Archiwa kategorii: Aktualności

24296300_1515989578486966_5099074749476129654_n

Forugh Farrochzad – poezja i bunt / warsztat teatralny

7 grudnia
19.00-21.00
Państwowe Muzeum Etnograficzne
ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa

Forugh Farrochzad uznawana jest za najbardziej niezwykłą i wpływową irańską poetkę. Żadna kobieta przed nią nie mówiła w Iranie publicznie o swoich uczuciach w sposób tak bezpośredni, szczery i niepoddający się społeczno-obyczajowym tabu, dyskutując role przypisane kobietom i mężczyznom i kwestionując stereotypy związane z płcią.
Zginęła tragicznie w 1967 roku mając zaledwie 32 lata. Pozostawiła po sobie pięć zbiorów wierszy i kilka filmów dokumentalnych.

Przy okazji pokazów polsko-irańskiego spektaklu Strefy WolnoSłowej „Uchodź! Kurs uciekania dla początkujących”

https://www.facebook.com/events/145187282913045/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1512039916799614

zapraszamy do udziału w warsztacie teatralnym prowadzonym przez Sanam Naderi – aktorkę i tłumaczkę pochodzenia irańskiego, obecnie mieszkającą we Włoszech.

Warsztat przybliży uczestnikom sylwetkę mało znanej w Polsce, a kluczowej dla perskiej poezji Forugh Farrochzad, będzie okazją do refleksji nad rolą poezji w walce o prawa kobiet i w kwestionowaniu stereotypów związanych z płcią.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl.

The exchange of artists is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union in range of the “Beyond Theater” project.
fLogo
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

LogosBeneficairesCreativeEuropeRIGHT_EN

konfawbuwie

Kurs kulinarny

PL

Strefa Wolnosłowa i Komisja Klubowa zapraszają na szkolenie:
Jak przygotować stoisko na targach kulinarnych?
9 grudnia 2017 o godz. 12.00-15.00 i 10 grudnia 2017 o godz. 13.00 – 16.00 Bistro Powidoki, Wybrzeże Kościuszkowskie 22

Opis zajęć
Zajęcia mają charakter luźnego wykładu przeplatanego elementami dyskusji i ćwiczeniami. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się o realiach przygotowania swojego stoiska na targach kulinarnych. Uczestnictwo w zajęciach ma pomóc odważyć się na udział w tego rodzaju imprezie.

Czego się nauczę, co wyniosę z zajęć?
Nauczysz się jak zabrać się do zaplanowania swojego stoiska i miejsca pracy. Jak zaprojektować menu i koszty przedsięwzięcia. Jak stworzyć podstawy swojej gastronomicznej marki. Na co zwrócić uwagę, a czym się nie przejmować.
Na zakończenie zajęć uczestnicy dostaną gotowe listy przedmiotów i wskazówek.

Dlaczego warto/ dla kogo są te zajęcia
Zajęcia są przeznaczone dla uchodźców i uchodźczyń, migrantów i migrantek oraz osób w procedurze uchodźczej, które dużo i chętnie gotują, dlatego chcą spróbować swoich sił na warszawskich targach kulinarnych (Slow Market nad Wisłą), ale nie wiedzą jeszcze jak się za to zadanie zabrać.

Co przynieść na zajęcia
Na zajęcia nie trzeba przynosić nic. Na miejscu będą narzędzia do notowania.
Jeżeli na drugi dzień warsztatu będziesz miał/a chęć i możliwość przygotować jakąś przekąskę to super, jeśli nie to zupełnie się tym nie przejmuj.

O prowadzącej:
Misia Przeradzka to projektantka i kulturoznawca. W 2012 roku założyła z mamą i maleńkim budżetem firmę kateringową. Od tego czasu zrealizowały setki zamówień. Największa impreza, którą udało im się obsłużyć kulinarnie zgromadziła 600 uczestników i trwała dwa dni. Pomimo lat pracy w gastronomii dalej uwielbia gotować i przyjmować gości na trwających godzinami obiadach i podwieczorkach. Poza tym jest mamą czteromiesięcznego Lwa.

Uczestnictwo jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl

The exchange of artists is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union in range of the „Beyond Theater” project.

fLogo
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
LogosBeneficairesCreativeEuropeRIGHT_EN

ENG

Strefa Wolnosłowa and Komisja Klubowa are pleased to invite you to the workshop:
How to prepare a food fair stand?
9 December 2017, time: 12:00 am – 3:00 pm and 10 December 2017, time: 1pm – 4 pm, Bistro Powidoki, Wybrzeże Kościuszkowskie 22

Description:
The workshop is a casual lecture interspersed with discussions and exercises. Its participants will get acquainted with the realities of preparing their own stands for a food fair. The class is supposed to encourage them to take part in such an event.

What will I learn, what will I gain during the class?
You will learn how to start planning your stand and your workplace. How to design the menu and calculate the costs. How to build a foundation for your food service brand. What to carefully consider and what not to bother yourself with. At the end of the class, participants will be handed out ready-to-use lists of hints and necessary objects.

Why is it worth it? / Who is it for?
The class is targeted at refugees, immigrants, and applicants for refugee status who enjoy cooking and cook a lot. People who’d like to try their hand at the Warsaw food fair (Slow Market by the Vistula River) but are not yet sure how to go about it.

What should I bring to class?
You don’t have to bring anything. Participants will be provided with tools for taking notes.
If you have the means and the will to prepare some snack for the second day of the workshop, it’s super cool, if not – don’t fret about it.

Instructor: Misia Przeradzka is a designer and a cultural expert. In 2012, she founded a catering company – with a tiny budget and the help of her mother. Since then, the company has completed hundreds of orders. The biggest gathering they served was a two-day event attended by 600 participants. Despite her long-standing career in the food service industry, she still loves cooking and hosting guests at dinners and tea parties (often several hours long). She’s also the mother of a four-month-old Lion.

Participation is free and the number of participants is limited.
To sign up, please write to a.borkowska@strefawolnoslowa.pl

ROS

Strefa Wolnosłowa и Komisja Klubowa приглашают на занятия:
Как подготовить экспозицию на кулинарную выставку?
9 декабря 2017 с 12.00 до 15.00 и 10 декабря 2017 с 13.00 до 16.00. Бистро Powidoki, адрес: Wybrzeże Kościuszkowskie 22

О занятиях
Занятия имеют характер свободной лекции с элементами дискуссии и заданий. Во время встреч участники узнают о том, как реально происходит подготовка к кулинарным выставкам. Участие в занятиях может помочь смелее принять решение о участии в такого рода мероприятии.

Чему я научусь?
Как начать планировать и подготавливать свою экспозицию и место работы. Как запроектировать меню и расходы на мероприятие.
Как продумать  основы скорей гастрономической марки.
На что обратить внимание, а о чем не стоит беспокоиться.
По окончанию занятий участники получат готовый список предметов и советов.

Почему стоит / для кого эти занятия
Занятия предназначены для беженцев и беженок, мигрантов и мигранток, которые много и хорошо готовят и хотят попробовать свои силы на варшавских кулинарных выставках (Slow Market nad Wisłą), но не знают с чего начать приготовления.

Что принести на занятия
Ничего приносить не нужно.
На месте будут предметы, чтобы делать записи.
Если на второй день занятий захочешь и будешь иметь возможность приготовить какую-нибудь закуску – супер, если нет – не переживай.

О ведущей занятий
Misia Przeradzka – дизайнер и культуролог. В 2012 году основала с мамой небольшую кейтеринг фирму. С того момента были реализованы сотни заказов. Самое большое мероприятие, которое им удалось обслужить было организовано для 600 участников и длилось 2 дня. Помимо нескольких лет работы в гастрономии любит готовить и принимать гостей на длящихся часами обедах и ужинах.
Кроме того является самой четырехмесячного Льва. .

Участие бесплатное. Количество мест ограничено.
Заявки принимаем на адрес: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl

kurs_oswietlenia

Kurs oświetlenia scenicznego

Zapraszamy na kurs oświetlenia scenicznego adresowany do uchodźców, migrantów i osób w procedurze uchodźczej.

Kurs oświetlenia scenicznego ma na celu zainspirowanie osób nie związanych wcześniej z pracą technika sceny/oświetleniowca do zainteresowania się tymi zawodami. Uczestnicy będą mieli okazję poznać urządzenia wykorzystywane w oświetleniu scenicznym, z naciskiem na oświetlenie teatralne, będą mogli również zapoznać się z systemami sterującymi wykorzystywanymi na scenie oraz zrozumieć sposób komunikacji między człowiekiem a sprzętem.

Szkolenie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza część będzie miała wymiar teoretyczny z elementami praktycznymi gdzie zapoznamy się między innymi z tym czym jest praca, technika oświetleniowca oraz co jest potrzebne, aby rozpocząć pracę w tej branży, przy okazji rozbierzemy urządzenia wykorzystywane w pracy oświetleniowca na części pierwsze. Druga część będzie miała wymiar czystko praktyczny tzn. uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w pracy i przygotowaniu spektaklu teatralnego z repertuaru Teatru Powszechnego.

Seminarium jest przeznaczone dla osób początkujących oraz nieposiadającymi doświadczenia w tego rodzaju pracy, prowadzone będzie przez Piotra Pieczyńskiego – kierownika pracowni elektrycznej Teatru Powszechnego.

Zajęcia odbędą się w Stole Powszechnym w Teatrze Powszechnym przy ul. Zamoyskiego 20 – 2 i 3 grudnia w godzinach 12.00-15.00 (terminy części praktycznej ustalone zostaną podczas zajęć teoretycznych).

Uczestnictwo jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl

The exchange of artists is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union in range of the „Beyond Theater” project.
fLogo
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

LogosBeneficairesCreativeEuropeRIGHT_EN

ENG

We invite you to participate in the stage lighting course addressed to refugees, migrants and persons in the asylum procedure.

The purpose of this stage lighting course is to inspire and encourage people who have never been stage technicians or lighting technicians to pursue these professions. Participants will learn about stage lighting equipment – theatre lighting equipment in particular, get familiar with stage control systems, and understand how people can communicate with equipment.

The course is divided into two parts. The first part is theoretical with practical elements; participants will learn, among other things, about the responsibilities of a lighting technician, what you need to become a lighting technician, and what is inside the lighting equipment.

