozaeuropejskiego. Prace prowadzone z perspektywy grup międzypokoleniowych i wielokulturowych – polegające na gromadzeniu indywidualnych opowieści, które składają się na ogólny obraz powojennej historii  zainicjują poszukiwania na temat budowania pamięci w dzisiejszej Europie.
Jak znaleźć równowagę pomiędzy wiedzą europejską i pozaeuropejską? Jak mówić o historii i pamięci w dzisiejszych wielokulturowych społeczeństwach? Jak wymieniać się wiedzą między pokoleniami i czerpać inspirację do tej wymiany nie tylko z europejskiego, ale również z pozaeuropejskiego punktu widzenia? Czego migranci pierwszego, drugiego i trzeciego pokolenia uczą się podczas lekcji historii w swoich szkołach i jak ta wiedza ma się do tego, czego dowiadują się w ojczyźnie z opowieści swoich rodziców czy dziadków? Czy nasze podejście do historii bierze pod uwagę przemiany społeczne związane z migracją oraz obecność osób o nieeuropejskich korzeniach kulturowych? Jakie  strategie radzenia sobie z historią i przeszłością można wypracować, tak, aby stały się podstawą budowania wspólnej przyszłości?
Warsztaty ATLAS będą starały się odpowiedzieć na te pytania, czerpiąc z indywidualnych historii mieszkańców czterech miast: Warszawy, Bolonii, Paryża i Antwerpii. Równolegle we wszystkich wymienionych miastach, odbywać się będą warsztaty teatralne, spotkania i debaty z grupami międzypokoleniowymi i wielokulturowymi. Zbieranie historii zakończy się stworzeniem scenariuszy spektakli bądź instalacji artystycznych. Przewidujemy zaprezentowanie ich w połowie 2016 roku w Stole Powszechnym, podczas festiwalu działań wielokulturowych. Równocześnie z pracą warsztatową i nad spektaklami zebrane materiały będą stopniowo tworzyć ATLAS on-line – wyjątkowy portal z historiami, opowieściami, materiałami filmowymi i dźwiękowymi układającymi się w swoisty “alternatywny podręcznik historii najnowszej”, opowiedzianej przez Europejczyków oraz przez przybyłych do Europy. Materiały tworzące Atlas zbierane będą podczas warsztatów lokalnych w miastach, jak również podczas kilkudniowych warsztatów międzynarodowych, prowadzonych przez artystów z różnych dziedzin. Stół Powszechny stanie się głównym miejscem działań projektu w Warszawie.

SPOTKANIA MIĘDZYNARODOWE W RAMACH PROJEKTU ATLAS

 1. BOLONIA
  1-3 października 2015 roku

  W pierwszym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich zaangażowanych w projekt.
 2. WARSZAWA – „Śniadanie na Lampedusie”
  24-25 października 2015

  W niedzielę 25 października 2015 roku o godz. 12.00 w Stole Powszechnym odbyło się spotkanie z członkami zespołu teatralnego Cantieri Maticci z Bolonii – uchodźcami z Erytrei, Somalii, Kamerunu i migrantem z Maroka, z którymi Strefa WolnoSłowa współpracuje od kilku lat przy tworzeniu spektakli i wydarzeń międzynarodowych.
  Canteri Meticci to pierwszy włoski zespół teatralny tworzony przez imigrantów i uchodźców przybyłych do Europy przez ostatnie lata. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania historii, zadawania pytań i rozmowy z osobami, które na własnej skórze przeżyły podróż przez Morzę Śródziemne, tułaczkę przez pustynię, lata życia i integracji w Europie.

  Organizator: Fundacja Strefa WolnoSłowa
  Partnerzy: Cantieri Meticci (Włochy), Università di Bologna (Włochy), ARCI (Włochy), Cie Check Points (Francja), Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera (Polska), KunstZ (Belgia), Instytut Badań Literackich PAN (Polska)

Project is financial supported by European Commision – Program Europe for Citizens and co-financed by Evens Foundation

This project has been funded with support of the European Commission. This communication reflects only the views of the author, and the Commission can not be held responsible for its content merits.

Europa dla obywateli_logo

Evens Foundation