Kurs kulinarny >

PL

Strefa Wolnosłowa i Komisja Klubowa zapraszają na szkolenie:
Jak przygotować stoisko na targach kulinarnych?
9 grudnia 2017 o godz. 12.00-15.00 i 10 grudnia 2017 o godz. 13.00 – 16.00 Bistro Powidoki, Wybrzeże Kościuszkowskie 22

Opis zajęć
Zajęcia mają charakter luźnego wykładu przeplatanego elementami dyskusji i ćwiczeniami. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się o realiach przygotowania swojego stoiska na targach kulinarnych. Uczestnictwo w zajęciach ma pomóc odważyć się na udział w tego rodzaju imprezie.

Czego się nauczę, co wyniosę z zajęć?
Nauczysz się jak zabrać się do zaplanowania swojego stoiska i miejsca pracy. Jak zaprojektować menu i koszty przedsięwzięcia. Jak stworzyć podstawy swojej gastronomicznej marki. Na co zwrócić uwagę, a czym się nie przejmować.
Na zakończenie zajęć uczestnicy dostaną gotowe listy przedmiotów i wskazówek.

Dlaczego warto/ dla kogo są te zajęcia
Zajęcia są przeznaczone dla uchodźców i uchodźczyń, migrantów i migrantek oraz osób w procedurze uchodźczej, które dużo i chętnie gotują, dlatego chcą spróbować swoich sił na warszawskich targach kulinarnych (Slow Market nad Wisłą), ale nie wiedzą jeszcze jak się za to zadanie zabrać.

Co przynieść na zajęcia
Na zajęcia nie trzeba przynosić nic. Na miejscu będą narzędzia do notowania.
Jeżeli na drugi dzień warsztatu będziesz miał/a chęć i możliwość przygotować jakąś przekąskę to super, jeśli nie to zupełnie się tym nie przejmuj.

O prowadzącej:
Misia Przeradzka to projektantka i kulturoznawca. W 2012 roku założyła z mamą i maleńkim budżetem firmę kateringową. Od tego czasu zrealizowały setki zamówień. Największa impreza, którą udało im się obsłużyć kulinarnie zgromadziła 600 uczestników i trwała dwa dni. Pomimo lat pracy w gastronomii dalej uwielbia gotować i przyjmować gości na trwających godzinami obiadach i podwieczorkach. Poza tym jest mamą czteromiesięcznego Lwa.

Uczestnictwo jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl

The exchange of artists is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union in range of the „Beyond Theater” project.

fLogo
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
LogosBeneficairesCreativeEuropeRIGHT_EN

ENG

Strefa Wolnosłowa and Komisja Klubowa are pleased to invite you to the workshop:
How to prepare a food fair stand?
9 December 2017, time: 12:00 am – 3:00 pm and 10 December 2017, time: 1pm – 4 pm, Bistro Powidoki, Wybrzeże Kościuszkowskie 22

Description:
The workshop is a casual lecture interspersed with discussions and exercises. Its participants will get acquainted with the realities of preparing their own stands for a food fair. The class is supposed to encourage them to take part in such an event.

What will I learn, what will I gain during the class?
You will learn how to start planning your stand and your workplace. How to design the menu and calculate the costs. How to build a foundation for your food service brand. What to carefully consider and what not to bother yourself with. At the end of the class, participants will be handed out ready-to-use lists of hints and necessary objects.

Why is it worth it? / Who is it for?
The class is targeted at refugees, immigrants, and applicants for refugee status who enjoy cooking and cook a lot. People who’d like to try their hand at the Warsaw food fair (Slow Market by the Vistula River) but are not yet sure how to go about it.

What should I bring to class?
You don’t have to bring anything. Participants will be provided with tools for taking notes.
If you have the means and the will to prepare some snack for the second day of the workshop, it’s super cool, if not – don’t fret about it.

Instructor: Misia Przeradzka is a designer and a cultural expert. In 2012, she founded a catering company – with a tiny budget and the help of her mother. Since then, the company has completed hundreds of orders. The biggest gathering they served was a two-day event attended by 600 participants. Despite her long-standing career in the food service industry, she still loves cooking and hosting guests at dinners and tea parties (often several hours long). She’s also the mother of a four-month-old Lion.

Participation is free and the number of participants is limited.
To sign up, please write to a.borkowska@strefawolnoslowa.pl

ROS

Strefa Wolnosłowa и Komisja Klubowa приглашают на занятия:
Как подготовить экспозицию на кулинарную выставку?
9 декабря 2017 с 12.00 до 15.00 и 10 декабря 2017 с 13.00 до 16.00. Бистро Powidoki, адрес: Wybrzeże Kościuszkowskie 22

О занятиях
Занятия имеют характер свободной лекции с элементами дискуссии и заданий. Во время встреч участники узнают о том, как реально происходит подготовка к кулинарным выставкам. Участие в занятиях может помочь смелее принять решение о участии в такого рода мероприятии.

Чему я научусь?
Как начать планировать и подготавливать свою экспозицию и место работы. Как запроектировать меню и расходы на мероприятие.
Как продумать  основы скорей гастрономической марки.
На что обратить внимание, а о чем не стоит беспокоиться.
По окончанию занятий участники получат готовый список предметов и советов.

Почему стоит / для кого эти занятия
Занятия предназначены для беженцев и беженок, мигрантов и мигранток, которые много и хорошо готовят и хотят попробовать свои силы на варшавских кулинарных выставках (Slow Market nad Wisłą), но не знают с чего начать приготовления.

Что принести на занятия
Ничего приносить не нужно.
На месте будут предметы, чтобы делать записи.
Если на второй день занятий захочешь и будешь иметь возможность приготовить какую-нибудь закуску – супер, если нет – не переживай.

О ведущей занятий
Misia Przeradzka – дизайнер и культуролог. В 2012 году основала с мамой небольшую кейтеринг фирму. С того момента были реализованы сотни заказов. Самое большое мероприятие, которое им удалось обслужить было организовано для 600 участников и длилось 2 дня. Помимо нескольких лет работы в гастрономии любит готовить и принимать гостей на длящихся часами обедах и ужинах.
Кроме того является самой четырехмесячного Льва. .

Участие бесплатное. Количество мест ограничено.
Заявки принимаем на адрес: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl