Pisanie siebie – zajęcia z kreatywnego pisania dla szkół podstawowych >

Zajęcia z pisania kreatywnego dla uczniów klas VII dwóch szkół podstawowych w Warszawie – nr 355 oraz nr 72 im. Przyjaciół Grochowa. Zajęcia mają za zadanie wspierać nauczanie języka polskiego, rozwijać wyobraźnię literacką oraz krzewić postawy twórcze wśród młodzieży. Nasza metodologia bazuje na anglosaskiej technice kreatywnego pisania oraz awangardowych metodach ekspresji twórczej, które powstały wraz z prądami w sztuce XX wieku – surrealizmem, dadaizmem i futuryzmem.

Pomysł na projekt powstał z refleksji nad edukacją szkolną. W naszej opinii nauczanie języka polskiego jest niewystarczające w wymiarze omawiania lektur i lekcji o gramatyce oraz ortografii. Często też konwencja lekcji odczuwana jest przez uczniów i uczennice jako przymus – nie mają w niej miejsca na odkrywanie możliwości i granic słowa pisanego podczas własnych literackich poszukiwań. Nasze zajęcia to kreatywne podejście do języka. Piszemy trzy rodzaje tekstów:
1) Odnoszące się do doświadczeń i refleksji młodzieży, np. pisanie futurystycznego dziennika „Ja, za 20 lat.
2) Odnoszące się do wyobraźni, np. wymyślanie słów, które nie istnieją, tworzenie wyjaśnień tych słów, nadawanie im znaczenia.
3) Odnoszące się do świata, w którym żyjemy, np. tworzenie memów (obrazków internetowych) dotyczących migracji, praw obywatelskich, ekologii

Zajęcia współfinansuje m.st. Warszawa. Realizowane są w ramach projektu „Pisanie siebie – zajęcia z kreatywnego pisania dla szkół podstawowych”
ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01