WSPIERAJ NAS! >

Rozpoczęliśmy zbiórkę funduszy na instalację wieńczącą działania w ramach Instytutu Otwartego. Będzie nam bardzo miło, jeśli nas wesprzecie!

WSPIERAJ NAS na Patronite

 PROJEKT INSTYTUT OTWARTY

CZYM JEST INSTYTUT OTWARTY?
To program artystyczno-społeczny skierowany do młodych twórców i twórczyń o różnym pochodzeniu kulturowym.
To kilka miesięcy wspólnej pracy artystycznej, edukacji w działaniu, wymiany technik, narzędzi, historii.
To wspólne doświadczenie artystyczne skoncentrowane na pracy w grupie międzykulturowej.
To refleksja nad społeczną odpowiedzialnością za bycie razem.

NA CZYM POLEGA INSTYTUT OTWARTY?
Działania w ramach Instytutu Otwartego skupiają się na szkoleniu wyłonionej w ramach open call’u grupy twórców i twórczyń oraz na wspólnym działaniu artystycznym przewidującym warsztaty otwarte dla społeczności migranckich. Osią projektu jest doświadczenie sztuki ukierunkowanej na zniwelowanie podziałów na “my” i “oni” w odniesieniu do społeczności cudzoziemskich oraz na budowaniu wspólnej tożsamości społecznej w ramach przygotowywanego działania artystycznego.

10 młodych artystów i artystek w dialogu z 10 doświadczonymi twórcami, badaczami, animatorkami kultury i kuratorkami w czasie trzymiesięcznych spotkań i warsztatów zastanowi się nad metodami pracy artystycznej ze społecznościami. Nad tym, jak czerpiąc z różnych dziedzin, tworzyć wydarzenia artystyczne z udziałem grup migranckich, uchodźczych, angażując osoby w procedurze azylowej oraz niezwiązane profesjonalnie ze sztuką.

Wśród prowadzących warsztaty z uczestnikami od września do końca listopada będą: Alicja Borkowska, Agnieszka Różyńska, Jaśmina Wójcik, Igor Stokfiszewski, Pietro Floridia, Sara Pour, Annelys de Vet, Kris Łukomski.

Zwieńczeniem pracy Instytutu Otwartego będzie interaktywna instalacja performatywna składająca się z prac uczestników projektu pokazywana w ostatnich dniach listopada 2019 roku w przestrzeni Teatru Powszechnego w Warszawie

Kalendarium Instytutu Otwartego