The second part is strictly practical; participants will help stage a theatrical performance at the Powszechny Theatre in Warsaw in the upcoming months.

This course is for beginners without any experience in stage lighting and will be run by Piotr Pieczyński – the director of the stage lighting workshop in Powszechny Theater.

The meetings will take place in Stół Powszechny in Powszechny Theater in Zamoyskiego 20 street on the 2nd and 3rd December from 12.00 to 15.00 (the dates of the additional practical part of the course will be agreed with the participants.

Participation in the course is free of charge, the places available are limited. To sign-in please write at: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl

ROS

Курс сценического освещения предназначен для тех, кто ранее не работал в качестве техника сцены/осветителя и может быть заинтересован этими профессиями. Участники получат возможность ознакомиться с оборудованием используемым для освещения сцены, с акцентом на освещение в театре, а также с системами управления, используемыми на сцене и способами взаимодействия человека с оборудованием.

Обучение будет разделено на две части. Первая часть будет иметь теоретическое характер с практическими элементами, в течение которого участники узнают о том, что такое работа техника осветителя и что необходимо для начала работы в этой отрасли, а также как демонтировать оборудование, используемое в работе инженера по освещению на детали.

Вторая часть будет иметь практический характер, участники получат возможность принять участие в работе и подготовить спектакль в Teatr Powszechny в Варшаве в ближайшие месяцы.

Семинар предназначен для начинающих, не имеющих опыта работы в этой сфере.

Занятия пройдут 2 и 3 декабря, с 12.00 до 15.00 в Stół Powszechny, Teatr Powszechny по адресу Zamoyskiego 20. Проведение занятий: Piotr Pieczyński – главный осветитель в Teatr Powszechny. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Запись до 27 ноября: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl

21078510_1608449259220838_932311140429221965_n

Pisanie na Pradze i dalej

Pisanie otwarte dla każdej i każdego:

Pisanie co wtorek
co wtorek, o godz. 19, Stół Powszechny, ul. Zamoyskiego 20  

Spotkania pisarskie nastawione na rotacyjne uczestnictwo i mierzenie się na każdych zajęciach z inną formą pisarską, a także z osiągnięciami awangard XX wieku – surrealizmu, dadaizmu, futuryzmu. Często pisanie tekstów poprzedzone jest rundą inspiracji, podczas której powstają pomysły, z których potem wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach mogą korzystać.

Pisanie kreatywne w ADA Puławska
co piątek, o godz. 17:30, ADA Puławska, ul. Puławska 37

Spotkania pisarskie, na których przetwarzamy własne doświadczenia i przemyślenia w teksty. Mierzymy się z różnorodnymi formami pisarskimi, m.in. z biografią, ustawą, definicją słownikową. Piszemy z głowy, ze słuchu i z inspiracji płynących od innych osób. Spotkania są częścią działań kolektywu Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna.

Pisanie dla zamkniętych grup

Pisanie w Szkole

Zajęcia z pisania kreatywnego dla uczennic i uczniów dwóch klas szkoły podstawowej na Pradze Południe. Zadania pisarskie dostosowane są do wieku uczestników i łączą w sobie zabawę słowem, współpracę w grupach oraz przeciwdziałanie ksenofobii.

Pisanie w Areszcie

Zajęcia z więźniarkami z Aresztu Śledczego na Olszynce Grochowskiej. Pisanie tekstów na podstawie biografii, przemyśleń i wyobraźni.

Prowadzący:
Tomasz Gromadka – dramatopisarz, animator kultury, okazjonalnie poeta. Dramaturg wielu projektów fundacji Strefa WolnoSłowa, m.in. projektu Azyl Warszawa, autor tekstów, m.in. do spektakli “Rozgubieni”, “Mówię do ciebie o Polsce”, „Nie minęliśmy jeszcze wszystkiego, co można minąć“. Prowadzi warsztaty pisarskie i teatralne dla różnych grup wiekowych oraz różnych środowisk społecznych. Jego sztuki „Deportacja” i „Strajk arabskich pielęgniarek” drukowane były w miesięczniku „Dialog”.

StrefaWolnoslowa_1stSel_04

RUSZYŁ NABÓR – SZKOLENIE LOKALNYCH LIDERÓW

PRZYJĘCIA – zrób to sam/sama!
Warsztaty dla lokalnych liderów.

Komuna/Warszawa, Strefa WolnoSłowa, Stowarzyszenie Sztuka Nowa oraz Stowarzyszenie Pedagogów Teatru zapraszają na cykl szkoleń dla lokalnych liderów.

Poprzez warsztaty chcemy zaprezentować sposoby pracy i narzędzia, które wykorzystywaliśmy lub wypracowaliśmy podczas trwania projektu „PRZYJĘCIA. Działania z ludźmi”. Naszym celem jest stworzenie laboratorium nowych pomysłów do pracy w społecznościach lokalnych wykorzystując metody pracy artystycznej. Podczas szkolenia nie tylko przyjrzymy się doświadczeniom zebranym przez wszystkich partnerów projektu PRZYJĘCIA. Wspólnie z uczestnikami zaprojektujemy nowe działania, które w przyszłości będą mogły być wprowadzone w życie w ramach lokalnych programów grantowych.

