do-babelka_1

Nabór do Szkoły Dramaturgów Społecznych >

Strefa WolnoSłowa i Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera zapraszają do udziału w pierwszej edycji SZKOŁY DRAMATURGÓW SPOŁECZNYCH!

Szkoła Dramaturgów Społecznych to roczny cykl spotkań twórczo-szkoleniowych dla osób piszących i zainteresowanych pisaniem dla teatru zaangażowanego społecznie. SDS skupiona będzie wokół idei tworzenia społecznościowego, czerpania z prawdziwych historii uczestników i uczestniczek działań artystycznych, inspiracji biografiami osób zaangażowanych w proces twórczy. Punktem wyjścia dla narzędzi wykorzystywanych w SDS będzie wieloletnie doświadczenie Artura Pałygi w tworzeniu scenariuszy na podstawie prawdziwych historii, wywiadów, opowieści i biografii, jak również metody improwizacji słownej wykorzystywane w pracy z amatorami współpracującymi ze Strefą WolnoSłową. Metoda pisania zawieszona pomiędzy artystyczną pracą ze społecznością, reportażem i pisaniem dla teatru i aktorów będzie szansą dla młodych twórców do sprawdzenia się w pisaniu na podstawie opowieści innych osób, w przeprowadzaniu wywiadów oraz uczestniczeniu w kilkumiesięcznym procesie twórczym angażującym osoby z rozmaitych grup społecznych, o różnym pochodzeniu kulturowym i w różnym wieku.

Od prowadzącego:
Mówiąc szczerze, trudno jest napisać rzetelny, nieprzekłamany, nie ocierający się o promocję i marketing opis cyklu zajęć dramatopisarskich, które dopiero ma się przeprowadzić. A chodziłoby na tych zajęciach właśnie o szczerość, rzetelność, nieprzekłamanie i nie ocieranie się o promocję i marketing, więc być może stworzenie takiego opisu należałoby sobie całkowicie odpuścić. Z drugiej strony ktoś, kto przychodzi na coś, chce coś wiedzieć o tym czymś z góry. Być może tak naprawdę nie ma potrzeby, aby taką chęć zaspokajać. No bo to, co można z góry napisać szczerze, rzetelnie, nie przekłamując oraz nie ocierając się o p. i m., jest tak oczywiste, że trochę głupio to pisać. No że będziemy pisać, i czytać, i rozmawiać o tym oraz wykonywać różne ćwiczenia, które teoretycznie miałyby w tym pomóc. Raczej zaczniemy od rozmawiania, na przykład o tym, co to właściwie jest dramaturgia społeczna. Nie wiem, na czym skończymy, bo zawsze jakoś daję się prowadzić grupie, która się tworzy i zwykle wspaniale jest to obserwować. Sądzę, że parę osób napisze pełne sztuki podparte jakimś poszukiwaniem, jakąś dokumentacją, trochę jak w dziennikarstwie, ale niekoniecznie. Niczego więcej nie umiem w tej chwili powiedzieć szcz. rzet. nie przekł. i nie o. s. o p. i m.
Zapraszam!

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz on-line do 19 kwietnia 2020 roku.
Udział w SDS jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.
O przyjęciu do Szkoły Dramaturgów Społecznych poinformujemy 22 kwietnia 2020.
W razie pytań piszcie na adres: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl

Zajęcia Szkoły Dramaturgów Społecznych odbywać się będą od majado listopada 2020 w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hubnera oraz w Stole Powszechnym w weekendy w godz. 11.00-18.00. Praca w ramach SDS podsumowana zostanie czytaniem performatywnym na Małej Scenie Teatru Powszechnego w listopadzie 2020 roku.

Kalendarz zjazdów:
2-3 maja 2020
6-7 czerwca 2020
4-5 lipca 2020
12-13 września 2020
10-11 października 2020
7-8 listopada 2020
21-22 listopada 2020
22 listopada 2020 – czytanie performatywne podsumowujące pracę

Artur Pałyga – ze Strefą WolnoSłową związany od 2015 roku, współautor tekstu “Narysowałam więcej niż tu widać”, dramaturg “Uchodź! Kursu uciekania dla początkujących” i “Włącz bojler. Niech czeka na mnie chociaż ciepła woda”, prowadzący warsztaty. Pracuje w Teatrze Śląskim w Katowicach. Mieszka w Bielsku-Białej. Jest autorem ponad 40 sztuk wystawianych w Polsce i na świecie. W 1989 r. został dziennikarzem. Dorabiał, jako pomocnik zbrojarza, sprzątacz wagonów oraz instruktor gry na gitarze. Przez kilka lat był aktorem w grupie teatralnej Heliotrop. Pisał, redagował i rozrzucał w mieście zin kulturalny „Lunapark”. Zdobywając nagrody za reportaże, wyuczył się zawodu nauczyciela muzyki, a następnie skończył polonistykę na UJ i nie skończył studiów doktoranckich, ponieważ intensywnie zajął się pisaniem dla teatru. W 2005 r. napisał musical dla klubu osiedlowego pt. „Guma balonowa”. Następnie wygrał konkurs na sztukę o Bielsku-Białej, którą w 2006 r. zadebiutował na teatralnej scenie w bielskim Teatrze Polskim. Jego sztuki dwukrotnie zdobyły grand prix festiwalu Raport w Gdyni („Żyd” w reż. Roberta Talarczyka w 2008, „Wszystkie rodzaje śmierci” w reż. Pawła Passiniego w 2009). „Ostatni taki ojciec” w reż. Łukasza Witt-Michałowskiego oraz „Nieskończona historia” w reż. Piotra Cieplaka zwyciężyły w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2009 r. i 2012 r.), a spektakl „Tato” w reż. Małgorzaty Bogajewskiej na podstawie jego sztuki otrzymał na tymże konkursie nagrodę za reżyserię w 2015 r. W 2016 r. „Nieskończona historia”, tym razem w reżyserii Małgorzaty Warsickiej zajęła drugie miejsce w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Jego teksty reżyserowali też: Piotr Ratajczak, Joanna Lewicka, Witold Mazurkiewicz, Paweł Łysak, Jan Klata, Grażyna Kania, Wojciech Faruga, Agata Kucińska, Tomasz Wygoda, Aneta Groszyńska, Małgorzata Warsicka, Marcin Liber. Czytania jego sztuk odbywały się we Francji, w Niemczech, w Rosji, w Hiszpanii, w Czechach i na Ukrainie. W 2017 r. zadebiutował jako reżyser spektaklem pt. „Dada z łasiczką” w jego reżyserii, w wykonaniu studentów i absolwentów Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego. W ostatnich latach regularnie prowadził zajęcia literackie dla osób niepełnosprawnych stowarzyszeniu Teatr Grodzki. Ponad dziesięć lat pisał felietony do pisma „Przyjaciel Pies”, a od 2017 do miesięcznika „Teatr”. Wydał książkę z reportażami z Białorusi pt. „Kołchoz imienia Adama Mickiewicza”, a reportaż o sex-czatach z „Dużego Formatu” Mariusz Szczygieł umieścił w antologii reportażu polskiego. W Teatrze Śląskim prowadzi Szkołę Pisania Sztuk. W Teatrze Powszechnym w Warszawie wspólnie z Małgorzatą Sikorską-Miszczuk – Pracownię Podejrzanych Praktyk Teatralnych. Jego sztuki tłumaczono na niemiecki, angielski, francuski, rumuński, czeski, ukraiński, rosyjski, węgierski, kataloński, bułgarski, turecki.

dramaturgie-spoleczne-fin

RGB_BLACK_white_on_kolor

tp-miasto

loga patronow

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy.

ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01