open-call-10

Spotkanie na temat przemocy wobec mniejszości >

17 kwietnia
godz. 11.00-13.00

Zapraszamy na spotkanie z profesorem Lechem Nijakowskim dotyczące tematu przemocy wobec mniejszości kulturowych, etnicznych, religijnych, jej konsekwencji, jak również metod jej przeciwdziałania. Wykład i towarzysząca mu rozmowa oficjalnie zainaugurują nowy projekt Strefy WolnoSłowej “Usłysz-reaguj”. Staną się jednocześnie inspiracją do pracy nad wydarzeniem performatywnym przygotowywanym od marca przez nasze cztery grupy warsztatowe na Światowy Dzień Uchodźcy 2021.

Lech Nijakowski – dr hab., profesor uczelni, kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, stały doradca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, członek redakcji „Przeglądu Humanistycznego”, „Studiów Socjologiczno-Politycznych. Seria Nowa” oraz „Zdania”. Obszary specjalizacji: genocide studies, socjologia etniczności, socjologia konfliktu, socjologia historyczna, memory studies, analiza dyskursu, współczesne teorie socjologiczne.

Spotkanie odbywać się będzie na platformie Zoom, aby wziąć udział w wykładzie i dyskusji, należy wysłać maila na adres: w.chinowska@gmail.com

USŁYSZ – REAGUJ – o projekcie

Skąd bierze się przemoc wobec mniejszości kulturowych, narodowościowych, religijnych? Jak się objawia w przestrzeni i debacie publicznej, a jak w naszym codziennym życiu? Jak wykazać się czujnością i wrażliwością na jej przejawy werbalne i pozawerbalne, jak reagować, kiedy ktoś w naszej obecności zostanie zaatakowany? Jak pokonywać własny strach i ograniczenia, aby przeciwstawiać się agresji wobec osób w naszym otoczeniu? To tematy, nad którymi pochylą się przez najbliższe miesiące cztery wielokulturowe grupy w ramach warsztatów Azyl Warszawa 2021. Wykorzystując narzędzia artystyczne i teksty kultury pracować będziemy nad refleksją, jak mobilizować nas samych i innych świadków agresji i dyskryminacji na tle narodowościowym do reagowania i przeciwdziałania takim aktom. Grupy twórcze powstałe w ramach projektu przygotują wspólnie wydarzenie teatralne na Światowy Dzień Uchodźcy 2021 z oprawą muzyczną Sound in Space Orchestra. Materiały zebrane w fazie researchu, powstałe teksty i dźwięki wykorzystane zostaną przez nas w drugiej połowie roku, kiedy to, razem z Tok Fm, przygotujemy na ich podstawie podcast radiowy. Równolegle do warsztatów i wydarzeń artystycznych organizujemy regularne konsultacje dla osób nowo przybyłych do Polski. Inicjatywom artystycznym w ramach projektu towarzyszy seria działań wspierających zespół Strefy WolnoSłowej w dalszym rozwoju organizacji: kursy doszkalające oraz kampania fundraisingowa.

———————————————————————————————————————————-

Projekt Usłysz Reaguj  jest finansowany ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Active-citizens-fund@4x