Archiwa autora: Kasia

46932832_1940199962732590_5068076166787629056_n

nagrania spotkań z cyklu Ludowa Historia Polski

LUDOWA HISTORIA POLSKI
czwartki, raz w miesiącu, godz. 19.00-21.00

Cykl wykładów i seminariów stawia sobie za cel odzyskanie pamięci o dziejach 90% populacji naszego kraju. Dlaczego zwracamy się ku przeszłości? Ponieważ historia jest dziś polem bitwy. W walce o obraz przeszłości decyduje się kształt teraźniejszości. Historia dostarcza legitymizacji jednym projektom politycznym, a odbiera prawomocność innym. Jest to jeden z powodów, dla których potrzebujemy ludowej historii Polski. Nie jedyny jednak. Obok konieczności przełamania monopolu nacjonalistycznej opowieści prawicy, który stał się filarem jej ideologicznej hegemonii, obok konieczności odzyskania historycznej prawdy (dostępnej w doświadczeniu podporządkowanych) jest jeszcze co najmniej jedna przyczyna. Otóż dziś bez odzyskania historii klas ludowych trudno sobie wyobrazić odbetonowanie teraźniejszości, a zarazem otwarcie jej na przyszłość. Projekt historii ludowej, który wyłania się z różnych przyczynków pojawiających się od jakiegoś czasu łączy w sobie funkcje tożsamościowe, poznawcze i utopijne. Odzyskuje wymazane doświadczenia, marzenia i walki, otwierając drogę do innej przyszłości. Jest z definicji wywrotowy, bo artykułuje się w epizodach podmiotowości wydartych panującym reżimom podporządkowania przez ich ofiary, w trwaniu oporu i pęknięciach wyrąbanych przez bunty i rebelie na gładkiej powierzchni dziejów oficjalnych.

W cyklu wykładów i seminariów interesować nas będą dzieje chłopów i robotników, ludzi luźnych i kobiet, różnych mniejszości i migrantów. Przyjrzymy się mniej lub bardziej znanym epizodom plebejskiego wdzierania się w sferę politycznej widzialności, jak w 1794, 1846 czy 1905 r. Inaczej opowiemy historię XX wieku, odzyskując pamięć o socjalistycznych wyspach innej niepodległości z jesieni 1918 i ludowych powstaniach z dwudziestolecia międzywojennego, a także o fabrycznych samorządach, parcelacjach pańskiej ziemi, oddolnej odbudowie i chłopskich migracjach do miast po 1945 r.

Prowadzenie: Przemysław Wielgosz – dziennikarz i publicysta, jest redaktorem naczelnym polskiego wydania miesięcznika Le monde diplomatique edycja polska oraz redaktorem naczelnym serii książkowych Biblioteka Le Monde diplomatique i Biblioteka alternatyw ekonomicznych.

 

nagranie spotkania inaugurującego – „Widmo” z 22.11.2018 r.:
https://soundcloud.com/user-470257825/ludowa-historia-polski-vol-1-22-listopada-2018-stol-powszechny

 

 

——————————————————————————————————-
Spotkania współfinansowane przez m.st. Warszawa w ramach projektu „Stół Powszechny – miejsce spotkań twórczych”.

final_sasiedztwa_babelek-03

Finał projektu Sąsiedztwo – Granice Bliskości

SĄSIEDZTWO – GRANICE BLISKOŚCI 2018
instalacja performatywna
8 i 9 grudnia godz. 12.00-18.00
Stół Powszechny / Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera w Warszawie
8 grudnia o 19.00 zapraszamy na prezentację projektu w sali warsztatowej Stołu Powszechnego

Adam Durjasz (HU) / Ivana Drenjanin (SRB) / Kseniya Homel (BY) / Pavlo Lukowy (UA) / Agnieszka Nasierowska (PL) / Mohammed Rezazadeh (IR) / Inga Shemaeva (RU) / Daniel Sadr (IR) / Michał Salwiński (PL) / Izabela Stolarska (PL) /  Ada Tymińska (PL) / Dorian Widawski (PL)

Sąsiedztwo – granice bliskości to zaproszenie młodych twórców o różnym pochodzeniu do artystycznej pracy z grupami migranckimi oraz refleksji nad tym, jaka jest nasza społeczna odpowiedzialność za bycie razem.
Poprzez zadawanie pytań o tożsamość kształtującą się na styku doświadczeń z kraju pochodzenia i przeżyć oraz obserwacji z życia w Polsce, twórcy performatywnej instalacji zbudują przestrzeń, w której wspólnie doświadczymy opartych o biografie interwencji artystycznych z pogranicza sztuk performatywnych i wizualnych. Przestrzeń, budowaną po to, by wyodrębnić ruchome miejsce na mapie wydarzeń artystycznych dziejących się w granicach mentalnych i terytorialnych polskości.
W ostatnich latach o granicach słyszymy wiele. W debatach publicznych, doniesieniach medialnych,  dokumentach państwowych i codziennych rozmowach wyznaczane są nowe podziały. Przekształcane i definiowane na nowo są pojęcia dające nam do tej pory względne poczucie bezpieczeństwa.
W obliczu tak radykalizujących się sądów rozpowszechnianych natychmiastowo przez media wśród masowego odbiorcy, liczni twórcy i twórczynie wykorzystują oswojone formy przekazu, ale poszukują też nowych narzędzi, jakie daje sztuka, by zadawać pytania i konstruować alternatywne odpowiedzi dotyczące współczesnej sfery publicznej. Pytają o to, kto i na jakich zasadach może w niej swobodnie funkcjonować, a komu i z jakich powodów odbiera się to prawo. Komentują wypowiedzi tych, którzy decydują o naszym współistnieniu i wzajemnym nastawieniu do siebie.
Naszą odpowiedzią jest doświadczenie Sąsiedztwa i jego granic bliskości: bycie razem w procesie i działaniu, wspólne budowanie doświadczeń intymnych na pograniczu tego co performatywno-artystyczne i dokumentalno-społeczne, tworzenie oparte o małe i osobiste gesty wrażliwości czy historie, a przede wszystkim badanie własnych i cudzych tożsamości oraz odkrywanie empatii względem tego, kto uobecnia się w naszym życiu, jako “inny”.

Swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach Akademii Sąsiedztwa podzielili się: Alicja Borkowska / Kris Łukomski / Marta Maliszewska / Michał Mioduszewski / Igor Stokwiszewski / Agnieszka Różyńska / Jaśmina Wójcik /

OPIS PRAC

KSENIA HOMEL / DANIEL SADR
I’mbalanced: czym jest dom?
Przestrzeń otwartej komunikacji, gdzie biorąc pod uwagę rozmaite perspektywy tworzymy połączenia pomiędzy różnorodnymi wizjami domu.

INGA SHEMAEVA / ADAM DURJASZ
Karta (nie) zapisana
O tłumaczeniu człowieka na język urzędowy i o tym, jak nie musi być.
Performerzy: Maksym Kuzmych, Roman Bulychew, Maksymilian Markariants

ADA TYMIŃSKA
Hortus clandestinus / Tajemniczy ogród
Wielkim słowom-hasłom z dyskursu publicznego przeciwstawiam obrazy migracji stworzone przez dzieci, które nie miały jeszcze okazji ubrać swoich myśli w „poważne”, „dorosłe” koncepcje. Opowieści małych migrantów i migrantek zestawiam z narracjami tych, którzy przybyli do dużych miast z małych miast i wsi.

MICHAŁ SALWIŃSKI
Praca Osobista / Instalacja dwukanałowa
Praca opowiada historię spotkania Polaka z Hindusem w miejscu ich wspólnej pracy tj. jednej z warszawskich restauracji. Opowiadana historia to wgląd w doświadczenie ich relacji. Twórca w osobistym przekazie opowiada o spotkaniu na terenie miasta.Oddaje miastu to, co od niego dostał.

IZABELA STOLARSKA
¿Nombre? Mujer
Analiza roli kobiety w środowisku zdominowanym przez mężczyzn. To próba skonfrontowania Widzów z ich własnym doświadczeniem i szansa na odkrycie wspólnego mianownika z osobami, od których odgradzają nas tysiące kilometrów. To w końcu czas na zastanowienie się – czy latynoski „macho” to naprawdę wymarzony typ mężczyzny.

IVANA DRENJANIN
Zmieniam 1 paszport na 6, 7…
Zdjęcia i historie ludzi z różnych krajów bałkańskich, które w przeszłości tworzyły jedno państwo. Niezależnie od pochodzenia i konfliktów mieszkańcy byłej Jugosławii mają podobne problemy, tęsknoty, marzenia.

DORIAN WIDAWSKI
przestrzeń miejska
Czy wybrane przez nas miejsce do życia i pracy jest najlepszym z możliwych? Co tracimy tworząc miasto, jak wiele pomijamy wymyślając wieś, gdzie docieramy wymykając się tym kategoriom?

MICHAŁ MOHAMMEDREZA REZAZADEH
Gdzie są moje buty?
Czuję się Polakiem, mówię po polsku, identyfikuję się z tym krajem. A ciągle pytają mnie, skąd jestem.
To film o tym, jak się z tym czuję.

——————————————————————————————————————————————————-

Projekt “Sąsiedztwo – granice bliskości” realizowany jest przez Strefę WolnoSłową oraz kuratorowany przez Agnieszkę Różyńską.

Partnerzy: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera w Warszawie, Scena Robocza – Centrum Rezydencji Teatralnej

Współfinansowany przez m.st. Warszawa.
ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01

 

45661482_1916467095105877_4064791464507342848_n

Kurs Oświetlenia Scenicznego

PL

KURS OŚWIETLENIA SCENICZNEGO dla początkujących / 24 i 25 listopada 2018, godz. 10.00-14.00 / Stół Powszechny

Kurs oświetlenia scenicznego ma na celu zainspirowanie osób niezwiązanych wcześniej z pracą technika sceny/oświetleniowca do zainteresowania się tymi zawodami. Uczestnicy będą mieli okazję poznać urządzenia wykorzystywane w oświetleniu scenicznym, z naciskiem na oświetlenie teatralne, będą mogli również zapoznać się z systemami sterującymi wykorzystywanymi na scenie oraz zrozumieć sposób komunikacji między człowiekiem a sprzętem.

Szkolenie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza część będzie miała wymiar teoretyczny z elementami praktycznymi, w czasie którego zapoznamy się, między innymi, z tym, czym jest praca, technika oświetleniowca oraz co jest potrzebne aby rozpocząć pracę w tej branży, przy okazji rozbierzemy urządzenia wykorzystywane w pracy oświetleniowca na części pierwsze.

Druga część będzie miała wymiar praktyczny, zapoznamy się z wszystkimi scenami Teatru Powszechnego  oraz sprzętem używanym w trakcie pracy teatru. Będzie to możliwość poznania pracy na scenie od zaplecza.

Seminarium jest przeznaczone dla osób początkujących oraz nieposiadającymi doświadczenia w tego rodzaju pracy, w szczególności dla migrantów, uchodźców bądź osób w procedurze uchodźczej.

Prowadzenie:

Piotr Pieczyński – realizator oraz reżyser oświetlenia scenicznego, związany z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie. Prowadził szkolenia dotyczące artystycznych i technicznych możliwości jakie dają współczesne narzędzia oświetleniowe. Jako reżyser światła pracował przy produkcjach teatralnych: „Superspektakl” w reż. Justyny Sobczyk oraz Jakuba Skrzywanka, „Wściekłość” w reż. Mai Kleczewskiej (prezentowana na Biennale w Wenecji), spektaklach Strefy Wolnosłowej. Podczas pracy w roli głównego realizatora pracował z czołowymi, polskimi reżyserkami i reżyserami świateł: Jacqueline Sobiszewski, Arturem Sienickim, Bartoszem Nalazkiem, Agatą Skwarczyńską, Aleksandrem Prowalińskim.

Zgłoszenia: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl, +48 602 256 775

 

RU

КУРС СЦЕНИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ для начинающих / 24 и 25 ноября 2018, 10:00 – 14:00 / Stół Powszechny

Курс сценического освещения предназначен для тех, кто ранее не работал в качестве техника сцены/осветителя и может быть заинтересован этими профессиями. Участники получат возможность ознакомиться с оборудованием используемым для освещения сцены, с акцентом на освещение в театре, а также с системами управления, используемыми на сцене и способами взаимодействия человека с оборудованием.

Обучение будет разделено на две части. Первая часть будет иметь теоретическое характер с практическими элементами, в течение которого участники узнают о том, что такое работа техника осветителя и что необходимо для начала работы в этой отрасли, а также как демонтировать оборудование, используемое в работе инженера по освещению на детали.

Вторая часть будет иметь практический характер, мы познакомимся со всеми сценами Teatrа Powszechnego и оборудованием, используемым во время работы. У Вас будет возможность узнать о работе на сцене изнутри. Семинар предназначен для начинающих, не имеющих опыта работы в этой сфере, особенно для мигрантов, беженцев или тех, кто проходит процедуру получения беженства.

Проведение занятий

Piotr Pieczyński – главный осветитель и режисер сценического освещения Teatr Powszechny.

Запись: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl, +48 602 256 775

———————————————————————————————————————————————————————
Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej – Programu Kreatywna Europa w ramach projektu “Beyond Theater”. Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

UE

PATRONI MEDIALNI:
loga patronow

okladka_do-koleczka

STÓŁ POWSZECHNY PROGRAM WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2018

STÓŁ POWSZECHNY
program kawiarni i przestrzeni warsztatowej

Fundacji Strefa WolnoSłowa
w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hubnera

wrzesień – grudzień 2018
wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny

PONIEDZIAŁKI

 • godz. 18.30-20.30
  Warsztaty Wizualne
  co tydzień (12 listopada – 10 grudnia 2018 r.)
 • godz. 19.00-21.00
  Warsztaty Muzyczne
  co tydzień (29 października – 17 grudnia 2018 r.)

WTORKI

 • godz. 18.00
  Joga w Stole
  co tydzień (30 października – 18 grudnia 2018 r.)
 • godz. 19.00
  Pisanie co wtorek
  co tydzień (4 września – 18 grudnia 2018 r.)

ŚRODY

 • godz. 12.00
  Gimnastyka z elementami tańca dla seniorek i seniorów
  co tydzień (31 października – 19 grudnia 2018 r.)
 • godz. 19.00-21.00
  Filozofia
  7 listopada, 21 listopada, 5 grudnia, 19 grudnia
 • godz. 19.00-21.00
  Historia
  14 listopada, 28 listopada, 12 grudnia

CZWARTKI

 • godz. 19.00-21.00
  Ludowa Historia Polski
  22 listopad, 6 grudnia
 • godz. 19.00-21.00
  Mikro/Mezo/Makro – od fizyki do biologii
  8 listopada, 20 grudnia
 • godz. 19.00-21.00
  Mówienie/Improwizacje Słowne
  15 listopada, 29 listopada, 13 grudnia

SOBOTY

 • godz. 11.00-13.00
  Reportażowy Klub Książki
  daty ustalane na bieżąco przez grupę,
  najbliższe spotkanie 10 listopada 2018 r.

 

OPISY WARSZTATÓW I SPOTKAŃ:

PONIEDZIAŁEK

WARSZTATY WIZUALNE

Cykl sześciu spotkań dla wszystkich zainteresowanych łączeniem krótkich form narracyjnych z obrazami. Warsztaty łączyć będą opowiadanie historii z tworzeniem kolaży. Zapraszamy wszystkich chętnych do poznania twórczości artystów pochodzenia pozaeuropejskiego, którzy w swojej pracy wykorzystują wątki autobiograficzne. Inspirując się pracami wybranych artystów oraz nowymi formami wizualnej narracji tworzyć będziemy kolaże-opowieści, czerpiąc z własnych biografii oraz otaczającej nas rzeczywistości.

Prowadzenie:
Alicja Borkowska – reżyserka, animatorka kultury, założycielka i prezeska fundacji Strefa WolnoSłowa. Prowadzi warsztaty teatralne, organizuje działania artystyczne – lokalne i międzynarodowe angażujące do wspólnej pracy twórczej osoby o różnym pochodzeniu. Realizowała projekty teatralno-dokumentalne m.in. w Iranie, Palestynie, Brazylii, Boliwii, Urugwaju oraz w państwach UE. Koordynatorka programowa Stołu Powszechnego. Studentka Polskiej Szkoły Reportażu.

Weronika Chinowska – producentka większości spektakli teatralnych Strefy WolnoSłowej,  współtwórczyni kawiarni Stół Powszechny oraz programu kulturalnego Stołu Powszechnego i trzech edycji Ogrodu Powszechnego, prowadząca warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży,  specjalistka ds. promocji i kontaktów z mediami.

WARSZTATY MUZYCZNE

W muzycznej grupie warsztatowej Strefy WolnoSłowej „Sounds in Space” działają zarówno muzycy, jak i osoby nie zajmujące się zawodowo muzyką pochodzące z różnych środowisk i kultur. W produkcji dźwięku oprócz głosu w głównej mierze wykorzystujemy niestandardowe obiekty, m.in. akcesoria kuchenne, miski, kieliszki i naczynia ceramiczne – w zasadzie wszystko, co wydaje ciekawy dźwięk. Jeżeli masz taki przedmiot, koniecznie przynieś go na warsztaty! Jeżeli masz instrument muzyczny, również przynieś go na zajęcia wraz z ewentualnym wzmacniaczem.
Pracujemy z ciszą i dźwiękiem, łącząc i przeciwstawiając dźwięki. Czasem wykorzystujemy nasze głosy, czasem rytm.

Wykorzystując określone instrumenty – tradycyjnie i w połączeniu z dźwiękami innych przedmiotów – poznajemy, czym jest muzyka, oraz w jaki sposób można ją tworzyć i postrzegać jako „dźwięk w przestrzeni”. Duża część zajęć polega na dążeniu do lepszego zrozumienia, czym tak naprawdę jest „słuchanie” w porównaniu ze „słyszeniem”, opierając się na dorobku Pauline Oliveros.

Poprzez szereg aktywności członkowie grupy dowiedzą się, jak ważne jest dbanie o to, by każdy wydawany dźwięk miał sens, by nadać dźwiękom celowości, żeby nie wydawać ich dla samego brzmienia, a także zobaczą, że cisza może być przydatna jako pozytywny komunikat w improwizacji służący uniknięciu przypadkowości, chyba że taka przypadkowość jest pożądana.

Uczestnicy warsztatów nauczą się nadawać kontekst i słuchać z większą świadomością, jak poszczególne dźwięki mogą współgrać ze sobą w przestrzeni i tworzyć muzykę – czy to abstrakcyjną, czy melodyjną, czy to rytmiczną, czy pozbawioną jakiejkolwiek struktury rytmicznej, czy to ze słowami, czy bez nich.
To nieidiomatyczna improwizacja, więc staramy się unikać wszelkich powszechnie rozpoznawalnych form muzycznych.

To często sprawia, że członkowie grupy faktycznie słyszą „chaotyczne interakcje dźwięków”, które nierzadko otaczają nas w naszym codziennym życiu, a po wyjściu ze strefy warsztatowej i ponownym wkroczeniu do namacalnego świata tak poprawiony zmysł słuchu prowadzi do niezwykłych odkryć.

Uczymy się prawdziwie  SŁUCHAĆ.

Prowadzący: Ray Dickaty,  saksofonista i kompozytor. Ma w dorobku ponad 60 nagrań z różnymi składami. Brał udział w licznych trasach koncertowych i występował w programach telewizyjnych i radiowych na całym świecie. Obecnie mieszka w Warszawie i jest aktywnym przedstawicielem polskiej improwizowanej sceny muzycznej, członkiem Trifonidis Free Orchestra i założycielem Warsaw Improvisers Orchestra.

WTOREK

PISANIE CO WTOREK

Spotykamy się, żeby pisać i gadać o tym, co napisaliśmy/łyśmy. Piszemy o tym, co nas śmieszy, smuci, wkurza. O tym, co się dzieje wokół. Piszemy o naszych pragnieniach, lękach, żądaniach, fantazjach. Piszemy pojedynczo, w duetach, tercetach i grupach. Za każdym razem próbujemy sił w nowej formie. Często tworzymy teksty na podstawie pomysłów innych uczestników/czek.
Na spotkania można przychodzić ciągle, można przyjść tylko raz, można dołączyć później.

Moderator: Tomasz Gromadka

Zajęcia są wolne od przemocy seksistowskiej, rasistowskiej, klasistowskiej, LGBTQ-fobicznej, ale podczas zajęć bywa, że cytujemy w naszych tekstach te różne formy przemocy i je przetwarzamy, obśmiewamy.

ŚRODA

GIMNASTYKA Z ELEMENTAMI TAŃCA
dla seniorek i seniorów

Zapraszamy na gimnastykę dla osób starszych z elementami tańca choreo.

Gimnastyka oparta na metodzie Anne Burnell i Liesel Weiser, połączona z ćwiczeniami funkcjonalnymi, Low-impact Workout i własną praktyką ruchową. Zajęcia odbywają się na krzesłach, w pozycji siedzącej, na podłodze w pozycji pół-leżącej i na stojąco. Rozpoczynają się rozgrzewką, zawierającą elementy wizualizacji i ćwiczenia rozwijające świadomość ciała, główną część stanowi blok ćwiczeń wzmacniających i kończą rozciąganiem.

Prowadzenie: Łukasz Wójcicki, trener personalny, instruktor cross-treningu, Animal Flow oraz samoobrony i trener sportów walki w RKS Gwiazda. Tancerz i choreograf związany z fundacją Strefa WolnoSłowa, performer teatru Komuna/Warszawa. Uczeń Akademii Choreografii Eksperymentalnej „Centrum w ruchu” i fundacji „Burdąg”. Absolwent III Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Weganin

FILOZOFIA

Zainicjowane latem w Ogrodzie Powszechnym spotkania “Filozofia w Ogrodzie” odbywać się będą jesienią w Stole Powszechnym, gdzie pozostaną  miejscem dialogu filozofów i historyków filozofii z mieszkańcami. Cykl spotkań poświęcony jest najbardziej fundamentalnym problemom filozoficznym i egzystencjalnym, które wciąż pozostają uniwersalnymi wymiarami doświadczenia człowieka i stanowią dla niego wyzwanie. Dzielą się na dwie części – rozmowę Tomasza Stawiszyńskiego z zaproszonym gościem, gościnią oraz dyskusję z udziałem uczestników spotkania. Do tej pory rozmawialiśmy m.in. o ekologii, fizyce kwantowej, wierze, polskości, podświadomości.