Dla kogo?
Zaproszenie kierujemy w szczególności do pedagogów, animatorów, instruktorów, opiekunów grup, prowadzących warsztaty w świetlicach, klubach i inicjatywach sąsiedzkich w okolicach Pragi Południe, ale także wszystkich zainteresowanych działaniami lokalnymi i pracą w społeczności lokalnej w kontekście Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Pragi.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 16 października na maila: pedagodzyteatru@gmail.com
(z dopiskiem: PRZYJĘCIA.szkolenie).

Szkolenie jest bezpłatne.
Jedynym warunkiem przyjęcia jest deklaracja uczestnictwa w ciągu trwania całego szkolenia.

PROGRAM

Blok 1
Pedagogika teatru, praca z grupą, streetworking w połączeniu z działaniami teatralnymi.

W tym bloku skupimy się głównie na fundamentach naszych doświadczeń pracy przy projekcie PRZYJĘCIA. Podzielimy się podstawowymi metodami które wywiedzione są z praktyki pedagogiczno-teatralnej. Przyjrzymy się metodom konstruowania warsztatów, pracy z grupą, elementom łączącym pracę pedagoga ulicy z działaniami teatralnymi, wyzwaniom towarzyszącym pracy w środowisku lokalnym.

Częścią warsztatu będzie wspólne użycie TEATRALNEGO WOZU, powstałego podczas działań Pracowni Małego Teatru. Przetestujemy jego możliwości i wybierzemy się w podróż po okolicy, pokazując jak wygląda praca przy użyciu mobilnego teatru.

21.10 sobota – 11:00 – 19:00, LUB/LAB – Dominika Szulc, Zofia Wronka

Blok 2 i 3
Narzędzia – Dwa bloki spotkań poświęcimy na prezentację i podzielenie się praktycznymi narzędziami, które towarzyszyły nam podczas pracy przy projekcie „PRZYJĘCIA.Działania z ludźmi”

28.10, sobota, Stół Powszechny
12:00-15:00 – Muzeum społeczne – Krzysztof Żwirblis
16:00-20:00 – Azyl Warszawa Praga- Fundacja Strefa Wolnosłowa

29.10, niedziela, LUB/LAB
11:00-15:00 – Teatr papierowy i pudełkowy – Stowarzyszenie Pedagogów Teatru
15:00-19:00 – Teatr fizyczny – Stowarzyszenie Sztuka Nowa

Blok 4
Laboratorium pomysłów
Ostatni blok będzie czasem na wykluwanie nowych pomysłów i wspólnym projektowaniu działań. Przyjrzymy się marzeniom i wyobrażeniom o naszej pracy w społeczności lokalnej. Uruchomimy generator pomysłów, którego efektem będą gotowe struktury do wdrożenia lub realizacji w przyszłości.

25.11, sobota,
11:00–15:00, Stół Powszechny – Generator pomysłów – Karolina Pluta
26.11, niedziela,
11:00–15:00, LUB/LAB – Konsultacje pisania wniosków – Magdalena Czarnecka

***
Działanie w ramach projektu „Praska Pracownia Twórcza”, w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku

fLogo
The exchange of artists is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

UE
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

***
Projekt „Praska Pracownia Twórcza” realizują:
Komuna/Warszawa
Strefa WolnoSłowa
Stowarzyszenie Pedagogów Teatru
Stowarzyszenie Sztuka Nowa
Więcej o projekcie na stronie http://przyjecia.org/

docs-ag-nowe

Projekcje filmów z Millennium Docs Againts Gravity

PROJEKCJE FILMÓW
organizowane raz w miesiącu
we współpracy z Millennium Docs Againts Gravity
godz. 19.00

13 LISTOPADA 2017
Beuys. Sztuka to rewolucja
reż. Andres Veiel

Charyzmatyczny niemiecki artysta, teoretyk sztuki, pedagog, aktywista i społeczno-polityczny reformator Joseph Beuys twierdził, że każdy z nas jest artystą w życiu, każdy może tworzyć sztukę i wpływać na nią oraz otaczający go świat. Ubrany w charakterystyczny kapelusz kontrowersyjny twórca postrzegał sztukę nie jako przedmioty estetyczne, lecz twórcze, terapeutyczne działanie o społecznym lub politycznym podłożu. Film jest wnikliwym portretem jego życia i twórczości opartym niemal w całości na doskonale zmontowanych materiałach archiwalnych.

11 GRUDNIA 2017
Pre-crime. Inwigilacja 3.0
reż. Matthias Heeder, Monika Hielscher

„Pre-crime” (tłumaczone jako „przedstępstwo“ albo „prewencja kryminalna“) to termin ukuty przez pisarza science fiction Philipa K. Dicka i spopularyzowany w filmie Stevena Spielberga „Raport mniejszości”. Coraz częściej stosowany jest jednak w literaturze naukowej do opisu systemów karnych, zajmujących się przestępstwami jeszcze nie popełnionymi. To ogół działań mających na celu przewidzenie, zakłócenie, powstrzymanie lub ograniczenie zagrożeń kryminalnych. Paradoksem jest tu niewątpliwie fakt monitorowania przestępstwa, do którego jeszcze nie doszło, a które jest niejako przesądzone. Film Matthiasa Heedera i Moniki Hielscher przedstawia współczesne systemy prewencji kryminalnej funkcjonujące już w zachodnich krajach (m.in. Wielka Brytania, Niemcy, USA).

