ARIADNE 2012 >

Tomasz Gromadka i Alicja Borkowska wzięli udział w międzynarodowej konferencji  „Art for intercultural adaptation in new environment” zorganizowanej w Budapeszcie w dniach 29-30 listopada w ramach międzynarodowego projektu „Ariadne”, gdzie poprowadzili również warsztat teatralny dla uczestników konferencji oraz społeczności lokalnej.

Fundacja prezentowała podczas konferencji swoje metody teatralnej pracy z amatorami w grupie wielonarodowej i wielokulturowej, które stosuje w Polsce. Dzieliła się wiedzą i doświadczeniami uzyskanymi podczas organizowania warsztatów i tworzenia spektakli z cudzoziemcami w Warszawie oraz angażowania obcokrajowców w akcje animacyjne i edukacyjne. Częścią konferencji był trzygodzinny warsztat teatralny fundacji, w którym uczestnicy, głównie praktycy teatru z całego świata, mogli przekonać się o skuteczności technik teatralnych fundacji – improwizowali z ciałem i werbalnie, tworzyli krótkie sceny i monologi. Punktem wyjścia do ćwiczeń i improwizacji była historia Afgańskiego uchodźcy Jana Nawazi wyświetlona na filmie dla uczestników zajęć. Podczas warsztatu dostarczyliśmy uczestnikom narzędzi, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy w grupie wielokulturowej.

Członkowie fundacji nawiązali podczas konferencji liczne kontakty z organizacjami zajmującymi się integracją cudzoziemców przez sztukę we Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Francji, Finlandii i na Węgrzech. Poznali różnorodne sposoby integracji cudzoziemców przez sztukę, które zainspirowały ich do łączenia teatru z innymi dziedzinami sztuki i staną się podstawą do tworzenia przyszłych projektów międzynarodowych fundacji.

Więcej na temat projektu Ariadne: www.ariadne4art.eu