Kurs Oświetlenia Scenicznego >

PL

KURS OŚWIETLENIA SCENICZNEGO dla początkujących / 24 i 25 listopada 2018, godz. 10.00-14.00 / Stół Powszechny

Kurs oświetlenia scenicznego ma na celu zainspirowanie osób niezwiązanych wcześniej z pracą technika sceny/oświetleniowca do zainteresowania się tymi zawodami. Uczestnicy będą mieli okazję poznać urządzenia wykorzystywane w oświetleniu scenicznym, z naciskiem na oświetlenie teatralne, będą mogli również zapoznać się z systemami sterującymi wykorzystywanymi na scenie oraz zrozumieć sposób komunikacji między człowiekiem a sprzętem.

Szkolenie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza część będzie miała wymiar teoretyczny z elementami praktycznymi, w czasie którego zapoznamy się, między innymi, z tym, czym jest praca, technika oświetleniowca oraz co jest potrzebne aby rozpocząć pracę w tej branży, przy okazji rozbierzemy urządzenia wykorzystywane w pracy oświetleniowca na części pierwsze.

Druga część będzie miała wymiar praktyczny, zapoznamy się z wszystkimi scenami Teatru Powszechnego  oraz sprzętem używanym w trakcie pracy teatru. Będzie to możliwość poznania pracy na scenie od zaplecza.

Seminarium jest przeznaczone dla osób początkujących oraz nieposiadającymi doświadczenia w tego rodzaju pracy, w szczególności dla migrantów, uchodźców bądź osób w procedurze uchodźczej.

Prowadzenie:

Piotr Pieczyński – realizator oraz reżyser oświetlenia scenicznego, związany z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie. Prowadził szkolenia dotyczące artystycznych i technicznych możliwości jakie dają współczesne narzędzia oświetleniowe. Jako reżyser światła pracował przy produkcjach teatralnych: „Superspektakl” w reż. Justyny Sobczyk oraz Jakuba Skrzywanka, „Wściekłość” w reż. Mai Kleczewskiej (prezentowana na Biennale w Wenecji), spektaklach Strefy Wolnosłowej. Podczas pracy w roli głównego realizatora pracował z czołowymi, polskimi reżyserkami i reżyserami świateł: Jacqueline Sobiszewski, Arturem Sienickim, Bartoszem Nalazkiem, Agatą Skwarczyńską, Aleksandrem Prowalińskim.

Zgłoszenia: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl, +48 602 256 775

 

RU

КУРС СЦЕНИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ для начинающих / 24 и 25 ноября 2018, 10:00 – 14:00 / Stół Powszechny

Курс сценического освещения предназначен для тех, кто ранее не работал в качестве техника сцены/осветителя и может быть заинтересован этими профессиями. Участники получат возможность ознакомиться с оборудованием используемым для освещения сцены, с акцентом на освещение в театре, а также с системами управления, используемыми на сцене и способами взаимодействия человека с оборудованием.

Обучение будет разделено на две части. Первая часть будет иметь теоретическое характер с практическими элементами, в течение которого участники узнают о том, что такое работа техника осветителя и что необходимо для начала работы в этой отрасли, а также как демонтировать оборудование, используемое в работе инженера по освещению на детали.

Вторая часть будет иметь практический характер, мы познакомимся со всеми сценами Teatrа Powszechnego и оборудованием, используемым во время работы. У Вас будет возможность узнать о работе на сцене изнутри. Семинар предназначен для начинающих, не имеющих опыта работы в этой сфере, особенно для мигрантов, беженцев или тех, кто проходит процедуру получения беженства.

Проведение занятий

Piotr Pieczyński – главный осветитель и режисер сценического освещения Teatr Powszechny.

Запись: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl, +48 602 256 775

———————————————————————————————————————————————————————
Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej – Programu Kreatywna Europa w ramach projektu “Beyond Theater”. Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

UE

PATRONI MEDIALNI:
loga patronow