SubjectiveEditions_series

Instytut Otwarty się otwiera >

Zapraszamy na spotkania otwarte organizowane w ramach Instytutu Otwartego!
Na drugim otwartym wykładzie spotkamy się z Igorem Stokfiszewskim już 19 października, o godzinie 11.00 w sali warsztatowej Stołu Powszechnego.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: alaborkowska@gmail.com

SZTUKA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ
19 października 2019 r.
(sobota)
godz. 11.00-13.00
Stół Powszechny

Igor Stokfiszewski
Jak podejść do długotrwałego procesu współpracy z lokalną społecznością, by nagłośnić jej oczekiwania, oddziałać wspólnotowo na funkcjonujące w niej relacje i wesprzeć jej transformację z uwzględnieniem specyfiki samej społeczności i otoczenia, w którym żyje? To pytania, które sytuują się w centrum refleksji nad współcześnie pojmowaną community art.

Osią prezentacji będzie doświadczenie ośmioletniej współpracy artystki Jaśminy Wójcik, Igora Stokfiszewskiego i towarzyszących im twórców, aktywistek i animatorów kultury z lokalną społecznością warszawskiej dzielnicy Ursus, ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników i pracownic mieszczącej się tam do niedawna fabryki ciągników. Sięgając po przykłady mikrodziałań artystyczno-społecznych takich jak Spacer akustyczny po dawnych ZPC Ursus, wydarzeń takich jak Zakłady. Ursus 2014, kampanii takich jak Ratujmy unikatową kolekcję fabryki Ursus! (2015) i prac artystycznych takich jak pełnometrażowy dokument kreacyjny Symfonia fabryki Ursus (2018) dyskutowane będzie przenikanie się sztuki i aktywizmu, temat różnych mediów artystycznych jako narzędzi społecznego oddziaływania, kreowanie wspólnotę na bazie „historii mówionej”, pracy z pamięcią ciała oraz funkcji, jaką w sztuce ze społecznością pełnią niematerialne wartości i materialne ślady społecznego oddziaływania pozostawiane na terenie dzielnicy.

Prowadzenie:
Igor Stokfiszewski – badacz, uczestnik i inicjator działań z zakresu teatru społecznego, teatru wspólnoty i sztuki zaangażowanej, aktywista. Od 2013 roku współpracuje z Jaśminą Wójcik przy działaniach artystyczno-społecznych realizowanych w Ursusie. Był członkiem zespołu 7. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie (2012). Autor książek Zwrot polityczny (2009) i Prawo do kultury (2018), redaktor e-booka Culture and Development: Beyond Neoliberal Reason (2017), współredaktor m.in. tomów Sztuka ze społecznością (2018) Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków (2016), Built the City: Perspectives on Commons and Culture (2015) oraz Jerzy Grotowski. Teksty zebrane (2012). Członek zespołu Krytyki Politycznej, rady organizacji European Alternatives i międzynarodowego think-tanku miejskiego Minim.

————————————————————————-

ATLAS SUBIEKTYWNY
5 października 2019 r.
(sobota)
godz. 11.00-13.00
Stół Powszechny

Annelys de Vet
Co sprawia, że życie w Warszawie ma szczególny wymiar? Jakie problemy są ważne dla mieszkańców z punktu widzenia indywidualnego i politycznego?
Subiektywne wydania atlasów to inicjatywa wydawnicza, w ramach której opracowywane i rozpowszechniane są subiektywne atlasy tworzone wspólnie z miejscowymi społecznościami. W publikacjach tych sami mieszkańcy i mieszkanki przedstawiają swój kraj, region lub jednostkę geopolityczną. W trakcie warsztatów mają możliwość przedstawienia swojego kraju, otoczenia, codziennego życia lub bolączek społecznych. Ich zaangażowanie to pierwszy krok do stworzenia osobistych, niekonwencjonalnych i rzetelnych obrazów. Mapy, grafy, spisy, flagi i rysunki uwydatniają konsekwencje zmian politycznych w sposób dyskretny i niedosłowny. Publikacje  przedstawiają przede wszystkim złożoną rzeczywistość, którą w mediach często pokazuje się w uproszczony sposób. Te zapadające w pamięć serie alternatywnych i darmowych materiałów mogą posłużyć jako pełne inspiracji i powszechnie dostępne narzędzie do skonfrontowania tego, co wydaje się obiektywne. Więcej na www.subjectiveeditions.info

Prowadzenie:
Annelys de Vet – urodzona w 1974 r. w Holandii graficzka, kuratorka i inicjatorka, która swoją działalność obecnie prowadzi w Belgii. W swojej twórczości De Vet odkrywa rolę projektowania w dyskursie publiczno-politycznym. W latach 2009–2019 prowadziła studia drugiego stopnia z projektowania pod nazwą „Think Tank for Visual Strategies” w Sandberg Instituut, a obecnie opracowuje tymczasowy plan studiów magisterskich z projektowania w obszarów objętych konfliktami, głównie w Palestynie. Ponadto robi doktorat z tej samej dziedziny na Uniwersytecie w Antwerpii. Założycielka i dyrektorka artystyczna wzoru Disarming Design from Palestine, z którym sprzedawane są przydatne produkty z Palestyny głoszące alternatywne opowieści z życia w okupacji. Od 2003 roku przewodzi inicjatywie Subjective Editions (Wydania Subiektywne), w ramach której opracowywane są mapy z punktu widzenia mieszkańców danego obszaru, w tym Subiektywny Atlas Palestyny (2007), Subiektywny Atlas Kolumbii (2015), Subiektywny Atlas Brukseli (2018) oraz Subiektywny Atlas Pakistanu (2018). Współkuratorka wystawy „Unmapping the World” (2014) poświęconej krytycznemu spojrzeniu na współczesne praktyki kartograficzne na ExperimentaDesign Biennale w Lizbonie oraz na międzynarodowym Graphic Design Festival w Chaumont (2015). Więcej na www.bureaudevet.be, www.disarmingdesign.com

——————————————————————————————————————————–

INSTYTUT OTWARTY
To kilka miesięcy wspólnej pracy artystycznej, edukacji w działaniu, wymiany technik, narzędzi, historii.
To program artystyczno-społeczny skierowany do młodych twórczyń i twórców o różnym pochodzeniu kulturowym.
To wspólne doświadczenie artystyczne skoncentrowane na pracy w grupie międzykulturowej.
To refleksja nad społeczną odpowiedzialnością za bycie razem.

W ramach Instytutu Otwartego proponujemy proces szkoleniowy oraz wspólne działanie artystyczne przewidujące warsztaty otwarte dla społeczności migranckich. Osią projektu stanie się doświadczenie sztuki ukierunkowanej na zniwelowanie podziałów na “my” i “oni” w odniesieniu do społeczności cudzoziemskich oraz na budowaniu wspólnej tożsamości społecznej w ramach przygotowywanego działania artystycznego.

Pracę Instytutu Otwartego zwieńczymy instalacją performatywną w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, na przełomie listopada i grudnia 2019 roku. Będzie to doświadczenie złożone z autorskich, często pierwszych prac z pogranicza sztuk performatywnych i wizualnych wszystkich uczestniczek i uczestników Instytutu.

tp-miasto ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01 3] atlas_of_transitions___logo_jpg KN_Logo_online_ex_pos_en