Kurs oświetlenia scenicznego >

Zapraszamy na kurs oświetlenia scenicznego adresowany do uchodźców, migrantów i osób w procedurze uchodźczej.

Kurs oświetlenia scenicznego ma na celu zainspirowanie osób nie związanych wcześniej z pracą technika sceny/oświetleniowca do zainteresowania się tymi zawodami. Uczestnicy będą mieli okazję poznać urządzenia wykorzystywane w oświetleniu scenicznym, z naciskiem na oświetlenie teatralne, będą mogli również zapoznać się z systemami sterującymi wykorzystywanymi na scenie oraz zrozumieć sposób komunikacji między człowiekiem a sprzętem.

Szkolenie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza część będzie miała wymiar teoretyczny z elementami praktycznymi gdzie zapoznamy się między innymi z tym czym jest praca, technika oświetleniowca oraz co jest potrzebne, aby rozpocząć pracę w tej branży, przy okazji rozbierzemy urządzenia wykorzystywane w pracy oświetleniowca na części pierwsze. Druga część będzie miała wymiar czystko praktyczny tzn. uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w pracy i przygotowaniu spektaklu teatralnego z repertuaru Teatru Powszechnego.

Seminarium jest przeznaczone dla osób początkujących oraz nieposiadającymi doświadczenia w tego rodzaju pracy, prowadzone będzie przez Piotra Pieczyńskiego – kierownika pracowni elektrycznej Teatru Powszechnego.

Zajęcia odbędą się w Stole Powszechnym w Teatrze Powszechnym przy ul. Zamoyskiego 20 – 2 i 3 grudnia w godzinach 12.00-15.00 (terminy części praktycznej ustalone zostaną podczas zajęć teoretycznych).

Uczestnictwo jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl

The exchange of artists is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union in range of the „Beyond Theater” project.
fLogo
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

LogosBeneficairesCreativeEuropeRIGHT_EN

ENG

We invite you to participate in the stage lighting course addressed to refugees, migrants and persons in the asylum procedure.

The purpose of this stage lighting course is to inspire and encourage people who have never been stage technicians or lighting technicians to pursue these professions. Participants will learn about stage lighting equipment – theatre lighting equipment in particular, get familiar with stage control systems, and understand how people can communicate with equipment.

The course is divided into two parts. The first part is theoretical with practical elements; participants will learn, among other things, about the responsibilities of a lighting technician, what you need to become a lighting technician, and what is inside the lighting equipment.

The second part is strictly practical; participants will help stage a theatrical performance at the Powszechny Theatre in Warsaw in the upcoming months.

This course is for beginners without any experience in stage lighting and will be run by Piotr Pieczyński – the director of the stage lighting workshop in Powszechny Theater.

The meetings will take place in Stół Powszechny in Powszechny Theater in Zamoyskiego 20 street on the 2nd and 3rd December from 12.00 to 15.00 (the dates of the additional practical part of the course will be agreed with the participants.

Participation in the course is free of charge, the places available are limited. To sign-in please write at: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl

ROS

Курс сценического освещения предназначен для тех, кто ранее не работал в качестве техника сцены/осветителя и может быть заинтересован этими профессиями. Участники получат возможность ознакомиться с оборудованием используемым для освещения сцены, с акцентом на освещение в театре, а также с системами управления, используемыми на сцене и способами взаимодействия человека с оборудованием.

Обучение будет разделено на две части. Первая часть будет иметь теоретическое характер с практическими элементами, в течение которого участники узнают о том, что такое работа техника осветителя и что необходимо для начала работы в этой отрасли, а также как демонтировать оборудование, используемое в работе инженера по освещению на детали.

Вторая часть будет иметь практический характер, участники получат возможность принять участие в работе и подготовить спектакль в Teatr Powszechny в Варшаве в ближайшие месяцы.

Семинар предназначен для начинающих, не имеющих опыта работы в этой сфере.

Занятия пройдут 2 и 3 декабря, с 12.00 до 15.00 в Stół Powszechny, Teatr Powszechny по адресу Zamoyskiego 20. Проведение занятий: Piotr Pieczyński – главный осветитель в Teatr Powszechny. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Запись до 27 ноября: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl