• pl
 • en
 • Aktualności
  28.09, godz. 19.00

  Spotkanie otwarte jest dla wszystkich chętnych twórców i twórczyń migranckich oraz dla przedstawicieli i przedstawicielek instytucji kultury oraz organizacji, które zainteresowane są (teraz bądź w przyszłości) nawiązaniem współpracy z migrantami i migrantkami.

  Więcej informacji

  THE CITY GHETTOS OF TODAY

  „The City Ghettos of Today” to wyjątkowa inicjatywa badawczo-artystyczna koordynowana przez Strefę WolnoSłową i współorganizowana przez 24 organizacje z 7 europejskich miast: z Paryża, Warszawy, Helsinek, Berlina, Bolonii, Mediolanu i Antwerpii. W projekt zaangażowały się zarówno organizacje non-profit, jak i teatry, instytucje publiczne czy instytuty naukowe i uniwersytety. Głównym tematem przedsięwzięcia były współczesne migranckie „getta” – ich obecność i specyfika w europejskich miastach.

  OPIS PROJEKTU

  Zainteresowanie projektu leżało w redefinicji i przeanalizowaniu koncepcji getta w kontekście dzisiejszych dzielnic imigrantów w europejskich miastach.
  Projekt miał na celu stworzenie przestrzeni do debaty na temat dzisiejszych miejskich gett w europejskich miastach zaangażowanych w projekt. “The City Ghettos of Today” łączyło metodologię pracy badawczej oraz artystycznej mając na celu eksplorację dzielnic i społeczności cudzoziemskich (migrantów, uchodźców, migrantów drugiego pokolenia) w siedmiu miastach projektu. Czy możemy dziś mówić o migranckich gettach? Czy istnieją one w europejskich miastach? Jeśli tak, to jaki jest ich charakter? Jak w poszczególnych miastach teraźniejszość migranckich gett wiąże się z historią pojęcia w danym kontekście społecznym i kulturowym? Kim są wykluczeni, zamieszkujący dzisiejsze getta? Jak można zredefiniować pojęcie getta w świetle procesów migracyjnych dotykających poszczególne miasta projektu? Jaką rolę ma istnienie getta w budowaniu tożsamości europejskiej? Jakie są przyczyny tego zjawiska we współczesnej Europie? Jakie cechy definiują zamknięte dzielnice imigrantów w Europie dziś oraz czy i w jaki sposób łączą się one ze zbiorową pamięcią europejską?

  Getto, według włoskiego badacza Franka La Cecli, to miejsce wyznaczające granicę pomiędzy dwoma światami, granicę powodującą poczucie straty, ale również umożliwiającą przyglądanie się sobie jak w lustrze, pozwalającą tym samym na udoskonalenie i określenie własnej tożsamości, na odróżnienie od innych. Definicja ta kreśli linie wspólne procesowi twórczemu, aktowi twórczości artystycznej i kulturowej, który pomaga w określeniu własnej tożsamości oraz w odróżnieniu od innych. Stąd zainteresowanie projektu, aby połączyć metody pracy badawczej, socjologicznej oraz antropologicznej z poszukiwaniem artystycznym, które wyraża się w realizacji warsztatów twórczych z grupami wielokulturowymi oraz interaktywnej instalacji artystycznej podróżującej i przyjmującej inny kształt i formę w każdym z miast projektu.

  Więcej na www.cityghettos.com

  Partnerzy międzynarodowi: Cie Check Points, Paris’s Musée de l’histoire de l’immigration, Centquatre, Université Paris 8, Mairie du 18ème, Atouts Cours, Mairie de Nanterre, Centre social Nanterre, Compagnia dei Rifugiati/Cantieri Meticci (Bologna, Italy), Teatro dell’Argine Società Cooperativa Sociale (San Lazzaro di Savena, Bologna, Italy), European Alternatives Berlin (Berlin, Germany), Onelf Theater Company (Berlin, Germany), Youth for the Development Alchemy YODA (Bologna, Italy), Helinä Rautavaara Ethnographic Museum (City of Espoo, Finland), Ptarmigan rekisteröity yhdistys (Helsinki, Finland), Sopra i Ponti Association (Bologna, Italy), Teatro degli Incontri (Milan, Italy), Scuola Superiore di Studi Umanistici, University of Bologna (Bologna, Italy), ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND – TAITEEN EDISTÄMISKESKUS (Helsinki, Finland), HUMAK University of Applied Sciences (Kauniainen, Finland), Olinda Association ONLUS (Milan, Italy) Centre Social et Culturel “La maison du bas Belleville”, La Veilleuse de Belleville, L’Accademia di Belle Arti di Bologna, National Theater (Helsinki), Department of Sociology and Business Law, University of Bologna (Bologna, Italy), Centro Interculturale Zonarelli (Bologna, Italy), Adam Mickiewicz Institute (Warsaw, Poland), Pacunet (Helsinki, Finland), TEAK (Helsinki, Finland), Cultural Centre Stoa (Helsinki, Finland)

  WARSZAWA

  Warszawska część projektu organizowana była we współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacją Rozwoju “Oprócz Granic”, Fundacją “Ocalenie”, Aresztem Śledczym w Warszawie-Służewcu oraz Fundacją im. Heinricha Bölla, a współfinansowana przez Komisję Europejską w ramach programu Europa dla Obywateli oraz przez Evens Foundation.

  Partnerzy:
  Evens Foundation
  Warszawa: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Fundacja Rozwoju “Oprócz Granic”, Fundacja “Ocalenie”, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

  BOLONIA

  Partnerzy:
  Evens Foundation,
  Scuola Superiore di Studi Umanistici, University of Bologna, Teatro dell’Argine, Youth for the Development Alchemy YODA, Sopra i Ponti Association ,Department of Sociology and Business Law, University of Bologna, Centro Interculturale Zonarelli

  Paryż

  Partnerzy:
  Evens Foundation,
  University of Paris 8, Check Points Association, La Veilleuse de Belleville, Centre Social et Culturel “La maison”, Museum of Immigration, Centquatre, Mairie du 18ème, Atouts Cours, Nanterre Town Hall, P’Arc-en-ciel social and cultural centre in Nanterre, Instytut Adama Mickiewicza

  Helsinki

  Partnerzy:
  Evens Foundation,
  Helinä Rautavaara Ethnographic Museum, Ptarmigan rekisteröity yhdisty, ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND – TAITEEN EDISTÄMISKESKUS, HUMAK University of Applied Sciences, Cultural Centre Stoa, Pacunet, TEAK

  Mediolan

  Partnerzy:
  Evens Foundation,
  Teatro degli Incontri, Olinda Association ONLUS

  Berlin

  Partnerzy:
  Evens Foundation,
  European Alternatives Berlin, Onelf Theater Company

  Antwerpia

  Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej – Programu Europa dla Obywateli oraz dzięki wsparciu Evens Foundation.

  tak
  nie
  nie
  nie
  nie
  nie
  nie
  nie
  nie
  nie