WSPIERAJ NAS! >

Zbieramy fundusze na działalność statutową naszej fundacji.
Będzie nam bardzo miło, jeśli nas wesprzecie!

O NAS

Strefa WolnoSłowa od 2012 roku tworzy spektakle, których bezpośrednimi twórcami są osoby o różnym pochodzeniu kulturowym, religijnym, z rozmaitych grup społecznych i w różnym wieku. Spektakle Strefy powstają jako rezultaty wspólnej wielomiesięcznej pracy grup warsztatowych. Wszyscy uczestnicy zaangażowani są w tworzenie rezultatu działań pisząc, improwizując, komponując. Przedstawienia angażują tym samym każdorazowo około 50-60 twórców z różnych krajów, zarówno Polaków, jak i migrantów i uchodźców. Pokazywane były zarówno w Warszawie, jak i w Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Ostrołęce, Berlinie, Bolonii, Paryżu i innych miastach europejskich.
Oprócz dużych, wspólnotowych spektakli Strefa WolnoSłowa tworzy mniejsze formy, jak np. “Uchodź! Kurs uciekania dla początkujących”, który zaangażował jako twórców osoby pochodzenia polskiego i irańskiego, zarówno profesjonalnych artystów, jak i amatorów oraz wyróżniony został nagrodą na Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy za “bezpretensjonalny dialog na temat polskości, jej mitów i kondycji, prowadzony z szacunkiem dla przeszłości i teraźniejszości”¹.

Strefa WolnoSłowa od początku swojego działania współpracuje z licznymi organizacjami i instytucjami polskimi i międzynarodowymi realizując projekty nastawione na włączanie w aktywne działania twórcze migrantów i uchodźców, na edukację wielokulturową, odkrywanie i opowiadanie historii uchodźczych czy pogłębianie, poprzez działania artystyczne, świadomości społecznej dotyczącej fenomenu migracji i uchodźctwa. Wspólnie z Fundacją Batorego i Chlebem i Solą zainicjowaliśmy powstanie portalu uchodźcy.info, który stał się podstawowym źródłem wiedzy o uchodźcach w Polsce. Zrealizowaliśmy międzynarodowe projekty artystyczne „The City Ghettos of Today„, „Migrating Theater„, „The History Atlas Under Construction” czy „Beyond Theater„, w których byliśmy pomysładowcami i koordynatorami działań, prowadziliśmy warsztaty teatralne z grupami profesjonalistów i amatorów w Iranie, Urugwaju, Palestynie.  Nasze projekty międzynarodowe zawsze są silnie osadzone w tym, co lokalne.

Od 2015, razem z Teatrem Powszechnym, prowadzimy Stół Powszechny, który jest miejscem naszym warsztatów artystycznych, projektów oraz licznych wydarzeń skierowanych do lokalnej społeczności: debat, spotkań, projekcji filmów, dyskusji. Stół Powszechny z czasem stał się również Miejscem Aktywności Lokalnej, dzięki czemu otwarty jest na rozmaite inicjatywy mieszkańców czy na projekty artystyczno-społeczne innych organizacji i grup nieformalnych.

W 2018 roku zorganizowaliśmy “Sąsiedztwo – granice bliskości” -  pierwszy, pilotażowy projekt Strefy przeznaczony dla młodych twórców i twórczyń, którzy chcą pracować ze społecznościami migranckimi przygotowując autorskie i wspólnotowe projekty. Zastanawialiśmy się nad najlepszymi metodami takiej pracy, dużo dyskutowaliśmy, doświadczaliśmy. Efektem kilkumiesięcznego wspólnego tworzenia i czerpania z doświadczeń artystów i artystek, którzy od lat pracują ze społecznościami, była performatywna instalacja, w ramach której wszyscy mieli szansę zaprezentować swoje efekty pracy w trakcie projektu. Ze względu na duże zainteresowanie, zarówno odbiorców, jak i potencjalnych uczestników powołaliśmy Instytut Otwarty, którego pierwsza edycja odbyła się jesienią 2019 roku i będzie działaniem cyklicznym, w ramach którego młodzi twórcy i twórczynie, często o pochodzeniu innym niż polskie, będą mieli szansę rozwinąć i poszerzyć umiejętności oraz zacząć realizować autorskie projekty artystyczne z udziałem społeczności.

Chcemy Was zachęcić do wsparcia naszej działalności, która z roku na rok się poszerza i stwarza możliwości twórczego rozwoju dla coraz większej liczby osób. Organizujemy wielokulturowe warsztaty teatralne i muzyczne (Sound In Space), spektakle teatralne, spotkania (Filozofia, Ludowa Historia Polski), pokazy filmów w Stole Powszechnym i Ogrodzie Powszechnym, raz do roku otwieram nabór dla młodych twórczyń i twórców w ramach Instytutu Otwartego (od 2020 roku partnerem projektu jest Krytyka Polityczna), warsztaty pisarskie, międzypokoleniowe zajęcia ruchowo-taneczne, warsztaty twórcze dla dzieci wraz z rodzicami, pomagamy lokalnej społeczności w organizowaniu działań w ramach Miejsca Aktywności Lokalnej, wspieramy młodych lub początkujących artystów w realizacji projektów, spektakli, warsztatów (3kolektyw, Nitka Prosta).

Jeśli popierasz naszą działalność możesz wpłacić dowolny datek na konto:
BNP PARIBAS 27 1600 1462 1885 1963 8000 0001 – tytułem “darowizna na cele statutowe”.

Dziękujemy!