• pl
 • en
 • Aktualności

  POSŁUCHAJ

  Zapis rozmów cyklu „Skąd uchodzą? Rozmowy o krajach pochodzenia”, które odbywały się w Teatrze Powszechnym w październiku i listopadzie 2022 roku. 

  Szkoła Dramaturgów Społecznych / Szkoła Dramaturgii Społecznych 2022

  Szkoła Dramaturgów Społecznych to kilkumiesięczny cykl spotkań twórczo-szkoleniowych dla osób piszących i zainteresowanych pisaniem dla teatru zaangażowanego społecznie. SDS skupiona jest wokół idei tworzenia społecznościowego, czerpania z prawdziwych historii uczestników i uczestniczek działań artystycznych, inspiracji biografiami osób zaangażowanych w procesy twórcze.

  Szkoła Dramaturgii Społecznych
  W 2022 roku Szkoła Dramaturgów Społecznych zmieniła nazwę na Szkołę Dramaturgii Społecznych. W tym roku uczestnicy i uczestniczki SDSu pracowały_li nad wspólnym tekstem →  PRZECZYTAJ

  W ramach spotkań powstał tekst „Płetwal”, którego wersję audio można odsłuchać w serwisie Spotify → ODSŁUCHAJ

  Twórcy i twórczynie:
  Aleksandra Karmelita → przeczytaj
  Marta Fortowska → przeczytaj
  Sylwia Kobuszewska → przeczytaj
  Ada Branecka → przeczytaj
  Dorota Markiewicz → przeczytaj
  Kajetan Gołębiewski → przeczytaj
  współautorzy koncepcji: Laura Sonik i Teodor Ajder
  – cześciową inspiracją do napisania tekstu „Płetwal” były rozmowy z Nihadem Jami.

  Twórcy i twórczynie nagrania: Olia Kalakoltsava, Joanna Mueller, Paweł Łuhowy, Alicja Borkowska, Łukasz Wójcicki, Ray Dickaty i Mikołaj Poncyljusz (muzyka).

   

  2 edycja Szkoły Dramaturgów Społecznych (2021)

  Szkoła Dramaturgów Społecznych to kilkumiesięczny cykl spotkań twórczo-szkoleniowych dla osób piszących i zainteresowanych pisaniem dla teatru zaangażowanego społecznie. SDS skupiona jest wokół idei tworzenia społecznościowego, czerpania z prawdziwych historii uczestników i uczestniczek działań artystycznych, inspiracji biografiami osób zaangażowanych w procesy twórcze. Punktem wyjścia dla narzędzi wykorzystywanych w SDS jest wieloletnie doświadczenie Strefy WolnoSłowej i Artura Pałygi w tworzeniu scenariuszy na podstawie prawdziwych historii, wywiadów, opowieści i biografii. Metoda pisania zawieszona pomiędzy artystyczną pracą ze społecznością, reportażem i pisaniem dla teatru będzie szansą dla uczestniczących w SDS twórców i twórczyń do sprawdzenia się w pisaniu na podstawie opowieści innych osób, w przeprowadzaniu wywiadów oraz uczestniczeniu w kilkumiesięcznym procesie twórczym angażującym osoby z rozmaitych grup społecznych, o różnym pochodzeniu kulturowym i w różnym wieku.

  W ramach spotkań będziemy pisaliśmy, czytaliśmy i rozmawialiśmy, na przykład o tym, czym właściwie jest dramaturgia społeczna – sposobem opowiedzenia problemów społecznych? A jakie to problemy i czemu warto o nich opowiadać? Jak to robić, żeby coś zmienić? Jak zbudować? Od czego zacząć? Którędy poprowadzić? Będziemy rozmawiać o naszych tekstach – czasem będzie to inspirujące i otwierające, a czasem może być też bolesne, jak doświadczenia i zdarzenia, o których będziemy pisać. Od naszej grupy, historii i tekstów zależy, dokąd nas te rozmowy poprowadzą.

  Zajęcia Szkoły Dramaturgów Społecznych odbywały się od sierpnia do grudnia 2021 w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hubnera oraz w Stole Powszechnym. Praca w ramach SDS podsumowana została czytaniem z udziałem performerów i performerek Strefy WolnoSłowej na Małej Scenie Teatru Powszechnego 5 grudnia 2021 roku.

  Prowadzenie: Artur Pałyga 

  TEKSTY POWSTAŁE W RAMACH SDSu

  Kamila Worobiej, Słone jezioro

  Karolina Wajman, Kilka historii o dźwięku

  Aleksandra Nowakowska, Dom na odchodnym

  Kateryna Penkova, Hotel Wielka Brytania

  Krystyna Kozioł, Kiedy przyjdą podpalić dom

  Marta Kowalska, Mader

  Maria Stolarczyk, Mądra kobieta

  Dorota Markiewicz, Pierwsze

  Ada Tymińska, Śpiewnik Wiślany

  Ina Sazon, Siostry

   

  Dramaturgie społeczne

  Szkoła Dramaturgów Społecznych realizowana jest w ramach projektu Dramaturgie Społeczne

  Dramaturgie społeczne to kontynuacja współpracy Teatru Powszechnego i Fundacji Strefa WolnoSłowa. Ideą projektu jest tworzenie wydarzeń artystycznych, które są wynikiem wspólnej pracy artystów i artystek ze społecznością lokalną – osobami niezwiązanymi profesjonalnie ze sztuką, w różnym wieku i o różnym pochodzeniu kulturowym.

  W ramach projektu realizowane są wydarze nia w ramach Szkoły Dramaturgów Społecznych – grupy twórczo-szkoleniowej dla osób już piszących i zainteresowanych pisaniem dla teatru zaangażowanego, która skupiona jest wokół idei tworzenia społecznościowego, czerpania z prawdziwych historii uczestników projektu. O część muzyczną projektu znów dba Sound in Space Orchestra, czyli oddolna przestrzeń dla początkujących, ale i profesjonalnych muzyków, jak również miejsce dla wszystkich zainteresowanych eksperymentami z dźwiękiem, improwizacją muzyczną i nauką słuchania. Otwarta grupa stworzona pod batutą Raya Dickaty’ego będzie koncertować oraz zapraszać innych muzyków, jak również pracować nad wytwarzaniem własnych instrumentów. 
   
  W ramach projektu Dramaturgie społeczne można przyłączyć się także do Międzypokoleniowego Chóru Ruchowego – działania adresowanego do osób 50 +/-, które łączy pokolenia przez ruch, gimnastykę, choreografię i taniec. Program Chóru budowany jest na zadaniach ruchowych i ćwiczeniach choreograficznych, które rozwijane będą w trakcie kilkumiesięcznego warsztatu zakończonego otwartym pokazem dla publiczności. W pracy nad ruchem i choreografią MCR wykorzystywane są moduły taneczno-gimnastyczne dostosowywane do aktualnych fizycznych możliwości uczestniczek i uczestników chóru. 
   
  Wszystkim wydarzeniom projektu od kwietnia do grudnia 2021 towarzyszyć będzie program spotkań i warsztatów o tematyce ekologiczno-społecznej
  – Ogród Powszechny, w ramach którego powstała instalacja sensoryczno-dźwiękowa dla maluchów LAS. 

   

   

  Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy.

  tak
  nie
  nie
  nie
  nie
  nie
  nie
  nie
  nie
  nie