15 STYCZNIA 2017
Nie jestem twoim murzynem
reż. Raoul Peck

Raoul Peck wykorzystując niepublikowane dotąd fragmenty niedokończonej książki Jamesa Baldwina, słynnego afroamerykańskiego powieściopisarza i eseisty, bogaty materiał archiwalnych filmów i zdjęć, opowiada historię segregacji rasowej, prześladowań i walki o prawa Afroamerykanów w USA. Film był nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Dokumentalny.
W 1979 roku afroamerykański powieściopisarz i eseista James Baldwin napisał list do swojego agenta literackiego, w którym przedstawił projekt, nad którym wówczas pracował – książkę „Remember This House”. Była to historia życia i następujących po sobie zabójstw trzech jego przyjaciół: Medgara Eversa, Malcolma X i Martina Luthera Kinga. Baldwin nie dokończył książki przed swoją śmiercią w 1987 roku. Pozostawił zaledwie trzydzieści stron, a spadkobiercy pisarza powierzyli rękopis reżyserowi Raoulowi Peckowi. Postanowił on sfinalizować zarysowaną w  książce Baldwina historię, tworząc zbudowaną wokół jego słów filmową podróż przez historię Afroamerykanów. Zagłębił się w złożoną spuściznę życia i śmierci trzech wybitnych osobowości amerykańskiego ruchu antyrasistowskiego, które na trwałe zmieniły społeczny i polityczny krajobraz USA.
Peck zestawia liryczną retorykę Baldwina z bogatym materiałem archiwalnym, łączy przeszłość antyrasistowskich ruchów obywatelskich z teraźniejszym działaniem aktywistów z ruchu #BlackLivesMatter. Zadaje też pytania o reprezentację czarnoskórych w Hollywood i poza nim, snuje refleksję nad spuścizną przemocy na tle rasowym, która wciąż przenika USA. Zachęca do znalezienia głębszych powiązań pomiędzy życiem i zabójstwem trzech liderów ruchu walczącego z rasizmem, stawiając pytanie o definicję nie tylko bycia czarnoskórym w Ameryce, ale również bycia innym. Film jest epicką opowieścią o irracjonalnym stosunku do „Innego” i nie dotyczy tylko konfliktu rasowego w USA. Można by ten konflikt uznać za absurdalny, gdyby nie tragiczne skutki, jakie się z nim wiążą.

12 LUTEGO 2017
Brakujące zdjęcie
reż. Rithy Panh

W latach 1975-1979 Kambodża była piekłem na ziemi. Tyran Pol Pot, stojący na czele Czerwonych Khmerów, zbudował jedno z najbardziej przerażających państw totalitarnych w historii. Obywateli pozbawiono domów, wolności i tożsamości, zmieniając ich w anonimowe trybiki w komunistycznej machinie. Ludzie umierali z głodu i wycieńczenia lub podczas masowych egzekucji. Reżyser Rithy Panh był tam i wciąż dręczą go wspomnienia. Pośród archiwalnych materiałów szuka obrazu, który dałby świadectwo tamtym wydarzeniom, wyraził i wykrzyczał ich sens. Nie znajduje go, więc włącza w swój film sceny odgrywane przez ludziki z gliny, których bajkowa prostota pozwala opowiedzieć o wymykającym się racjonalnemu rozumowaniu koszmarze. Całości akompaniuje wygłaszana zza kadru narracja: spokojna, ale na swój sposób natarczywa, złożona z powracających jak refren metafor. Nie brzmi ona jak historyczna relacja – bardziej jak spowiedź lub poemat.

18927222_1686039284759314_1869688842_o

Spotkania w Stole Powszechnym

CIAŁO
cykl spotkań o cielesności
poniedziałki – raz w miesiącu:
20 listopada 2017, 4 grudnia 2017, 8 stycznia 2018, 5 lutego 2018
godz. 19.00-21.00

Zapraszamy na jesienno-zimową kontynuację cyklu spotkań „Ciało w ogrodzie”. Z zaproszonymi gośćmi/gościniami będziemy rozmawiać o społecznej, biologicznej i medialnej roli ciała. O jego symbolicznej pozycji w (pop)kulturze i realnej w przestrzeni publicznej. Wspólnie przeanalizujemy ciało jako narzędzie polityczne, socjologiczne, kulturowe i fizyczne. Postaramy się spojrzeć na ciało z wielu perspektyw, w czym pomogą nam zaproszone do rozmowy osoby, reprezentujące różne środowiska: naukowe, kuntrkulturowe, artystyczne, społeczne czy polityczne. Teoretycy i praktyczki.

Prowadzenie:
Łukasz Wójcicki – edukator antyprzemocowy i genderowy. Zgłębia temat relacji pomiędzy męską przemocą i płcią. Aktywista Ekipy Antyprzemocowej, działacz stowarzyszenia Głosy Przeciw Przemocy. Z ciałem pracuje jako performer (m.in. związany z Komuną/Warszawa), tancerz i artysta sztuk walki. Prowadzi bloga:www.lukaszwojcicki.noblogs.org

FILOZOFIA W OGRODZIE
środy, co dwa tygodnie,
pierwsze spotkanie 8 listopada 2017
godz. 19.00-21.00

Cykl spotkań poświęcony jest najbardziej fundamentalnym problemom filozoficznym i egzystencjalnym, które wciąż pozostają uniwersalnymi wymiarami doświadczenia człowieka i stanowią dla niego wyzwanie. Dzielą się na dwie części – rozmowę Tomasza Stawiszyńskiego z zaproszonym gościem oraz dyskusję z udziałem uczestników spotkania. Do tej pory rozmawialiśmy m.in. o ekologii, fizyce kwantowej, podświadomości czy o polskości.

Prowadzący:
Tomasz Stawiszyński – absolwent Instytutu Filozofii UW, eseista, publicysta. W latach 2006-2010 prowadził w TVP Kultura „Studio Alternatywne” i współprowadził „Czytelnię”. Był m.in. redaktorem działu kultura w Dzienniku oraz szefem działu krajowego i działu publicystyki w Newsweeku. W Polskim Radiu RDC prowadził autorską audycję „Niedziela Filozofów czyli potyczki z życiem” (2013-2016). Artykuły, wywiady i opowiadania publikował w wielu pismach i gazetach. Autor książki „Potyczki z Freudem. Mity, pokusy i pułapki psychoterapii” (2013). Wciąż ma nadzieję, że jednak ukończy pracę doktorską o filozoficznym rozumieniu pojęcia zaburzeń psychicznych. Obecnie związany z Radiem Tok Fm oraz Magazynem „Przekrój“.

FIZYKA
środy, co dwa tygodnie,
pierwsze spotkanie 15 listopada 2017
godz. 19.00-21.00

Założeniem tego cyklu spotkań jest przedstawienie zarysu najważniejszych teorii fizycznych. Spotkania przeznaczone są dla zupełnych laików – poza ciekawością świata do ich zrozumienia potrzebna jest, co najwyżej, umiejętność dodawania i mnożenia. Jak jeden obraz wart jest tysiąca słów, tak jedno równanie warte jest tysiąca obrazów. Metodycznie omówimy m.in. zasady mechaniki Newtonowskiej i szczególnej teorii względności. Wprowadzimy liczby zespolone, porozmawiamy o tym, czym jest równanie falowe i równanie Schroedingera oraz skąd biorą się w nim koty.

Prowadzący:
dr hab. Jan Chwedeńczuk – pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Zajmuje się badaniem podstaw mechaniki kwantowej, lokalnym realizmem i metrologią kwantową.
dr Grzegorz Lach – pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Zajmuje się elektrodynamiką kwantową, chemią kwantową i szeroko pojętą fizyką obliczeniową.

DEMOKRACJA!
czwartki – co dwa tygodnie
pierwsze spotkanie 9 listopada 2017
godz. 19.00-21.00

Spotkania poświęcone edukacji demokratycznej. Razem z prawnikami, dziennikarzami i aktywistami rozmawiać będziemy o tym, po co nam wolne sądy, wolne wybory i wolne media. Demokracja potrzebuje zaangażowania obywateli, żeby mogła dobrze funkcjonować, dlatego nasze spotkana będą miały swoją część warsztatową, w której metodami improwizacji teatralnej oraz technikami kreatywnego pisania przepracowywać będziemy tematy danego spotkania.

POLITYKA W OGRODZIE
czwartki – co dwa tygodnie
pierwsze spotkanie 16 listopada 2017
godz. 19.00-21.00

Cykl spotkań wokół oddolnie tworzonej polityki – na ulicy, w puszczy, w internecie. Rozmawiamy o różnorodnych formach samoorganizacji i mobilizacji ludzi do pokojowego oporu wobec represyjnych mechanizmów władzy państwa i kapitału. Do tej pory gościliśmy m.in. Martę Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, aktywistki i aktywistów Obozu Dla Puszczy czy Sebastiana Słowińskiego, aktywistę Obywateli RP.

Prowadzący:
Tomasz Gromadka – dramatopisarz, animator kultury, okazjonalnie poeta. Dramaturg wielu projektów fundacji Strefa WolnoSłowa, m.in. projektu Azyl Warszawa, autor tekstów, m.in. do spektakli “Rozgubieni”, “Mówię do ciebie o Polsce”, „Nie minęliśmy jeszcze wszystkiego, co można minąć“. Prowadzi warsztaty pisarskie i teatralne dla różnych grup wiekowych oraz różnych środowisk społecznych. Jego sztuki „Deportacja” i „Strajk arabskich pielęgniarek” drukowane były w miesięczniku „Dialog”.

REPORTAŻOWY KLUB KSIĄŻKI STREFY WOLNOSŁOWEJ
soboty – raz w miesiącu:
18 listopada 2017, 16 grudnia 2017, 13 stycznia 2018, 17 lutego 2018;
godz. 11.00-13.00

Co miesiąc wybieramy reportaże, które ciekawią, inspirują, wzburzają, intrygują, skłaniają do refleksji i działania. Czytamy o świecie, migracji, ważnych wydarzeniach historycznych i tych, które dotykają codzienności w Polsce, Europie i poza jej granicami. Książki odnoszące się do konkretnych wydarzeń i opowiadające indywidualne historie stają się dla nas pretekstem do dyskusji nie tylko o literaturze, ale przede wszystkim o świecie, w którym żyjemy. O tym, jak historie ludzkie splatają się z wielką historią. Spotkania organizowane we współpracy m.in. z Wydawnictwem „Czarne” i magazynem „Podróże”.

Prowadzenie:
Joanna Szyndler – redaktorka naczelna miesięcznika „Podróże”, członkini zarządu fundacji Strefa WolnoSłowa. Studiowała turystykę w Polsce, Finlandii i Wietnamie. W 2016 r. ukończyła Polską Szkołę Reportażu. Publikowałą w prasie turystycznej i Dużym Formacie.

StrefaWolnoslowa_1stSel_06

Warsztaty w Stole Powszechnym

WARSZTATY MUZYCZNE
poniedziałki – raz w miesiącu:
27 listopada 2017, 18 grudnia 2017, 22 stycznia 2018, 19 lutego 2018
godz. 19.00-21.00

Na zajęciach improwizujemy pod okiem saksofonisty Raya Dickat’ego i innych członków Warszawskiej Orkiestry Improwizowanej. Używamy swojego głosu, odgłosów otaczającej przestrzeni miejskiej, instrumentów, ale i przedmiotów codziennego użytku. Warsztat otwarty jest zarówno dla tych, którzy posiadają własne instrumenty oraz przygotowanie muzyczne, jak i dla amatorów, zainteresowanych poznaniem podstaw kompozycji, eksperymentami z dźwiękiem czy głosem. W ramach zajęć uczestnicy poznają podstawy improwizacji muzycznej, w której dźwięki tradycyjnych instrumentów przeplatają się z dźwiękami przestrzeni, głosami, muzyką nieinstrumentalną.

Prowadzenie:
Ray Dickaty i muzycy związani z Warsaw Improvisers Orchestra
Ray Dickaty jest saksofonistą i kompozytorem. Ma w dorobku ponad 60 nagrań z różnymi składami. Brał udział w licznych trasach koncertowych i występował w programach telewizyjnych i radiowych na całym świecie. Obecnie mieszka w Warszawie i jest aktywnym przedstawicielem polskiej improwizowanej sceny muzycznej. Jest członkiem Trifonidis Free Orchestra i założycielem Warsaw Improvisers Orchesrtra – zespołu oddającego się spontanicznemu tworzeniu muzyki wolnej improwizacji w wielkiej skali. Projekt ten powstał po to, aby umożliwić muzykom granie w dużym, improwizującym zespole.

PISANIE CO WTOREK
wtorki
godz. 19.00-21.30

Autorskie zajęcia wykorzystujące metodę creative writing oraz awangardowe techniki pisania (futurystyczne, surrealistyczne). Warsztaty wykorzystują doświadczenia życiowe i opowieści uczestników do tworzenia różnorodnych tekstów – fragmentarycznych narracji, wspomnień, monologów teatralnych, biografii, tekstów opartych na neologizmach. Bierzemy na warsztat także problemy współczesnego świata – wojny, napięcia społeczne i ekonomiczne, migracje. Teksty są wspólnie czytane i omawiane.

Prowadzący:
Tomasz Gromadka – dramatopisarz, animator kultury, okazjonalnie poeta. Dramaturg wielu projektów fundacji Strefa WolnoSłowa, m.in. projektu Azyl Warszawa, autor tekstów, m.in. do spektakli “Rozgubieni”, “Mówię do ciebie o Polsce”, „Nie minęliśmy jeszcze wszystkiego, co można minąć“. Prowadzi warsztaty pisarskie i teatralne dla różnych grup wiekowych oraz różnych środowisk społecznych. Jego sztuki „Deportacja” i „Strajk arabskich pielęgniarek” drukowane były w miesięczniku „Dialog”.

BLISKOŚĆ W RUCHU – zajęcia dla dzieci i rodziców
soboty: 9, 15 grudnia; 20 stycznia: 3, 17, 24 lutego;
godz. 12.00-13.30

Bliskość w ruchu to doświadczanie ruchu i bliskości w zabawie. Rodzice i dzieci będą mieli szansę na rozwinięcie nowej formy komunikacji, która sprawi radość obojgu. Dzieci zwiększą swoje umiejętności motoryczne i pewność siebie, a ich rodzice staną się bardziej ufni wobec siebie i swoich dzieci. Spotkania to nauka kontrolowanego ruchu, który jest dla dzieci punktem wyjścia do świadomego radzenia sobie z emocjami również w kontaktach społecznych.

Będziemy biegać, skakać, turlać się, latać i upadać, śmiać się i rozwijać spontaniczność, a wszystko to przyprawione oczywiście wyśmienitą zabawą i sporą dawką pozytywnej energii.
Dorosłe obowiązki zostawimy za drzwiami. Najważniejsza jest nasza OBECNOŚĆ. Świadoma.

Naszą najważniejszą zasadą będzie brak przymusu i konieczności wyrobienia się w jakimś standardzie, co nie oznacza braku zasad.

Pojedyncze wejście: 30zł (para rodzic i dziecko)
Zapisy: katarzyna.sz.burzynska@gmail.com

Prowadząca:
Katarzyna Burzyńska – psycholog, performerka. Praktykuje różne techniki taneczne, wykorzystując je w pracy z kolektywem artystycznym SzurSure. Eksploruje ruch jako alternatywną formę komunikacji i narzędzie wykorzystywane w rozwoju. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywa od wielu lat. Począwszy od lekcji tańca przez zajęcia arteterapii i bajkoterapii na oddziale onkologicznym po pracę w przedszkolu, gdzie wspiera terapeutycznie dzieci z zaburzeniami rozwoju i trudnymi zachowaniami.

24232582_1516000251819232_3116509068281502061_n

Uchodź! Kurs uciekania dla początkujących

spektakle: 16, 17 grudnia 2017, godz. 19.30
Stół Powszechny / Teatr Powszechny /

W mieszkaniu na ulicy 11 listopada w Warszawie odbywa się impreza z okazji 100-lecia niepodległości Polski. Organizowana dla Polaków przez grupę Irańczyków staje się okazją do przywołania wspomnień z czasów wojny, do refleksji nad tożsamością narodową, religią, do świętowania irańskiej gościnności dla 120 tysięcy polskich uchodźców w Iranie i dyskusji nad sensem samej ucieczki. Do przywołania duchów przyszłości i przeszłości. Będzie muzyka, będą pączki, poeci i tancerze.

Spektakl Strefy WolnoSłowej bazuje na biografiach i opowieściach Polaków – uchodźców w Iranie po II Wojnie Światowej. Wywiady z osobami, które razem z Armią Andersa pod koniec wojny uciekły z Sybiru na Bliski Wschód stały się inspiracją do pracy w polsko-irańskiej grupie artystów. Pierwszy etap pracy odbył się pod koniec 2016 roku w Teatrze Powszechnym w Warszawie oraz w Teheranie i kontynuowany jest w tym roku w gronie artystów z Polski, Iranu oraz Irańczyków mieszkających w Warszawie. Opowieści Polaków o Iranie przeplatają się z obrazami współczesności. Stają się pretekstem do opowieści o styku dwóch kultur, o historycznej gościnności, jak również o współczesnej opresji państwa i religii.

Tekst: Artur Pałyga
Reżyseria: Alicja Borkowska
Wideo: Maria Porzyc
Muzyka: Ray Dickaty
Występują: Michał Dudziński, Sanam Naderi, Dorota Papis, Daniel Sadr, Farid Torabpour, Łukasz Wójcicki
Produkcja: Weronika Chinowska

Wstęp wolny na podstawie wejściówek.
Rezerwacje przyjmujemy do 13 grudnia bądź do wyczerpania miejsc mailowo na: w.chinowska@strefawolnoslowa.pl

Spektakl jest koprodukcją Strefy WolnoSłowej, Domu Spotkań z Historią i Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera.

Współfinansowany jest ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu Stół Powszechny – miejsce spotkań twórczych.
Realizowany przy wsparciu merytorycznym Archiwum Historii Mówionej DSH i we współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Ze specjalnymi podziękowaniami dla Ambasady Polskiej w Iranie, a w szczególności dla Radka Sadowskiego, który pomógł w organizacji Podróży.

 

The exchange of artists is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.
UE
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

18423785_1328931510526108_7650127734777696918_n

„Gdybyśmy byli kotami nikt by nas nie zatrzymał” 3.,4. i 5. listopada w Bolonii

Improwizowane obozowiska, które miały być „na chwilę”, a wrosły już na dobre w pejzaż Europy. Miejsca tymczasowego pobytu, z których nie sposób się wydostać. Zeszły już z czołówek programów informacyjnych, ale nadal są. Tak, oni tam ciągle czekają.

To spektakl o nieustannym czekaniu oraz o człowieku, którego losem rządzą regulacje, prawa, ustawy, dyrektywy zmieniane z dnia na dzień. Spektakl o niepewności, nadziei, frustracji i tęsknocie.

Wspomnienia domu, wojny, obrazów i osób z dawnego życia, pieśni, marzenia o przyszłości, pytania, raporty, wywiady, relacje, notatki, skrawki biografii, obrazy, dźwięki. Zebrane na bałkańskim szlaku, stały się inspiracją do stworzenia performansu z pogranicza teatru, tańca i instalacji multimedialnej.

Scenariusz spektaklu bazuje na prawdziwej korespondencji whatsapp prowadzonej na jesieni 2015 roku przez wolontariuszy na granicy w Opatowcu.

Tekst i dramaturgia: Przemysław Pilarski
Reżyseria: Alicja Borkowska
Występują: Aleksandra Bożek-Muszyńska, Katarzyna Stefanowicz, Mamadou Goo Ba
Muzyka: Ray Dickaty
Wizualizacje: Maria Porzyc

Ze specjalnymi podziękowaniami dla Rafała Kostrzyńskiego (UNHCR Polska) i Michała Mareckiego

3., 4. i 5. listopada 2017 r.
Bolonia
Via Massimo Gorki, 6

Spektakl odbywa się w ramach międzynarodowej wymiany artystów w ramach projektu Beyond Theater  i towarzyszą mu warsztaty prowadzone przez artystów z Polski w MET BO

fLogo

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01

Spektakl powstał w ramach projektu „Stół Powszechny – miejsce spotkań twórczych”

The exchange of artists is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

UE
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.