ATLAS OF TRANSITIONS >

Międzynarodowy projekt „Atlas of Transitions. New geographies for a cross-cultural Europe” (co można przetłumaczyć na polski jako: „Atlas przemian. Nowe geografie dla międzykulturowej Europy”) opiera się na długofalowej współpracy europejskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych (2017-2020). Projekt bazuje na innowacyjnych metodach łączących działania artystyczne, społeczne i badawcze. Fundacja Strefa WolnoSłowa, Teatr Powszechny w Warszawie oraz Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego są polskimi partnerami projektu.

Partnerami zagranicznymi z Włoch, Francji, Grecji, Szwecji, Albanii, Belgii i Egiptu są: ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Cantieri Meticci, Skampa International Theatre Festival, Backa Teater, Motus Terrae, Tjeter Vizion, Théâtre de Liège, Le Channel scène nationale de Calais i Studio Emad Eddin. Program zakłada produkcję spektakli, organizację warsztatów, działań badawczych i animacyjnych, które będą rozwijały społeczny potencjał wiedzy i świadomości na temat migracji.

Strefa WolnoSłowa w ramach projektu realizuje trzy działania:

1. Od jesieni 2017 do lata 2020 regularnie prowadzimy warsztaty twórcze w Ośrodku dla Cudzoziemców na Targówku. Zajęcia otwarte są dla wszystkich pań mieszkających w Ośrodku, skierowane są przede wszystkim do osób dorosłych, ale zdarza się, że uczestniczy w nich również młodzież. Warsztaty to przede wszystkim ćwiczenia ruchowe, oparte o podstawowe metody pracy z ciałem, z elementami tańca i improwizacji. Program zajęć dostosowywany jest na bieżąco do potrzeb pań w nich uczestniczących – w zależności od grupy warsztaty skoncentrowane są przede wszystkim na ruchu, ćwiczeniach relaksacyjnych, a innym razem na opowiadaniu historii czy wspólnym pisaniu krótkich tekstów i czytaniu poezji.

2. W 2018 roku przygotowaliśmy premierę spektaklu “Zwierzęta”, którego pokazy przewidziane są również na rok 2019. Spektakl inspirowany książką “Od zwierząt do bogów” Yuvala Noaha Harariego jest opowieścią o gatunku człowieka. O tym, jak podporządkował on sobie świat innych istot żywych, wymyślił pojęcia, podziały, struktury i modele, w jakich dziś funkcjonujemy. To stworzona wspólnie przez międzynarodową grupę twórców refleksja nad naszym, “ludzkim” podejściem do zwierząt i przyrody, nad tym, co oznacza bycie człowiekiem.

3. Na 2019 i 2020 rok przewidziane są działania artystyczno-warsztatowe “Azyl Warszawa”. W 2019 roku planujemy realizację kilku warsztatów dla grup wielokulturowych oraz działania szkoleniowe dla młodych twórców zainteresowanych pracą ze społecznościami migranckimi. W 2020 roku stworzymy trzy wielokulturowe grupy warsztatowe – teatralną, muzyczną i wizualną, które wspólnie przygotują spektakl.

Więcej informacji o projekcie: www.atlasoftransitions.eu

———————————————————————————————————————————-

UEProjekt współfinansowany ze środków programu Kreatywna Europa Unii Europejskiej.