OTWARTE! >

Wielokulturowy projekt teatralno-edukacyjny fundacji Strefa WolnoSłowa.

Otwarte, proszę wejść, proszę nie zdejmować butów, proszę.
Zawsze było otwarte.
Otwarte!
To takie naturalne i spontaniczne, takie normalne, że jest otwarte.
To taki dobry i prosty odruch, żeby wpuścić, żeby zaprosić.
Nie kalkulować, czy warto, nie myśleć o skutkach.
Zaufać.
Tylko w ten sposób możliwe jest spotkanie.
I rozwój.
Za drzwiami stoi Inny.
Już chcemy przyglądać mu się przez wizjerek.
Już chcemy go oceniać bezpiecznie odgrodzeni.
Trzeba działać szybko.
Zanim ruszy maszyneria strachu.
Zanim zatrzaśniemy się w sterotypach.
Jest otwarte?
Zawsze było otwarte?

OTWARTE!

To projekt teatralny angażujący do wspólnej pracy twórczej wokół tematów wielokulturowości osoby w różnym wieku i o różnym pochodzeniu kulturowym. W ramach projektu realizujemy w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie i w Warsztacie przy pl. Konstytucji wielokulturowy warsztat teatralny, który zakończony zostanie spektaklem połączonym z cyklem debat i spotkań edukacyjnych dla młodzieży. Spektakl pokazany zostanie w Warszawie i okolicach, w teatrach, centrach kultury i szkołach w okresie od maja do listopada 2013 roku. W ramach projektu zorganizowany zostanie również warsztat dziennikarski dla młodzieży.

SPEKTAKL

W wielokulturowym warsztacie teatralnym w ramach projektu biorą udział Polacy i cudzoziemcy mieszkający w Polsce, razem około 20 osób w różnym wieku. Powstała międzypokoleniowa i wielokulturowa grupa teatralna składająca się zarówno z Polaków, jak i cudzoziemców mieszkających w Warszawie od dawna, jak i z osób dopiero przybyłych.

Poprzez pracę nad „Katedrą” Raymonda Carvera powstaje spektakl, oparty na dramaturgii Tomasza Gromadki i reżyserowany przez Alicję Borkowską, poruszający tematy związane z komunikacją między ludźmi i kulturami, z porozumieniem językowym oraz pozawerbalnym, jak również z twórczym potencjałem drzemiącym w nieporozumieniu. “Katedra” stanie się punktem wyjścia do improwizacji słownych i ruchowych uczestników warsztatów, które następnie złożą się na dramaturgię przedstawienia czerpiącego z prawdziwych historii. Spektakl będzie refleksją nad migracją, językiem, nad byciem Obcym w danym kraju i języku oraz nad niemożnością bądź trudnością przetłumaczenia uczuć, doświadczeń, światów na język w ogóle bądź na język inny niż ojczysty. Materiałem do tworzonej dramaturgii przedstawienia staną się zarówno rezultaty improwizacji słownych i ruchowych uczestników warsztatów, ich indywidualne historie i refleksje, jak również materiały z gazet, artykuły, reportaże itp.

W czasie warsztatu wykorzystujemy potencjał różnego rodzaju mediów i porównujemy w ćwiczeniach teatralnych prawdziwe historie związane z migracją z ich przetworzeniem medialnym w prasie, filmie, telewizji. Dzięki tej interdyscyplinarnej metodzie tworzenia dramaturgii, warsztat i spektakl przyczyniają się nie tylko do rozwinięcia u uczestników zdolności teatralnych, ale również uczą krytycznego podejścia do przekazów medialnych oraz ich artystycznego przetworzenia. Pierwsze spotkania warsztatowe skupiają się na grach i ćwiczeniach integracyjnych, podstawowych zadaniach aktorskich, grach teatralnych, improwizacjach indywidualnych i grupowych, pracy w przestrzeni, pracy z ciałem i głosem. Druga część warsztatów skupi się na pracy z tekstem i opracowywaniu materiałów do wspólnie tworzonej dramaturgii. „Katedra” Raymonda Carvera będzie obecna w pracy warsztatowej, stanie się jednak jedynie inspiracją, punktem wyjścia do improwizacji i tworzenia przez członków grupy wielokulturowej swoich własnych postaci, historii, miniscenariuszy. „Katedra” stanie się ramą opowieści, w której uczestnicy wykorzystają swoje doświadczenia, własne historie i kreatywność. Przeprowadzane w trakcie warsztatów ćwiczenia z kreatywnego pisania, improwizacje teatralne, praca z ciałem, przedmiotem i przestrzenią oraz praca w grupie skłonią do opowiadania historii, tworzenia postaci.

Rezultatem finałowym warsztatów będzie interaktywny spektakl teatralny. Projekt tworzy warunki do dialogu międzykulturowego zarówno w obrębie grupy warsztatowej, jak i między twórcami i odbiorcami finałowego wydarzenia teatralnego. Przedstawienie będzie okazją do dialogu między bezpośrednimi uczestnikami projektu a społecznością lokalną, w tym przede wszystkim z młodzieżą.

MŁODZIEŻ

Stworzony spektakl pokazywany będzie szerokiej publiczności, zarówno w teatrach i centrach kultury, jak i w szkołach. Pokazy spektakli połączone będą ze spotkaniami z młodzieżą, w ramach których odbędą się dyskusje dotyczące migracji oraz obrazu cudzoziemców mieszkających w naszym kraju, jaki wyłania się z przekazów medialnych. W czasie spotkań z młodzieżą uczestnicy warsztatów będą mieli okazję podzielenia się swoimi doświadczeniami życia w Polsce, a młodzież zdobędzie wiedzę o cudzoziemcach mieszkających w naszym kraju, o procesach migracyjnych w Europie, a przede wszystkim przekona się, jak z prawdziwych historii można stworzyć dramaturgię wydarzenia artystycznego i jak poprzez sztukę można tworzyć miejsca twórczego spotkania pomiędzy ludźmi w różnym wieku i o różnym pochodzeniu kulturowym. Spotkania dyskusyjne z młodzieżą będą miały interaktywną formę godzinnych zajęć, w czasie których młodzież będzie miała okazję do zadawania pytań, dyskusji oraz udziału w kilku praktycznych ćwiczeniach teatralno-dramaturgicznych prowadzonych przez kadrę projektu.

REPORTAŻ

W ramach projektu zorganizujemy również interdyscyplinarny warsztat dziennikarski dla 10-osobowej grupy młodzieży prowadzony przez Joannę Szyndler, członkinię zarządu Strefy WolnoSłowej oraz redaktorkę naczelną magazynu „Podróże“. Młodzi poznają podstawy dziennikarskiego rzemiosła z naciskiem na sztukę wywiadu, a zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać przeprowadzając wywiady z uczestnikami wielokulturowego warsztatu teatralnego. Zajęcia będą składały się z części teoretycznej oraz części praktycznej – młodzi będą uczestniczyć w ostatnim etapie warsztatu teatralnego, czyli w przygotowaniach do spektaklu. Przeprowadzą wywiady z Polakami i cudzoziemcami zaangażowanymi w warsztaty. Wywiady, razem z dokumentacją fotograficzną, wykorzystane zostaną w publikacji podsumowującej projekt.

Tu można przeczytać publikację końcową warsztatu dziennikarskiego w ramach projektu, zawierającą wywiady z aktorami „Mówię do Ciebie o Polsce”.

Koordynacja projektu: Alicja Borkowska a.borkowska@strefawolnoslowa.pl

Projekt realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.