46932832_1940199962732590_5068076166787629056_n

nagrania spotkań z cyklu Ludowa Historia Polski >

LUDOWA HISTORIA POLSKI
czwartki, raz w miesiącu, godz. 19.00-21.00

Cykl wykładów i seminariów stawia sobie za cel odzyskanie pamięci o dziejach 90% populacji naszego kraju. Dlaczego zwracamy się ku przeszłości? Ponieważ historia jest dziś polem bitwy. W walce o obraz przeszłości decyduje się kształt teraźniejszości. Historia dostarcza legitymizacji jednym projektom politycznym, a odbiera prawomocność innym. Jest to jeden z powodów, dla których potrzebujemy ludowej historii Polski. Nie jedyny jednak. Obok konieczności przełamania monopolu nacjonalistycznej opowieści prawicy, który stał się filarem jej ideologicznej hegemonii, obok konieczności odzyskania historycznej prawdy (dostępnej w doświadczeniu podporządkowanych) jest jeszcze co najmniej jedna przyczyna. Otóż dziś bez odzyskania historii klas ludowych trudno sobie wyobrazić odbetonowanie teraźniejszości, a zarazem otwarcie jej na przyszłość. Projekt historii ludowej, który wyłania się z różnych przyczynków pojawiających się od jakiegoś czasu łączy w sobie funkcje tożsamościowe, poznawcze i utopijne. Odzyskuje wymazane doświadczenia, marzenia i walki, otwierając drogę do innej przyszłości. Jest z definicji wywrotowy, bo artykułuje się w epizodach podmiotowości wydartych panującym reżimom podporządkowania przez ich ofiary, w trwaniu oporu i pęknięciach wyrąbanych przez bunty i rebelie na gładkiej powierzchni dziejów oficjalnych.

W cyklu wykładów i seminariów interesować nas będą dzieje chłopów i robotników, ludzi luźnych i kobiet, różnych mniejszości i migrantów. Przyjrzymy się mniej lub bardziej znanym epizodom plebejskiego wdzierania się w sferę politycznej widzialności, jak w 1794, 1846 czy 1905 r. Inaczej opowiemy historię XX wieku, odzyskując pamięć o socjalistycznych wyspach innej niepodległości z jesieni 1918 i ludowych powstaniach z dwudziestolecia międzywojennego, a także o fabrycznych samorządach, parcelacjach pańskiej ziemi, oddolnej odbudowie i chłopskich migracjach do miast po 1945 r.

Prowadzenie: Przemysław Wielgosz – dziennikarz i publicysta, jest redaktorem naczelnym polskiego wydania miesięcznika Le monde diplomatique edycja polska oraz redaktorem naczelnym serii książkowych Biblioteka Le Monde diplomatique i Biblioteka alternatyw ekonomicznych.

 

nagranie spotkania inaugurującego – „Widmo” z 22.11.2018 r.:
https://soundcloud.com/user-470257825/ludowa-historia-polski-vol-1-22-listopada-2018-stol-powszechny

nagranie spotkania – „Bękarty pańszczyzny” z 6.12.2018 r.:
https://soundcloud.com/user-470257825/ludowa-historia-polski-vol-2-bekarty-panszczyzny?fbclid=IwAR09BmTzEN6qXGR2U7sPIubLkyqbTM5R9pZ9-NywNoH_52a7k5VH7Mq_17A

nagranie spotkania – „Służące do wszystkiego” z 17.01.2019 r.:
https://soundcloud.com/user-470257825/ludowa-historia-polski-vol3-sluzace-do-wszystkiego

 

——————————————————————————————————-
Spotkania współfinansowane przez m.st. Warszawa w ramach projektu „Stół Powszechny – miejsce spotkań twórczych”.