Prowadzący:
Tomasz Stawiszyński – absolwent Instytutu Filozofii UW, eseista, publicysta, związany z radiem TOK FM, gdzie prowadzi audycje filozoficzne. Artykuły, wywiady i opowiadania publikował w wielu pismach i gazetach, obecnie pisze m.in. dla “Przekroku”. Autor książki „Potyczki z Freudem. Mity, pokusy i pułapki psychoterapii” (2013).

HISTORIA

„Każda epoka ma swoje wady, które sumują się z wadami epok wcześniejszych” – przekonywał poeta wędrujący przez góry Harz, Heinrich Heine – „I to właśnie nazywamy dziedzictwem ludzkości”.Ot, tak pesymistycznie rzecz ujmując, będzie historia naszej cywilizacji sumą wojen, rewolucji, powstań i królobójstw. Występku i żądzy władzy. Rzadkiej cnoty. Błędów reprodukowanych w kolejnych pokoleniach. Utopii. I tych krótkotrwałych momentów wielkości jednostki, nie tej, dajmy na to, w typie napoleońskim, która rzucała całe pokolenie na pole bitewne, ale tej, która dawała mu nadzieję na lepszą przyszłość. Spójrzmy na to dziedzictwo szerzej, wyjdźmy poza opłotki własnej chałupy, poza słupy graniczne i dalej, jeszcze dalej, poza tę „wieś zaciszną, wieś spokojną”. Mapę Europy i świata rozłożymy już we wrześniu w Teatrze Powszechnym. Wrócimy do wydarzeń, które zmieniały losy całych narodów.

Prowadzenie:
Karolina Lewicka – absolwentka politologii na UAM, dziennikarka radiowa i telewizyjna, obecnie w Radiu TOK FM, wykłada także w Collegium Civitas.

CZWARTEK

LUDOWA HISTORIA POLSKI

Cykl wykładów i seminariów stawia sobie za cel odzyskanie pamięci o dziejach 90% populacji naszego kraju. Dlaczego zwracamy się ku przeszłości? Ponieważ historia jest dziś polem bitwy. W walce o obraz przeszłości decyduje się kształt teraźniejszości. Historia dostarcza legitymizacji jednym projektom politycznym, a odbiera prawomocność innym. Jest to jeden z powodów, dla których potrzebujemy ludowej historii Polski. Nie jedyny jednak. Obok konieczności przełamania monopolu nacjonalistycznej opowieści prawicy, który stał się filarem jej ideologicznej hegemonii, obok konieczności odzyskania historycznej prawdy (dostępnej w doświadczeniu podporządkowanych) jest jeszcze co najmniej jedna przyczyna. Otóż dziś bez odzyskania historii klas ludowych trudno sobie wyobrazić odbetonowanie teraźniejszości, a zarazem otwarcie jej na przyszłość. Projekt historii ludowej, który wyłania się z różnych przyczynków pojawiających się od jakiegoś czasu łączy w sobie funkcje tożsamościowe, poznawcze i utopijne. Odzyskuje wymazane doświadczenia, marzenia i walki, otwierając drogę do innej przyszłości. Jest z definicji wywrotowy, bo artykułuje się w epizodach podmiotowości wydartych panującym reżimom podporządkowania przez ich ofiary, w trwaniu oporu i pęknięciach wyrąbanych przez bunty i rebelie na gładkiej powierzchni dziejów oficjalnych.

W cyklu wykładów i seminariów interesować nas będą dzieje chłopów i robotników, ludzi luźnych i kobiet, różnych mniejszości i migrantów. Przyjrzymy się mniej lub bardziej znanym epizodom plebejskiego wdzierania się w sferę politycznej widzialności, jak w 1794, 1846 czy 1905 r. Inaczej opowiemy historię XX wieku, odzyskując pamięć o socjalistycznych wyspach innej niepodległości z jesieni 1918 i ludowych powstaniach z dwudziestolecia międzywojennego, a także o fabrycznych samorządach, parcelacjach pańskiej ziemi, oddolnej odbudowie i chłopskich migracjach do miast po 1945 r.

Prowadzenie:
Przemysław Wielgosz – dziennikarz i publicysta, jest redaktorem naczelnym polskiego wydania miesięcznika Le monde diplomatique edycja polska oraz redaktorem naczelnym serii książkowych Biblioteka Le Monde diplomatique i Biblioteka alternatyw ekonomicznych.

MIKRO/MEZO/MAKRO – OD FIZYKI DO BIOLOGII

Cykl rozmów z fizykami, chemikami i biologami, o tym, jak elementarne prawa fizyczne rządzące zjawiskami w skali mikro decydują o procesach chemicznych, te zaś determinują funkcjonowanie organizmów żywych.
Bez równań i wywodów matematycznych, postaramy się wspólnie zrozumieć, czemu wraz ze wzrostem złożoności elementarne procesy kwantowe prowadzą do zjawisk chemii kwantowej i organicznej, a w następstwie biologii molekularnej.

Prowadzenie:
dr hab. Jan Chwedeńczuk – związany z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Zajmuje się badaniem podstaw mechaniki kwantowej, lokalnym realizmem i metrologią kwantową.

MÓWIENIE / improwizacje słowne

Zapraszamy na nasz nowy cykl spotkań – na mówienie na siedząco, na leżąco, w ruchu. Będziemy improwizować słownie na styku naszej prywatności i relacji ze światem, innymi osobami, rzeczami, przyrodą. Aby wesprzeć się w mówieniu na każdym spotkaniu wspólnie wykreujemy bazę tematów, inspiracji, motywacji do gadania.

Będzie:
Mówienie dadaistyczne bez ładu, składu i związku
Mówienie rewolucyjne w celu zmiany społecznej
Mówienie codzienne o zwykłych sprawach dnia i nocy
Mówienie opowieści, historii prawdziwych i fantastycznych
I wiele innych!
Wspólnie otworzymy się na wyrażanie tego, co prawdziwe, doświadczone i tego, co wymyślone, na rozmawianie o wszystkim na raz, na mówienie z sensem i bezsensu. Spotkania zaczynać będziemy od oddychania i rozgadywania się, następnie mówić zaczniemy w różnych konwencjach, na różne tematy, w parach, jednostkach i grupach.
Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść, wpaść, zawitać.

