• pl
 • en
 • Aktualności
  Sierpień - Listopad

  Darmowe lekcje języka polskiego!

  Zajęcia przeznaczone są dla osób początkujących znających inne języki słowiańskie. Lekcje będą odbywać się stacjonarnie w Staromiejskim Domu Kultury (Rynek Starego Miasta 2 w Warszawie. Kurs potrwa od sierpnia do listopada.

  Więcej informacji

  O nas
  O nas

  STREFA WOLNOSŁOWA to inicjatywa osób zajmujących się teatrem, literaturą, tańcem, muzyką i innymi aktywnościami w obszarach kultury i sztuki. Mamy na celu organizowanie działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych nastawionych na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy. Angażując uchodźców i uchodźczynie, migrantki i migrantów zamieszkujących w Polsce, realizujemy działania na granicy sztuki i interwencji społecznej, poruszające aktualne problemy w kraju, Europie i na świecie. Wspieramy osoby wykluczone bądź zagrożone marginalizacją. Realizujemy projekty nastawione na włączanie w aktywne działania twórcze migrantów i uchodźców, na edukację wielokulturową, odkrywanie i opowiadanie historii uchodźczych czy pogłębianie świadomości społecznej dotyczącej fenomenu migracji, uchodźctwa, praw człowieka i ich łamania.

  Działamy już prawie od dziesięciu lat. W 2012 roku podjęliśmy tematy, o których się jeszcze głośno nie mówiło. Wyciągnęliśmy to, co nasze społeczeństwo zepchnęło na margines odczuwania: uchodźstwo, nierówność, brak akceptacji, dyskryminowanie mniejszości. Od tego czasu działamy regularnie – w Warszawie i innych miastach, ale też za granicą. Nasze grono ciągle się powiększa, a projekty rozrastają.

  Zrealizowaliśmy międzynarodowe inicjatywy artystyczno-badawcze: „The City Ghettos of Today” (cityghettos.com), „Migrating Theater”, „The History Atlas Under Construction” (history-atlas.com) czy „Beyond Theater” (beyondtheater.com), gdzie koordynowaliśmy współpracę ponad 20 organizacji i instytucji zajmujących się tym, co my – w różnych krajach Europy. Prowadziliśmy warsztaty teatralno-reportażowe w Iranie, Urugwaju, Palestynie. Wspólnie z Chlebem i Solą zrealizowaliśmy portal uchodźcy.info. Stworzyliśmy ponad 30 projektów kulturalno-artystycznych i 27 spektakli, których bezpośrednimi twórcami są osoby o różnym pochodzeniu kulturowym, religijnym, z rozmaitych grup społecznych i w różnym wieku.

  Nasze akcje artystyczne powstają partycypacyjnie jako rezultaty wielomiesięcznej pracy grup warsztatowych, angażują tym samym każdorazowo około 50-60 twórców z różnych krajów. Pokazywane były zarówno w Warszawie, jak i m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Ostrołęce, Berlinie, Bolonii, Paryżu. Uczestnicy i uczestniczki naszych warsztatów muzycznych założyli Sound in Space Orchestra.

  Od 2015 współpracujemy z Teatrem Powszechnym, wspólnie prowadzimy kulturalną przestrzeń edukacyjno-warsztatową Stół Powszechny, realizujemy projekt „Dramaturgie społeczne” i nawiązujemy współprace międzynarodowe.

  W 2018 zainicjowaliśmy powstanie programu Instytutu Otwartego – przestrzeni dla młodych artystów i artystek z różnych dziedzin oraz animatorek i animatorów kultury o różnym pochodzeniu kulturowym zainteresowanych pracą twórczą ze społecznościami uchodźczymi i migranckimi. Od 2020 roku Instytut Otwarty realizujemy we współpracy z Krytyką Polityczną w ramach nowo powstałej Społecznej Instytucji Kultury – Jasna 10. Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej.

  W 2021 ma premierę nasza platforma internetowa migrart.waw.pl zrzeszająca artystów i artystki migranckie zamieszkujące Warszawę.


  Projekt i realizacja strony zrealizowane zostały dzięki środkom z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.