event-mal

Skorzystaj z Sali Warsztatowej Stołu Powszechnego >

Stół Powszechny od lipca zaprasza do korzystania z Sali Warsztatowej po krótkiej przerwie!

Udostępniamy salę na działania sąsiedzkie, artystyczne, kulturalne, społeczne w nowej sytuacji epidemiologicznej, na nowych warunkach zachowania bezpieczeństwa sanitarnego.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej Sali Warsztatowej:

- sprawdź dostępność sali w kalendarzu on-line

- zapoznaj się z regulaminem korzystania z przestrzeni: regulamin – sala warsztatowa Stołu Powszechnego

- skontaktuj się z koordynatorką projektu pisząc na: duszynska.magda@gmail.com,  podaj swoje dane kontaktowe oraz napisz dwa słowa o rodzaju planowanego działania.

- W organizowanych wydarzeniach może uczestniczyć maksymalnie 8 osób, a grupa biorąca udział w wydarzeniu musi być zamknięta – wydarzenie nie może być publiczne.

- Po kontakcie mailowym umówimy się na spotkanie, w czasie którego będzie można zobaczyć przestrzeń warsztatową oraz omówić zasady korzystania z niej.

adres:
Stół Powszechny w Teatrze Powszechnym w Warszawie
ul. Zamoyskiego 20

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI WARSZTATOWEJ W SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ:

-    Do korzystania z Sali Warsztatowej zapraszamy osoby zdrowe, które według swojej najlepszej wiedzy nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym.
-    Przed wejściem na teren Teatru oraz Sali Warsztatowej wszystkie osoby wchodzące zobowiązane są do dezynfekcji dłoni oraz do wypełnienia karty samooceny dotyczącej stanu zdrowia.
-    Obowiązkowe jest stosowanie maseczek ochronnych / zakrywanie nosa i ust we wszystkich pomieszczeniach wspólnych Teatru.
-    W sali warsztatowej Stołu Powszechnego może przebywać jednorazowo 8 osób.
-    Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy/rozmówczyni wynoszącej minimum 2 metry.
-    Po każdorazowym użytkowaniu sali warsztatowej Stołu Powszechnego zaleca się zdezynfekowanie powierzchni/przedmiotów, z których się korzystało oraz zabranie wszystkich przyniesionych przez siebie przedmiotów.
——————————————————————————————-

Z sali warsztatowej Stołu Powszechnego korzystać można dzięki projektowi „Stół Powszechny- miejscem aktywności lokalnej” współfinansowanemu ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.

logotyp_logotyp_na_prawa_czarnylogo_kolor_700px