Prowadzący: (mówienie i pisanie)
Tomasz Gromadka – dramatopisarz, animator kultury, okazjonalnie poeta, członek Fundacji Strefa WolnoSłowa i kolektywu Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna. Prowadzi zajęcia pisarskie w szkołach, aresztach i skłotach. Publikował w „Dialogu”, „Wakacie”, „Codzienniku Feministycznym”, „Helikopterze”, „Dwutygodniku”, „Dzienniku Opinii”. Spektakle na podstawie tekstów Tomasza Gromadka wystawiane były m.in. w Warszawie, Poznaniu, Bolonii i Brukseli.

SOBOTA

REPORTAŻOWY KLUB KSIĄŻKI
STREFY WOLNOSŁOWEJ

Co miesiąc wybieramy reportaże, które ciekawią, inspirują, wzburzają, intrygują, skłaniają do refleksji i działania. Czytamy o świecie, migracji, ważnych wydarzeniach historycznych i tych, które dotykają codzienności w Polsce, Europie i poza jej granicami. Książki odnoszące się do konkretnych wydarzeń i opowiadające indywidualne historie stają się dla nas pretekstem do dyskusji nie tylko o literaturze, ale przede wszystkim o świecie, w którym żyjemy. O tym, jak historie ludzkie splatają się z wielką historią. Spotkania organizowane we współpracy m.in. z Wydawnictwem „Czarne” i magazynem „Podróże”.

__________________________________________________________________________________
STREFA WOLNOSŁOWA powstała z inicjatywy osób zajmujących się teatrem, literaturą, fotografią, organizacją działań animacyjnych, inicjatyw kulturalnych i artystycznych, pisaniem o teatrze, filmie, podróżach. Mamy na celu organizację działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych nastawionych na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy. Interesują nas inicjatywy na granicy sztuki i interwencji społecznej, poruszające aktualne problemy w Polsce, Europie i na świecie, działania artystyczne angażujące osoby z różnych grup społecznych, umożliwiające spotkanie poprzez sztukę, promujące czynną postawę wobec rzeczywistości społecznej. Poprzez artystyczne projekty międzynarodowe, działania interdyscyplinarne oraz inicjatywy angażujące uchodźców i imigrantów mieszkających na terytorium Polski działamy na rzecz dialogu międzykulturowego i praw człowieka. Już od trzech lat, razem z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hubnera tworzymy wspólną przestrzeń kawiarniano-warsztatową STÓŁ POWSZECHNY.

—————————————————————————————————————————————-

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Stół Powszechny – miejsce spotkań twórczych

Przemysław-Pilarski-autor-fot.-Katarzyna-Chmura-Cegiełkowska-450x675

Przemysław Pilarski

dramatopisarz, scenarzysta, dramaturg.  W poprzednich życiach m.in. dziennikarz, redaktor i stand-upper. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursu scenariuszowego w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych (Nowy Teatr/SWPS). Autor sztuk teatralnych, scenariuszy filmów krótkometrażowych, programów i seriali telewizyjnych. Z autorskimi monologami stand-up comedy występował m.in. w HBO i Comedy Central. Za swój pierwszy tekst dramatyczny, „Tata wiesza się w lesie”, zdobył I Nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie Dramaturgicznym na Kameralną Sztukę Współczesną Słowo/Aktor/Spotkanie 2016. (Realizacja sceniczna – Teatr Studio, Warszawa.) Drugi tekst Pilarskiego, „Reality show(s). Kabaret o rzeczach strasznych”, wygrał IX Metafory Rzeczywistości 2016 zorganizowane przez Teatr Polski w Poznaniu; otrzymał tam również nagrodę jury dziennikarskiego. W 2017 „Reality show(s)” znalazło się w półfinale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Pilarski jest także m.in. autorem scenariusza do spektaklu „Szklane Paciorki. Gra. Rozpoznanie” w krakowskim Teatrze im. J. Słowackiego (2017). Stale współpracuje z Fundacją Strefa WolnoSłowa, z którą zrealizował m.in. spektakle „Narysowałam więcej niż tu widać” (2016) oraz „Gdybyśmy byli kotami, nikt by nas nie zatrzymał” (2017). Publikował m.in. w „Ha!arcie”, „Machinie”, „Czasie Kultury” i „Dialogu”. Jego teksty oraz ich realizacje prezentowane były m.in. w Pradze, Bolonii i Berlinie.

18582400_1339948012757791_3242672082462379986_n

„Gdybyśmy byli kotami, nikt by nas nie zatrzymał” w Bemowskim Centrum Kultury

26 października 2018
godz. 19.30
Bemowskie Centrum Kultury
ul. Górczewska 201

Pytania, raporty, wywiady, relacje, notatki, skrawki biografii, obrazy i dźwięki. Zebrane na bałkańskim szlaku, stają się inspiracją do stworzenia performansu z pogranicza teatru, tańca i instalacji multimedialnej, opowiadającego o człowieku, który czeka na granicy, na progu Europy. Człowieku, którego losem rządzą regulacje, prawa, ustawy, dyrektywy i rozporządzenia zmieniane z dnia na dzień; tworzone w biurowcach, z dala od improwizowanych przez międzynarodowych wolontariuszy obozów przejściowych dla uchodźców.

“Gdybyśmy byli kotami, nikt by nas nie zatrzymał”. To hasło wypisali na kartonie uchodźcy w trakcie jednego ze swoich protestów przeciwko niekończącemu się przetrzymywaniu ich w obozach tymczasowych. “Nie chcemy tu wiecznie siedzieć. Chcemy informacji, co oni dalej z nami zrobią. Nikt nic nam nie mówi. Mamy dość życia w pustce i strachu.” (TVN24).

Scenariusz przedstawienia bazuje na prawdziwej korespondencji prowadzonej przez wolontariuszy na granicy w Opatowcu za pośrednictwem aplikacji Whatsapp na jesieni 2015 roku. Ta korespondencja stała się punktem wyjścia do próby opowiedzenia o podróży uchodźczej, o sytuacji niepewności i oczekiwania, wreszcie o tym, jak przekazy medialne dalekie są od indywidualnych historii i motywacji ludzi podróżujących do Europy w ucieczce przed wojną. Zwięzły styl whatsuppów, niemal pozbawionych emocji, zderzony jest z monologami, skrawkami rozmów – będącymi próbą “dania głosu” tym, którzy na co dzień tego głosu nie mają, którzy są dla nas dobrze znaną z mediów, ale jednak anonimową masą koczującą bez przerwy w obozie. Oprócz głosu chcemy uchodźcom przywrócić indywidualność, dać im twarz i oddać człowieczeństwo.

Spektakl w tym samym stopniu, co na słowie, opiera się na ruchu. Choreografia zainspirowana jest teorią Rudolfa Labana, która idealnie pasuje do sytuacji uwięzienia, potrzeby i chęci ekspresji w ograniczonej przestrzeni, w sytuacji niemocy i braku wpływu na własną sytuację. Według Labana taniec powinien móc wyrazić to, czego nie jesteśmy w stanie opowiedzieć i przekazać słowami. Kierunek ruchu określał Laban na podstawie trójwymiarowości ludzkiego ciała, jego trzech osi i utworzonych z ich połączeń płaszczyzn. Z połączenia tych płaszczyzn powstaje sześcian, w którym ruchy biegną też ukośnie do jego narożników. Ów sześcian stanowi w pewnym sensie pułapkę, w której uwięziony jest tancerz.

Reżyseria: Alicja Borkowska

Dramaturgia: Przemysław Pilarski

Występują: Goo Ba, Aleksandra Bożek-Muszyńska, Katarzyna Stefanowicz

Wizualizacje wideo: Maria Porzyc, Adrien Cognac

Muzyka: Ray Dickaty

—————————————————————————————————–
Projekt realizowany wspólnie z Dom Kultury Kadr w ramach Warszawski Program Edukacji Kulturalnej

7067ce70203073.5b9b6ba4abdb5

„Uchodź!” z wyróżnieniem na Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy

„Uchodź! Kurs uciekania dla początkujących” dostał wyróżnienie na Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy!

 

Jury XVII Festiwalu Prapremier Nie/Podległa 2018 w składzie:
1. Małgorzata Sikorska-Miszczuk (przewodnicząca)
2. Jacek Kopciński
3. Seb Majewski
4. Paweł Miśkiewicz
postanowiło przyznać trzy równorzędne nagrody oraz trzy wyróżnienia.

Spektakl Strefy WolnoSłowej, Domu Spotkań z Historią i Teatru Powszechnego w Warszawie został wyróżniony za bezpretensjonalny dialog na temat polskości, jej mitów i kondycji, prowadzony z szacunkiem dla przeszłości i teraźniejszości przez dramatopisarza i polsko-irański zespół spektaklu „Uchodź! Kurs uciekania dla początkujących”.

Bardzo się cieszymy i gratulujemy całemu zespołowi!

 

 

link do werdyktu na stronie festiwalu: https://www.festiwalprapremier.pl/pl/2018/10/14/werdykt-xvii-edycji-festiwalu-prapremier/

prapremiery_fb_profil_b-360x280

Uchodź! na Festiwalu Prapremier

Uchodź! Kurs uciekania dla początkujących

8 października 2018 roku
godzina 18.00
Festiwal Prapremier
w Teatrze Polskim w Bydgoszczy
Scena Mała

Strefa WolnoSłowa kolejny raz zagra spektakl „Uchodź! Kurs uciekania dla początkujących”.
Tym razem zaproszeni zostaliśmy na Festiwal Prapremier w Bydgoszczy. Wszystkich, którzy już widzieli i tych którym nie udało się załapać na pokazy w Warszawie, zapraszamy serdecznie do bydgoskiego Teatru Polskiego.

link do spektaklu na stronie festiwalu: https://www.festiwalprapremier.pl/pl/2018/08/30/08-10-uchodz-kurs-uciekania-dla-poczatkujacych/

opis spektaklu:

W mieszkaniu na ulicy 11 listopada w Warszawie odbywa się impreza z okazji 100-lecia niepodległości Polski. Organizowana dla Polaków przez grupę Irańczyków staje się okazją do przywołania wspomnień z czasów wojny, do refleksji nad tożsamością narodową, religią, do świętowania irańskiej gościnności dla 120 tysięcy polskich uchodźców w Iranie i dyskusji nad sensem samej ucieczki. Do przywołania duchów przyszłości i przeszłości. Będzie muzyka, będą pączki, poeci i tancerze.

Spektakl Strefy WolnoSłowej bazuje na biografiach i opowieściach Polaków – uchodźców w Iranie po II Wojnie Światowej. Wywiady z osobami, które razem z Armią Andersa pod koniec wojny uciekły z Sybiru na Bliski Wschód stały się inspiracją do pracy w polsko-irańskiej grupie artystów. Pierwszy etap pracy odbył się pod koniec 2016 roku w Teatrze Powszechnym w Warszawie oraz w Teheranie i kontynuowany jest w tym roku w gronie artystów z Polski, Iranu oraz Irańczyków mieszkających w Warszawie. Opowieści Polaków o Iranie przeplatają się z obrazami współczesności. Stają się pretekstem do opowieści o styku dwóch kultur, o historycznej gościnności, jak również o współczesnej opresji państwa i religii.

Tekst: Artur Pałyga
Reżyseria: Alicja Borkowska
Wideo: Maria Porzyc
Muzyka: Ray Dickaty
Występują: Michał Dudziński, Sanam Naderi, Dorota Papis, Mohamed Rezazadeh, Daniel Sadr, Farid Torabpour, Łukasz Wójcicki
Produkcja: Weronika Chinowska

Spektakl jest koprodukcją Strefy WolnoSłowej, Domu Spotkań z Historią i Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera.

Spektakl wyprodukowano  w ramach projektu „Stół Powszechny – miejsce spotkań twórczych” dofinansowanego ze środków M.St. Warszawy.

Realizowany przy wsparciu merytorycznym Archiwum Historii Mówionej DSH i we współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

pisanie-swiata

PISANIE ŚWIATA – WIELOKULTUROWE ZAJĘCIA Z KREATYWNEGO PISANIA

Zapraszamy Polaków, migrantów i uchodźców na trzy warsztaty w ramach projektu:

We invite Polish people, migrants and refugees to participate in three workshops of the project:

Приглашаем поляков, эмигрантов и беженцев на три мастер-класса в рамках проекта:

1. Writing for movies / Pisanie scenariuszy filmowych
We invite you to participate in writing for movies classes in Warsaw. An English language scriptwriting workshop dedicated to exploring the ins and outs of scriptwriting. Topics covered will include: General introduction; Generating ideas; Story structure; Writing empathetic characters; Establishing compelling goals and desires (two important, related, but very different story elements); Writing a script that is a compelling, cathartic journey. – Basic English is required

Workshops are free as part of the project „Pisanie świata – wielokulturowe zajęcia z kreatywnego pisania”

You have to register by writing here: tgromadkaxxi@gmail.com
There is a limit of participants.

Workshops run by John Jensen, American scriptwriter, working for film and theatre, graduated from Yale University.

We meet every Saturday from 5 pm till 9 pm (there will be break)
Workshops will last till end of October
2.  Прикладная поэзия / Pisanie poezji po rosyjsku
Если тебе интересно, почему «палка – селёдка» — это плохая рифма, то тебе к нам!
На курсе «Прикладная поэзия» мы расскажем о различных аспектах стихосложения и применим их на практике.
Кого мы к себе зовём?
Всех, от мала до велика, кто хочет попробовать себя в стихосложении или же просто узнать что-то новое.
Рабочий язык курса — русский.

Kаждый понедельник в 18:30 по адресу Zamoyskiego 20 в Stole Powszechnym.

Чтобы записаться, присылайте свою заявку в свободной форме на адрес электронной почты: tgromadkaxxi@gmail.com.
3. Pisanie sztuk teatralnych

Zapraszamy na zajęcia z pisania kreatywnego sztuk i scenariuszy teatralnych. Tworzyć będziemy
monologi, dialogi, sceny grupowe w kilku konwencjach przed i powojennej dramaturgii, takich jak teatr absurdu, surrealizm, futuryzm, brutalizm, teatr postdramatyczny. Powołamy do życia także własne formy teatralne i sprawdzimy je w czytaniu.

Zajęcia odbywać się będą do końca października 2018 r.

Wstęp wolny.

Prowadzący: Tomasz Gromadka,

Zapisy na: tgromadkaxxi@gmail.com

 

——————————————————————————————

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Warsztat powstał w ramach projektu „Pisanie świata – wielokulturowe zajęcia z kreatywnego pisania” .
ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Warsztaty Strefy w Domu Kultury Kadr

Już 7 września zaczynamy naszą jesienną współpracę z Domem Kultury Kadr na Mokotowie.

We wrześniu zapraszamy na warsztaty teatralne, choreograficzne, wizualne i muzyczne z twórcami i aktorami naszego spektaklu „Narysowałam więcej niż tu widać” (który gramy już 6 października właśnie w Kadrze!).

Więcej szczegółów i zapisy na zajęcia: m.kuczynska@dkkadr.waw.pl

WARSZTAT O ŹRÓDLE INSPIRACJI – 7 września (piątek), 18-21
Uczestnicy zaproszeni zostaną do wspólnego pisania i opowieści na podstawie twórczości Pereca, dzięki czemu poznają kulisy powstawania scenariusza spektaklu.
Prowadzenie: Alicja Borkowska i Veranica Los.

WARSZTAT CHOREOGRAFICZNY – 8 września (sobota), 18-21
Zajęcia poświęcone będą pracy w grupie, ruchowi indywidualnemu oraz relacji z przestrzenią, jak również wyrażaniu siebie poprzez improwizację taneczną.
Prowadzenie: Katarzyna Stefanowicz i Kamilla Tantascheva.

WARSZTAT MUZYCZNY – 22 września (sobota), 18-21
Uczestnicy zostaną zaproszeni do wyjątkowej podróży przez dźwięki, do stworzenia muzyki na podstawie własnej improwizacji dźwiękiem i głosem, do wsłuchania się w przestrzeń i do twórczego wykorzystania jej dogłosów.
Prowadzenie: Ray Dickaty.

WARSZTAT WIDEOPROJEKCYJNY – 23 września (niedziela), 15-18
Warsztat poświęcony tworzeniu wideoprojekcji do wydarzeń teatralnych. Uczestnicy przyjrzą się multimedialnym scenografiom wykorzystywanym w pracy teatralnej, tajnikom animacji poklatkowej oraz pracy nad zdjęciami dokumentalnymi.
Prowadząca: Maria Porzyc i Nataliia Dovga.

Wstęp wolny. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres e-mail: m.kuczynska@dkkadr.waw.pl

 

————————————————————————

Realizatorem projektu jest Fundacja Strefa WolnoSłowa
Partnerem jest Bemowskie Centrum Kultury
Realizacja projektu jest możliwa dzięki Funduszowi Animacji Kultury Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej